Wp/cnr/Dušan Mugoša, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Dušan Mugoša, general-major

Rođen je, 07. januara 1914.godine, u selu Lješkopolje kod Podgorice u porodici Marka Mugoše. Umro je 1973. godine u Beogradu.

Biografija[edit | edit source]

Nižu gimnaziju završio je u Peći, a višu koje je počeo u Prizrenu, morao je napuštiti zbog političke aktivnosti. Tokom školovanja povezao se sa komunistima koji su imali snažan uticaj na njegovo opredeljenje i formiranje njegove ličnosti. 1934. godine je postao član KPJ. Za člana MK KPJ u Peći izabran je 1938. godine a na Oblasnoj kofnereciji 1940. godine izabran je za člana OK KPJ za Kosovo i Metohiju. Često je bio hapšen i proganjan, a maja 1940. godine povukao se u ilegali. Aktivno je učestvovao u organizovanju ustanka na Kosovu i Metohiji. Krajem 1941. godine otišao je u Albaniju na poziv sekretara OK KPJ. Sa Miladinom Popovićem dao je značajan doprinos oslobodilačkoj i revolucionarnoj borbi albanskog naroda. Početkom 1942. godine oslobodilački pokret u Albaniji je naglo rastao postojao sve masovniji.Maja 1942. godine iz Albanije kreće za Jugoslaviju i ovo njegovo putovanje je predstavljalo u to vrijeme podvig jer je nakon 82 dana upornog traženja puta stigao u Vrhovni štab i CK KPJ u zapadnoj Bosni. Od aprila do avgusta 1943. godine radio je u južnoj Albaniji na formiranju partijskih organizacija partizanskih odreda i Operativnog štaba Partijski rukovodilac 1. albanske brigade postao je po njenom fomriranju sredinom avgusta 1943. godine. U maju 1944. godine nakon uspješno obavljenog posla vraća se u Jugoslaviju đe je preuzeo nove dužnosti. Učestvovao je u formiranju 1, 3, 4 i 5. kosovsko metohijske brigade i Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju, u koje je vršio dužnost pomoćnika političkog komesara. Nakon oslobođenja Jugoslavije bio je na raznim partijskim i državnim funkcijama. Biran je i za sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, za člana CK SK Srbije i člana CO SUNBOr Jugoslavije. Bio je član Savjeta Federacije.

Odlikovanja[edit | edit source]

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i mnogih visokih domaćih i stranih odlikovanja. Za narodnog heroja proglašen je 06. jula 1953. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinović Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.