Jump to content

Wp/cnr/Radomir Babić, general potpukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Radomir Babić, general potpukovnik

Radomir Babić, general-potpukovnik JNA. Rođen je 2. septembra 1909. godine u selu Sige kod Danilovgrada, u porodici Sima Babića. Završio je gimnaziju i studije ekonomije. Posle toga bio je državni činovnik u Zagrebu. Vrlo rano je pristupio revolucionarnom omladinskom pokretu. Već 1931. godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Aktivno je učestvovao u akcijama koje je organizovala revolucionarna omladina. Godine 1933. postao je član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Bio je nakon toga član Sreskog komiteta KPJ i sekretar Pokrajinskog komiteta „Crvene pomoći“ za Crnu Goru, Boku i Sandžak. U ljeto 1941. godine aktivno je učestvovao u pripremanju i organizovanju oružanog narodnog ustanka u Crnoj Gori. Već u prvim akcijama crnogorskih ustanika bio je komandir čete, zatim komandant bataljona i komandant odreda „Bijeli Pavle“. Kasnije, 1942. godine, postao je politički komesar Pete proleterske crnogorske brigade, potom politički komesar Treće udarne divizije, a onda zamjenik komandanta Druge proleterske divizije. Bio je i komandant Primorske operativne grupe, komandant Pete krajiške divizije i načelnik Štaba Četvrte armije. Poslije oslobođenja, bio je neko vrijeme načelnik Kabineta Vrhovnog komandanta Oružanih snaga FNRJ, a zatim načelnik Ratne škole Više vojne akademije Jugoslovenske narodne armije. Završio je Višu vojnu akademiju JNA. Bio je biran za poslanika Savezne narodne skupštine. Penzionisan je u činu general-potpukovnika JNA, 1962. godine. Umro je 1. decembra 1996. godine u Beogradu. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i ostalih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 10. jula 1953. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srđa, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.