Jump to content

Wp/cnr/Neško Dulović, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Neško Dulović, general-major

Rođen je 12. juna 1921. godine u Krnjoj Jeli kod Šavnika u porodici Joksima Dulovića. Prije rata bio je maturant gimnazije. Kao 16-godišnjak je postao član SKOJ 1937. godine, a u KPJ je primljen juna 1941. godine. Učesnik je Trinaestojulskog ustanka 1941. godine kao rukovodilac opštinskog SKOJ-a. Član opštinskog biroa ćelija KPJ i sekretar ćelije KPJ postao je u jesen 1941. Bio je borac Komskog NOP odreda i Prvog omladinskog crnogorskog bataljona i kurir štaba Durmitorskih jedinica. Od 17. juna 1942. godine bio je borac, potom desetar u 4. komskom i 2. bataljonu. Kao desetar ranjen je, potom odlazi na liječenje. Kada se vratio sa liječenja postao je član Komisije za nabavku u intendanturi brigade, zamjenik komesara čete rekonvalescenata, rodoljuba i pozadinskih radnika. Potom je bio intendant brigade, pomoćnik načelnika i načelnik intendanture 2. proleterske divizije, pa načelnik intendanture 13. srpskog korpusa, od septembra do decembra 1944. godine. Potom je krajem 1944. godine bio načelnik ekonomskog odjeljenja Južne operativne grupe i intendanture 2. armije. Ratni je vojni invalid. Završio je Višu intendantsku školu JNA. Nakon rata bio je intendant armije, načelnik Vojnoekonomske akademije i dr. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1976. godine. Unaprijeđen je u čin general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. Preminuo je 1986. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.