Wp/cnr/Mirko Burić, general-potpukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Mirko Burić, general-potpukovnik

Rođen je 16. septembra 1916. godine u Zagredi kod Danilovgrada u oficirskoj porodici Vuka Burića. Gimnaziju je završio u Subotici, a tu je i upisao Pravni fakultet. Na fakultetu je pripadao revolucionarnom pokretu. Jedan je od organizatora ustanka u rodnom kraju 1941. godine. U Lovćenskom odredu bio je komesar čete, zamjenik komesara bataljona, komesar udarnog bataljona i komesar Lovćenske udarne čete. U članstvo KPJ primljen je avgusta 1941. godine. Od 17. juna 1942. godine bio je komesar čete u 2. bataljonu 4. proleterske brigade. Kao komesar od početka 1943. godine bio je instruktor i član Politodjela 4. dalmatinske brigade, komesar 8. banijske brigade, pa komesar škole za vezu Glavnog štaba Hrvatske i sekretar biroa ćelija prištabskih jedinica Glavnog štaba Hrvatske. Od kraja 1943. godine član Politodjela 13. divizije, potom rukovodilac Politodjela 32. zagorske divizije, zatim pomoćnik komesara 42. makedonske divizije. Iz rata je izašao kao ratni vojni invalid. Nakon rata završio je Višu vazduhoplovnu vojnu akademiju i Kurs operatike u Ratnoj školi. Bio je na štabnim dužnostima u Komandi Ratnog vazduhoplovstva, bio je pomoćnik komandanta korpusa, potom sekretar komiteta konferencija Saveza komunista u Ratnom vazduhoplovstvu i Protivvazdušnoj odbrani i dr. Unaprijeđen je u čin general-potpukovnika avijacije. Aktivna služba u JNA mu je prestala 1974. godine. Nosilac je Partizanske spomenice 1941, a odlikovan je OBJ sa zlatnim vijencem, Orden za vojne zasluge (OVZ) sa velikom zvijezdom i dr.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.