Wp/cop/ⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ
ⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ

ⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ
44th ⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛϫⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲣⲉⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ
ϧⲉⲛ ϯϫⲟⲙ
ⲥⲟⲩ 20 `ⲛⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ 2009 – ⲥⲟⲩ 20 `ⲛⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ 2017
ⲫⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩϫⲟⲥⲉϥ ⲡⲓⲧⲉⲛ
ⲣⲉⲙⲛⲏⲓ `ⲛϫⲟⲙⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ
ϧⲁϫⲱϥϫⲟⲣϫ ⲡⲟⲩϣ
ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥⲧⲟⲛⲁⲗⲧ ⲑⲣⲁⲙⲫ
ⲟⲛϧϥ
ⲡⲓⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲁⲩ Barack Obama
ⲡⲓϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲡⲁⲣⲁⲕ ϩⲟⲥⲉⲓⲛ ⲟⲡⲁⲙⲁ
ⲥⲟⲩ 4 `ⲛⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ 1961 `ⲙⲙⲁⲩ
ϩⲁⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ
ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲃⲁⲕⲓ ⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ
ϯⲥϩⲓⲙⲓⲙⲓϭⲓⲗ ⲟⲡⲁⲙⲁ
ⲛⲓϣⲏⲣⲓⲙⲁⲗⲓⲁ
ⲥⲁϣⲁ
ⲡⲓϫⲓⲛϯⲥⲃⲱ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲭⲟⲗⲟⲩⲙⲡⲓⲁ (BA)
ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛϩⲁⲣϥⲁⲣⲧ (JD)
ⲛⲓⲧⲁⲓⲟⲧⲁⲓⲟ `ⲛⲛⲟⲡⲉⲗ (2009)
ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲉϥⲉⲛⲧⲟⲧ
ⲙⲁ`ⲛⲛⲁⲧ
http://barackobama.com

ⲛⲉⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ (`ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲉⲛⲕⲉⲗⲑⲉⲣⲁ Barack Obama) ⲡⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ `ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲁⲛⲓⲕⲟⲥ.

ⲟⲛϧϥ[edit | edit source]

ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1961 ϧⲉⲛ ⲡⲓϯⲙⲓ `ⲛϩⲟⲛⲟⲗⲟⲩⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲟⲩⲓ `ⲛϩⲁⲟⲩⲁⲓ. ⲛⲉⲡⲁⲣⲁⲕ ⲟⲡⲁⲙⲁ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛϫⲟⲙ `ⲛⲁⲙⲣⲓⲭⲁ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 2009 ϣⲁ2017.

ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲓϣⲉⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ϣⲉⲣⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ.