Jump to content

Wp/cnr/Nikola Gažević, general pukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Nikola Gažević, general pukovnik

Rođen je 18. jula 1918. godine u Sotonićima kod Virpazara u porodici Sava Gaževića. Gimnaziju je učio na Cetinju, đe je 1937. godine i primljen u članstvo KPJ, a završio je školske 1938/39. godine. Student je Pravnog fakulteta u Beogradu. Tokom studentskih dana bio je aktivan u studentskom pokretu. Učesnik je Trinaestojulskog ustanka 1941. godine kada je zarobljen i interniran u logor u Albaniji. Za Gaževića je napravljen razmjena krajem februara 1942. godine. Zatim je bio komesar čete u Lovćenskom odredu. Formiranjem 4. proleterske brigade bio je njen borac, ubrzo zamjenik komesara čete, pa zamjenik političkog komesara i komesar 1. bataljona 4. proleterske brigade. Partijski kurs Centralnog komiteta KPJ završio je u aprilu 1943. godine. Bio je na partijskim dužnostima sekretara sreskog komiteta KPJ Bar i okružnog komiteta KPJ Boke. Potom je bio član politodjela 3. divizije, rukovodilac politodjela Primorske operativne grupe brigada. Početkom 1945. godine bio je nastavnik, pa zamjenik upravitelja u školi Centralnog komiteta KPJ „Đuro Đaković“, rukovodilac partijsko-političkog kursa pri štabu u Prvoj armiji. Završio je Višu vojnu akademiju i Kurs operatike JNA. Nakon rata bio je načelnik Kadrovske uprave, politički komesar armije i korpusa, pomoćnik komandanta armijske oblasti, načelnik uprave u Generalštabu, glavni urednik Vojne enciklopedije. General Gažević je bio član Opunomoćstva Centralnog komiteta KPJ za JNA. Unaprijeđen je u čin general-pukovnika. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1978. godine. Nosilac je Partizanske spomenice 1941, a odlikovan je Ordenom ratne zastave (ORZ), Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i OBJ sa zlatnim vijencem i dr. Preminuo je 15. jula 2012. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.