Wp/cnr/Mihailo Anđelić, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Mihailo Anđelić, general-major

Mihailo Anđelić, general-major. Rođen je 21. novembra 1884. godine u Rijeci Mušovića u Kolašinu u porodici Jovana Anđelića. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, potom i četiri razreda gimnazije. Oficirsku školu završio je na Cetinju, u Kraljevini Crnoj Gori. U Prvom balkanskom ratu 191213. godine učestvovao je kao komandir čete u Kolašinskoj brigadi. U Prvom svjetskom ratu 191416. godine kao kapetan bio je komandant Bojaničkog bataljona koji je bio u sastavu Sandžačke brigade pod komandom komandira Blaža Vrbice. U crnogorskoj vojsci imao je čin kapetana. Za vrijeme austrougarske okupacije po instrukcijama generala Radomira Vešovića radio je na organizovanju otpora. Sredinom 1916. godine interniran je u logor u Mađarskoj, a zatim u logor Karlaštajn u Austriji. Iz internacije se vratio krajem 1918. godine. Stvaranjem Kraljevine SHS, nastavio je službu u vojsci, a penzionisan je 1928. godine u činu potpukovnika. Nakon penzionisanja živio je u svom rodnom kraju. Učesnik je NOP od 1941. godine, bio je komandant Kolašinsko-pečinskog bataljona od njegovog formiranja krajem novembra 1941. do raspadanja 23. februara 1942. godine. Od sredine 1942. godine određen je da djeluje u neprijateljskoj pozadini. Od kraja 1943. godine bio je savjetnik Drugog udarnog korpusa. U čin general-majora proizveden je u septembru 1943. godine. Od aprila 1944. godine član je Inicijativnog odbora osnivačke skupštine Crvenog krsta Crne Gore i njegov predśednik. Član KPJ postao je u toku rata. Zbog godina službe i života penzionisan je 1946. godine. Umro je 1959. godine i sahranjen u Kolašinu. Sa čitavom porodicom učestvovao je u Drugom svjetskom ratu, u NOP-u su mu poginula tri sina i kćerka, a četvoro đece su nosioci Partizanske spomenice 1941.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.