Wp/cop/ⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ `ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ `ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ

ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ `ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ.

ϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ⲛⲉ ⲟⲑⲟ ϥⲟⲛ ⲡⲓⲥⲙⲁⲣⲭ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ `ⲛⲛⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ `ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ - ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1871 ϣⲁ1890. ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 2005 ϯⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲧⲉ ⲁⲛⲕⲉⲗⲁ ⲙⲉⲣⲭⲉⲗ.