Jump to content

Wp/cnr/Gajo Vojvodić, general-potpukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Gajo Vojvodić, general-potpukovnik

Rođen je, 9. maja 1914. godine, u Građanima kod Cetinja u porodici službenika Nika Vojvodića. Preminuo je u junu 1988. godine.

Biografija

[edit | edit source]

Osnovnu školu završio u rodnom kraju. Gimnaziju na Cetinju. Pravni fakultet je završio u Beogradu, na kojem se i opredijelio za studentski revolucionarni pokret. Završio je Školu rezervnih oficira. Učesnik je Aprilskog rata 1941. godine kao oficir. Član KPJ postao je u junu 1941. godine, pred ustanka. Jedan je od organizatora 13-julskog ustanka u rodnom kraj kao komandir Radomirsko-građanskog gerilskog odreda. Učesnik je bitke na Pljevljima 1. decembra 1941. godine kao komandir čete u Lovćenskom odredu. Na dan formiranja 1. proleterske brigade, 22. decembra 1941. godine, ušao u njen sastav kao komandir čete, a potom zamjenik komandanta 1. bataljona. Za komandanta bataljona u 3. proleterskoj sandžačkoj brigadi postavljen je u prvoj polovini 1943. godine. Od jula 1943. do avgusta 1944. godine bio je rukovodilac obavještajnog rada 17. divizije, a potom komandant 4. srpske brigade. Završio je Vojnu akademiju Vorošilov u SSSR-u i Školu operatike na Višoj vojnoj akademiji JNA. Potom je bio komandant 1. proleterske divizije, načelnik štaba armije i vojne oblasti, potom pomoćnik komandanta armije, a obavljao je i razne dužnosti. Aktivna služba u JNA mu je prestala 1972. godine.

Odličja

[edit | edit source]

General Vojvodić je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom, OVZ sa velikom zvijezdom i drugim.

Poveznice

[edit | edit source]

Izvori

[edit | edit source]
  • Martinović Srđa, Crnogorska vojna elita u JNA 1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.