Wp/cnr/Jagoš Uskoković general-potpukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Jagoš Uskoković general-potpukovnik

Rođen je, 22. avgusta 1911. godine, u selu Draževina kod Podgorice, u porodici Vasa Uskokovića.

Biografija[edit | edit source]

Izučavao je bravarski zanat i u revolucionarni radnički pokret je stupio veoma mlad. Od 1934. godine je član KPJ i jedan je od najaktivnijih radnika komunista svoje generacije u Podgorici.Više puta je hapšen i dva puta je osuđen od Suda za zaštitnu države zbog svoje revolucionarne opredijeljenosti. Uoči Aprilskog rata je upućen u koncentracioni logor u Smederevskoj Palanci. U trinaestojulskom ustanku je bio član okružnog komiteta KPJ Podgorica, a zatim zamjenik komesara Zetskog NOP odreda. U Pljevaljskoj bici bio je zamjenik komesara čete, a zatim je bio zamjenik komesara Crnogorsko-sandžačkog štaba. Od jula do novembra 1941. godine bio je član Okružnog komiteta. Zamjenik političkog komesara odreda od kraja decembra 1941. godine do kraja febreuara 1942. godine upućen je u Crnu Goru i uskoro je izabran za organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ. U najtežem periodu NOR-a CG od maja 1942. godine do maja 1943. godine bio je politički sekretar Pokrajinskog komiteta. Zamjenik političkog komesara brigade od maja 1943. godine do mara 1944. godine. U bici na Sutjesku postavljen je za zamjenika komesara 5. Proleterske crnogorske brigade, a zatim za političkog komesara Primorske operativne grupe od marta do avgusta 1944. godine. Od septembra do oktobra 1944. godine bio je načelnik personalnog odjeljenja novoformiranog Korpusa narodne odbrane Jugoslavije i sa te dužnosti upućen je na liječenje u SSSR. Poslije rata bio je pomoćnik komandanta armije, zatim komandant korpusa i dr. Odlikovan je OPZ sa zlatnim vijencem, OZN sa zlanom zvijezdom i dr. Završio je VVA JNA. Aktivna služba u JNA prestala u je 1964. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinović Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.