Wp/cnr/Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG)

,,,Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG),,,

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG)

,,,Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG),,, Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG).

O udruženju[edit | edit source]

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG) je stručna, nevladina, interesna i društvena organizacija koja je osnovana 2016. godine u cilju promovisanja značaja i očuvanja ugleda psihološke struke i prava psihologa, zaštite interesa struke pred nadležnim organima kao i nadgledanje rada zaposlenih psihologa u državnim institucijama i u privatnoj praksi.

Pored toga Udruženje ima za cilj da poboljša komunikaciju medju psiholozima i da na taj načnin organizuje i podstiče psihologe da svojim znanjem doprinose razvoju Crne Gore i svom društvenom ugledu i statusu.

Misija je da stvara i obezbeđuje uslove za zakonsku utemeljenost psihološke djelatnosti, čime ćemo zaštiti rad psihologa i psihoterapeuta kao i njihove korisnike.

Udruženje nastoji da osnaživanjem komunikacije među svojim članovima, kao i saradnjom sa regionalnim udruženjima, podstiče razvoj psihologije kao nauke kroz naučno-istraživački rad, i njenu primjenu u svim oblastima prakse. To treba da unapređuje odnose među ljudima u društvu, doprinosi humanizaciji radnih i životnih uslova i svestranijem razvoju ličnosti. U skladu sa tim,

Ostvarili smo saradnju sa UNICEF-om, putem koje smo učesnici njihove kampanje “Zaustavimo nasilje nad đecom”.

Uspostavili smo saradnju sa Udruženjem psihologa Republike Hrvatske, koji nas redovno obavještavaju i pozivaju na događaje koje organizuju, a u planu je saradnja i sa ostalim društvima psihologa iz regiona.

Organizacija[edit | edit source]

U organizacij UPCG postoji više organa. Na mjestu predśednice Skupštine je Zorica Minić diplomirana psihološkinja. Članovi Upravnog odbora su: dr. sci Nevenka Pavličić (specijalista kliničke psihologije), mr sc Sreten Lutovac (dipl. psiholog), mr sc. Tamara Milić (dipl. psihološkinja), Tatijana Đurišić (dipl .psihološkinja) i dr sc. Bojana Miletić (dipl. psihološkinja). Članovi nadrzornog odbora su Nataša Vuković (dipl. Psihološkinja), Dragana Dedić (dipl. psihološkinja), sc. Nađa Ševaljević (specijalista medicinske psihologije). Postoji i Sud časti, čiji su članovi Maruška Drašković (dipl. psihološkinja), dr sc. Veselinka Milović (dipl. psihološkinja), Ranka Božović (dipl. psihološkinja). Predśednik UPCG je Radiša Šćekić (dipl. psiholog), a sekretarka Ana Jovanović (dipl. psihološkinja).

Sekcije[edit | edit source]

Rad UPCG je organizovan i kroz sekcije koje imaju za cilj da okupe psihologe koji se bave određenim oblašću i na taj način djeluju u okviru tog polja psihologije. U skladu sa tim postoje sljedeće sekcije: sekcija psihologa u obrazovanju, klinička sekcija, poslovna/HR sekcija, sekcija za profesionalnu orijentaciju, sekcija za savjetovanje i koučing, sekcija za socijalnu zastitu i humanitarne organizacije, sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti i forenzička/penološka sekcija.

Ostala aktuelna polja djelovanja UPCG[edit | edit source]

• praćenje i proučavanje rada psihologa i uslova za njihov rad • utvrđivanje standarda, normi i cijena usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti • praćenje i nadzor nad sprovođenjem principa profesionalne psihološke etike i preduzimanje odgovarajućih mjera, posebno u slučajevima njenog kršenja • utvrdjivanje normi i formiranje stručnog nadzora za rad u privatnoj psihološkoj praksi • davanje stručnog mišljenja tokom izrade propisa koji se tiču psihološke djelatnosti • utvrđivanje propisa psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu upotrebu, kao i preuzimanje mjera zaštite od njihove neovlašćene distribucije i primjene • uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama koje u svom radu prepoznaju sličnu misiju i interese koje zastupa Udruženje psihologa.

Izvor[edit | edit source]

Udruženje psihologa ima svoj sajt www.udruzenjepsihologa.me, na kome možete viđeti sve aktuelnosti i dosadašnji rad UPCG. U pripremi je i Facebook stranica UPCG ( čiju će izradu podržati UNICEF).

O udruženju[edit | edit source]

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG) je stručna, nevladina, interesna i društvena organizacija koja je osnovana 2016. godine u cilju promovisanja značaja i očuvanja ugleda psihološke struke i prava psihologa, zaštite interesa struke pred nadležnim organima kao i nadgledanje rada zaposlenih psihologa u državnim institucijama i u privatnoj praksi.

Pored toga Udruženje ima za cilj da poboljša komunikaciju medju psiholozima i da na taj načnin organizuje i podstiče psihologe da svojim znanjem doprinose razvoju Crne Gore i svom društvenom ugledu i statusu.

Misija je da stvara i obezbeđuje uslove za zakonsku utemeljenost psihološke djelatnosti, čime ćemo zaštiti rad psihologa i psihoterapeuta kao i njihove korisnike.

Udruženje nastoji da osnaživanjem komunikacije među svojim članovima, kao i saradnjom sa regionalnim udruženjima, podstiče razvoj psihologije kao nauke kroz naučno-istraživački rad i njenu primjenu u svim oblastima prakse. To treba da unapređuje odnose među ljudima u društvu, doprinosi humanizaciji radnih i životnih uslova i svestranijem razvoju ličnosti.

Ostvarili smo saradnju sa UNICEF-om, putem koje smo učesnici njihove kampanje “Zaustavimo nasilje nad đecom”.

Uspostavili smo saradnju sa Udruženjem psihologa Republike Hrvatske, koji nas redovno obavještavaju i pozivaju na događaje koje organizuju, a u planu je saradnja i sa ostalim društvima psihologa iz regiona.

Udruženje psihologa Crne Core UPCG.

Organizacija[edit | edit source]

U organizacij UPCG postoji više organa. Na mjestu predśednice Skupštine je Zorica Minić diplomirana psihološkinja. Članovi Upravnog odbora su: dr. sci Nevenka Pavličić (specijalista kliničke psihologije), mr sc Sreten Lutovac (dipl. psiholog), mr sc. Tamara Milić (dipl. psihološkinja), Tatijana Đurišić (dipl .psihološkinja) i dr sc. Bojana Miletić (dipl. psihološkinja). Članovi nadrzornog odbora su Nataša Vuković (dipl. Psihološkinja), Dragana Dedić (dipl. psihološkinja), sc. Nađa Ševaljević (specijalista medicinske psihologije). Postoji i Sud časti, čiji su članovi Maruška Drašković (dipl. psihološkinja), dr sc. Veselinka Milović (dipl. psihološkinja), Ranka Božović (dipl. psihološkinja). Predśednik UPCG je Radiša Šćekić (dipl. psiholog), a sekretarka Ana Jovanović (dipl. psihološkinja).

Sekcije[edit | edit source]

Rad UPCG je organizovan i kroz sekcije koje imaju za cilj da okupe psihologe koji se bave određenim oblašću i na taj način djeluju u okviru tog polja psihologije. U skladu sa tim postoje sljedeće sekcije: sekcija psihologa u obrazovanju, klinička sekcija, poslovna/HR sekcija, sekcija za profesionalnu orijentaciju, sekcija za savjetovanje i koučing, sekcija za socijalnu zastitu i humanitarne organizacije, sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti i forenzička/penološka sekcija.

Ostala aktuelna polja djelovanja UPCG[edit | edit source]

• praćenje i proučavanje rada psihologa i uslova za njihov rad • utvrđivanje standarda, normi i cijena usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti • praćenje i nadzor nad sprovođenjem principa profesionalne psihološke etike i preduzimanje odgovarajućih mjera, posebno u slučajevima njenog kršenja • utvrdjivanje normi i formiranje stručnog nadzora za rad u privatnoj psihološkoj praksi • davanje stručnog mišljenja tokom izrade propisa koji se tiču psihološke djelatnosti • utvrđivanje propisa psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu upotrebu, kao i preuzimanje mjera zaštite od njihove neovlašćene distribucije i primjene • uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama koje u svom radu prepoznaju sličnu misiju i interese koje zastupa Udruženje psihologa.

Izvor[edit | edit source]

Udruženje psihologa ima svoj sajt Udruženje psihologa Crne Gore , na kome možete viđeti sve aktuelnosti i dosadašnji rad UPCG. U pripremi je i Facebook stranica UPCG.