Wp/cnr/Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnrWp > cnr > Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG)
Jump to navigation Jump to search

,,,Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG),,,

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG)

,,,Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG),,, Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG).

O udruženju[edit]

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG) je stručna, nevladina, interesna i društvena organizacija koja je osnovana 2016. godine u cilju promovisanja značaja i očuvanja ugleda psihološke struke i prava psihologa, zaštite interesa struke pred nadležnim organima kao i nadgledanje rada zaposlenih psihologa u državnim institucijama i u privatnoj praksi.

Pored toga Udruženje ima za cilj da poboljša komunikaciju medju psiholozima i da na taj načnin organizuje i podstiče psihologe da svojim znanjem doprinose razvoju Crne Gore i svom društvenom ugledu i statusu.

Misija je da stvara i obezbeđuje uslove za zakonsku utemeljenost psihološke djelatnosti, čime ćemo zaštiti rad psihologa i psihoterapeuta kao i njihove korisnike.

Udruženje nastoji da osnaživanjem komunikacije među svojim članovima, kao i saradnjom sa regionalnim udruženjima, podstiče razvoj psihologije kao nauke kroz naučno-istraživački rad, i njenu primjenu u svim oblastima prakse. To treba da unapređuje odnose među ljudima u društvu, doprinosi humanizaciji radnih i životnih uslova i svestranijem razvoju ličnosti. U skladu sa tim,

Ostvarili smo saradnju sa UNICEF-om, putem koje smo učesnici njihove kampanje “Zaustavimo nasilje nad đecom”.

Uspostavili smo saradnju sa Udruženjem psihologa Republike Hrvatske, koji nas redovno obavještavaju i pozivaju na događaje koje organizuju, a u planu je saradnja i sa ostalim društvima psihologa iz regiona.

Organizacija[edit]

U organizacij UPCG postoji više organa. Na mjestu predśednice Skupštine je Zorica Minić diplomirana psihološkinja. Članovi Upravnog odbora su: dr. sci Nevenka Pavličić (specijalista kliničke psihologije), mr sc Sreten Lutovac (dipl. psiholog), mr sc. Tamara Milić (dipl. psihološkinja), Tatijana Đurišić (dipl .psihološkinja) i dr sc. Bojana Miletić (dipl. psihološkinja). Članovi nadrzornog odbora su Nataša Vuković (dipl. Psihološkinja), Dragana Dedić (dipl. psihološkinja), sc. Nađa Ševaljević (specijalista medicinske psihologije). Postoji i Sud časti, čiji su članovi Maruška Drašković (dipl. psihološkinja), dr sc. Veselinka Milović (dipl. psihološkinja), Ranka Božović (dipl. psihološkinja). Predśednik UPCG je Radiša Šćekić (dipl. psiholog), a sekretarka Ana Jovanović (dipl. psihološkinja).

Sekcije[edit]

Rad UPCG je organizovan i kroz sekcije koje imaju za cilj da okupe psihologe koji se bave određenim oblašću i na taj način djeluju u okviru tog polja psihologije. U skladu sa tim postoje sljedeće sekcije: sekcija psihologa u obrazovanju, klinička sekcija, poslovna/HR sekcija, sekcija za profesionalnu orijentaciju, sekcija za savjetovanje i koučing, sekcija za socijalnu zastitu i humanitarne organizacije, sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti i forenzička/penološka sekcija.

Ostala aktuelna polja djelovanja UPCG[edit]

• praćenje i proučavanje rada psihologa i uslova za njihov rad • utvrđivanje standarda, normi i cijena usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti • praćenje i nadzor nad sprovođenjem principa profesionalne psihološke etike i preduzimanje odgovarajućih mjera, posebno u slučajevima njenog kršenja • utvrdjivanje normi i formiranje stručnog nadzora za rad u privatnoj psihološkoj praksi • davanje stručnog mišljenja tokom izrade propisa koji se tiču psihološke djelatnosti • utvrđivanje propisa psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu upotrebu, kao i preuzimanje mjera zaštite od njihove neovlašćene distribucije i primjene • uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama koje u svom radu prepoznaju sličnu misiju i interese koje zastupa Udruženje psihologa.

Izvor[edit]

Udruženje psihologa ima svoj sajt www.udruzenjepsihologa.me, na kome možete viđeti sve aktuelnosti i dosadašnji rad UPCG. U pripremi je i Facebook stranica UPCG ( čiju će izradu podržati UNICEF).

O udruženju[edit]

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG) je stručna, nevladina, interesna i društvena organizacija koja je osnovana 2016. godine u cilju promovisanja značaja i očuvanja ugleda psihološke struke i prava psihologa, zaštite interesa struke pred nadležnim organima kao i nadgledanje rada zaposlenih psihologa u državnim institucijama i u privatnoj praksi.

Pored toga Udruženje ima za cilj da poboljša komunikaciju medju psiholozima i da na taj načnin organizuje i podstiče psihologe da svojim znanjem doprinose razvoju Crne Gore i svom društvenom ugledu i statusu.

Misija je da stvara i obezbeđuje uslove za zakonsku utemeljenost psihološke djelatnosti, čime ćemo zaštiti rad psihologa i psihoterapeuta kao i njihove korisnike.

Udruženje nastoji da osnaživanjem komunikacije među svojim članovima, kao i saradnjom sa regionalnim udruženjima, podstiče razvoj psihologije kao nauke kroz naučno-istraživački rad i njenu primjenu u svim oblastima prakse. To treba da unapređuje odnose među ljudima u društvu, doprinosi humanizaciji radnih i životnih uslova i svestranijem razvoju ličnosti.

Ostvarili smo saradnju sa UNICEF-om, putem koje smo učesnici njihove kampanje “Zaustavimo nasilje nad đecom”.

Uspostavili smo saradnju sa Udruženjem psihologa Republike Hrvatske, koji nas redovno obavještavaju i pozivaju na događaje koje organizuju, a u planu je saradnja i sa ostalim društvima psihologa iz regiona.

Udruženje psihologa Crne Core UPCG.

Organizacija[edit]

U organizacij UPCG postoji više organa. Na mjestu predśednice Skupštine je Zorica Minić diplomirana psihološkinja. Članovi Upravnog odbora su: dr. sci Nevenka Pavličić (specijalista kliničke psihologije), mr sc Sreten Lutovac (dipl. psiholog), mr sc. Tamara Milić (dipl. psihološkinja), Tatijana Đurišić (dipl .psihološkinja) i dr sc. Bojana Miletić (dipl. psihološkinja). Članovi nadrzornog odbora su Nataša Vuković (dipl. Psihološkinja), Dragana Dedić (dipl. psihološkinja), sc. Nađa Ševaljević (specijalista medicinske psihologije). Postoji i Sud časti, čiji su članovi Maruška Drašković (dipl. psihološkinja), dr sc. Veselinka Milović (dipl. psihološkinja), Ranka Božović (dipl. psihološkinja). Predśednik UPCG je Radiša Šćekić (dipl. psiholog), a sekretarka Ana Jovanović (dipl. psihološkinja).

Sekcije[edit]

Rad UPCG je organizovan i kroz sekcije koje imaju za cilj da okupe psihologe koji se bave određenim oblašću i na taj način djeluju u okviru tog polja psihologije. U skladu sa tim postoje sljedeće sekcije: sekcija psihologa u obrazovanju, klinička sekcija, poslovna/HR sekcija, sekcija za profesionalnu orijentaciju, sekcija za savjetovanje i koučing, sekcija za socijalnu zastitu i humanitarne organizacije, sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti i forenzička/penološka sekcija.

Ostala aktuelna polja djelovanja UPCG[edit]

• praćenje i proučavanje rada psihologa i uslova za njihov rad • utvrđivanje standarda, normi i cijena usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti • praćenje i nadzor nad sprovođenjem principa profesionalne psihološke etike i preduzimanje odgovarajućih mjera, posebno u slučajevima njenog kršenja • utvrdjivanje normi i formiranje stručnog nadzora za rad u privatnoj psihološkoj praksi • davanje stručnog mišljenja tokom izrade propisa koji se tiču psihološke djelatnosti • utvrđivanje propisa psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu upotrebu, kao i preuzimanje mjera zaštite od njihove neovlašćene distribucije i primjene • uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama koje u svom radu prepoznaju sličnu misiju i interese koje zastupa Udruženje psihologa.

Izvor[edit]

Udruženje psihologa ima svoj sajt Udruženje psihologa Crne Gore , na kome možete viđeti sve aktuelnosti i dosadašnji rad UPCG. U pripremi je i Facebook stranica UPCG.