Wp/cop/ϭⲗⲟⲓ `ⲛⲟⲩⲣⲏⲧⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲣⲓⲭⲁ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | copWp > cop > ϭⲗⲟⲓ `ⲛⲟⲩⲣⲏⲧⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲣⲓⲭⲁ
Jump to navigation Jump to search
ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯϭⲗⲟⲓ `ⲛⲟⲩⲣⲏⲧⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲣⲓⲭⲁ

ϯϭⲗⲟⲓ `ⲛⲟⲩⲣⲏⲧⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲣⲓⲭⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣⲛⲉϣⲧⲉ ⲧⲉ.