Wp/cop/ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ

ⲡⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ (ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ) ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲁⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲣⲟ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲧϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϭⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲃⲏⲣⲩⲧⲟⲥ. ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉ ⲟⲛ ⲧⲣⲓⲡⲟⲗⲓⲥ, ⲍⲁϩⲗⲉ, ⲥⲓⲇⲱⲛ, ⲉⲁⲗⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲩⲣⲟⲥ.

ⲡⲓⲥⲓⲅⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲉⲛⲥⲓϥⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ Ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ.

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϣⲗⲱⲗ[edit | edit source]

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲗⲱⲗ ⲛⲉⲙⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ. ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ 35 ϧⲉⲛϣⲉ ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲧⲉ. ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ[edit | edit source]

ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϫⲟⲙ ⲙⲓϣⲏⲗ (ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ) ⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲗⲁⲥⲁϧ ϩⲁⲥⲁⲛ ⲧⲓⲁⲡ. ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲡⲓϩ ⲡⲉⲣⲣⲓ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ 128 ⲙ̀ⲫⲟⲓ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲁⲟⲩⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ.