Wp/cnr/Ilija Nikezić, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Ilija Nikezić, general-major

Rođen je 26. jula 1927. godine u selu Bezjovo kod Podgorice u porodici Raka Nikezića. Umro je 17. jula 2010. godine.

Biografija[edit | edit source]

Osnovnu školu je završio 1937. godine, realnu gimnaziju 1940. godine. Učestovao je u Narodnooslobodilačkom ratu od 10. novembra 1943. godine do 09. maja 1945. godine na dužnostima borac, komesar baterije. Srednju ekonomsku, Višu upravnu školu Pravni fakultet, Avijacijsku oficirsku školu završio je nakon rata. Višu vojnu akademiju Kopnene vojske 1966. godine i Ratnu školu 1970. godine. U čin poručnika unaprijeđen je 10. avgusta 1945. godine, kapetana 1949. godine, kapetana i klase 1949. godine, majora 1960. godine, potpukovnika 1965. godine, pukovnika 1973. godine i general majora 22. decembra 1982. godine. U periodu od 1945. do 1953. godine obavljao je dužnost komesara baterije, od 1953. do 1956. godine pomoćnik komesara u protiavionskom puku. Od 1956 do 1958. godine bio je načelnik odsjeka za moralno-političko vaspitanje u protivavionskom puku, a od 1958. do 1964. godine bio je pomoćnik komandanta za moralno političko vaspitanje u protivavionskom puku, od 1964. godine do 1967. godine komandant raketnog diviziona. Od 1967. do 1968. godine bio je nastavnik u Školskom centru protivazdušne odbrane, od 1968. godine od 1975. godine nastavnik u vojnoj vazduhoplovnoj akademiji. Od 1975. godine do 1976. godine bio je nastavnik na katedri operatike Škole narodne odbrane, a od 1976. godine do 1980. godine pomoćnik načelnika Centra visokih vojnih škola za poslediplomske studije i doktorate. Od 1980. do 1984. godine bio je načelnik katedre strategije u Školi narodne odbrane, a od 1984. godine do 1986. godine je načelnik katedre strategije u Školi opštenarodne odbrane.

Penzionisan je 31. gecembr 1986. godine.

Odlikovanja[edit | edit source]

Odlikovan je Ordenom zasluga za narod 3 reda 1946. godine, Ordenom za hrabrost 1947.godine, Ordenom za vojne zasluge 3 reda 1955. godine, Ordenom narodne armije sa srebrnom zvijezdom 1962. Godine, Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima 1971. godine, Ordenom bratstva i jedinstva 2 reda 1975. godine, Ordenom narodne armije sa zlatnom zvijezdom 1979. godine i Ordenom za vojne zasluge sa velikom zvijezdom 1984. godine. Autor je više od 70 objavljenih stručnih i naučnih radova.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinović Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.