Wp/cop/ⲙⲉϫⲁⲣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ⲙⲉϫⲁⲣ
ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ
Flag of Hungary.svg

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ
Coat of arms of Hungary.svg

ⲡⲓⲥⲓⲅⲛⲟⲛ
EU-Hungary.svg
ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲟⲩⲧⲁⲫⲉϣⲧ
ϯⲁⲥⲡⲓ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲙⲉϫⲁⲣ (ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ)
ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϫⲟⲙⲓⲁⲛⲟϣ ⲁⲧⲉⲣ
ⲡⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲗⲁⲥⲁϧⲃⲓⲕⲧⲟⲣ ⲟⲣⲡⲁⲛ
ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲣⲱϣ 93,030 km2
ϯⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ 9,797,561
ⲡⲓϧⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲏⲓ ⲉⲧϫⲏⲕ (GDP) $284.266 ϩⲁϩ `ⲛϩⲁϩ
ⲡⲓⲣⲉϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡ̀ϫⲓⲛⲁⲓⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ (HDI) 0,836
ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓ ϥⲟⲣⲓⲛⲧ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲙⲉϫⲁⲣ
ⲡⲓϣⲱⲗϩ ⲛ̀ⲧⲉ ISO 3166 HU
ⲡⲓⲛⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲧⲁϫⲟⲩⲗ TLD .hu

ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲙⲉϫⲁⲣ Magyarország) ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲉⲩⲣⲱⲡⲏ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲧⲁⲫⲉϣⲧ.

ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1000 ϣⲁϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1918 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ 1920 ϣⲁ 1946 ⲛⲉ ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1949 ϣⲁϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1989 ⲛⲉ ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲇⲓⲕⲧⲁⲧⲱⲣ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ[edit | edit source]

ϯⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1950

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ[edit | edit source]

ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛ̀ⲙⲉϫⲁⲣ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲙⲉϫⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲙⲉϫⲁⲣ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲑⲓⲅⲅⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲟ. ⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ.

ϯⲁⲥⲡⲓ[edit | edit source]

ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲙⲉϫⲁⲣ. ⲛⲓⲁⲑⲓⲅⲅⲁⲛⲟⲥ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲑⲓⲅⲅⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲙⲉϫⲁⲣ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ[edit | edit source]

ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ. ⲙⲁⲡϣⲙⲏⲛ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲭⲁⲗⲃⲓⲛ. ⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲣⲉⲙⲛⲗⲟⲩⲧⲉⲣ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ[edit | edit source]

ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1990 ⲡⲓⲙⲉϫⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲁ. ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛϫⲟⲙ ⲓⲁⲛⲟϣ ⲁⲇⲉⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲃⲓⲕⲧⲟⲣ ⲟⲣⲡⲁⲛ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ `ⲙⲙⲉϫⲁⲣ 199 `ⲙⲫⲟⲓ. ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 2010 ⲡⲓⲁⲟⲩⲃⲏⲧ `ⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲟ.