Wp/cnr/Dragutin Radović, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Dragutin Radović, general-major

Rođen je 14. septembra 1919. godine u Momišićima u Podgorici u porodici oficira Sava Radovića. Preminuo je 17. jula 2012. godine.

Biografija[edit | edit source]

Gimnaziju je učio u Podgorici, tu se opredijelio za omladinski revolucionarni pokret. Član SKOJ-a postao je 1936. godine. Upisao je Tehnički fakultet u Beogradu na kojem je takođe bio partijski aktivan. Od maja 1941. godine postao je član KPJ. Jedan je od organizatora 13-julskog ustanka 1941. godine u rodnom kraju. Učesnik je bitke za Pljevlja 1. decembra 1941. godine. Početkom 1942. godine bio je komesar čete, potom zamjenik komesara bataljona u Zetskom odredu. Tokom rata obavljao je partijsko-političke pozicije. Od sredine 1942. godine zadužen je za rad u neprijateljskoj pozadini, na tom zadatku se istakao svojom aktivnošću. Od oktobra 1943. do početka 1944. godine izabran je za sekretara Sreskog komiteta Podgorice i Nikšića. Položaj pomoćnika komandanta 7. crnogorske brigade preuzeo je od 1944. godine, a potom je bio pomoćnik komandanta 5. proleterske crnogorske brigade. Upućen je na školovanje u SSSR-u, po dolasku sa školovanja u zemlji krajem rata postavljen je za šefa Odjeljenja zaštite naroda 2. armije. Završio je Višu vojnu akademiju. Nakon rata, bio je načelnik Školskog centra bezbjednosti, pomoćnik komandanta pozadine armije i graničnih jedinica, inspektor JNA, a obavljao je i druge dužnosti. Unaprijeđen je u čin general-major. Aktivna služba u JNA mu je prestala 1975. godine.

Odličja[edit | edit source]

Odlikovan OBJ sa zlatnim vijencem, Ordenom vojne zastave sa velikom zvijezdom i drugim vojnim i mirnodopskim odlikovanjima i priznanjima.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinović Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.