Wp/cnr/Drago Vujošević, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Drago Vujošević, general-major

Rođen je, 27. aprila 1920. godine, u selu Orahovo kod Podgorice u porodici Nikole Vujoševića.

Biografija[edit | edit source]

Gimnaziju je učio u Podgoricu i već tada se opredijelio za revolucionarni pokret i biva primljen u SKOJ. Na prvoj godini studija na Poljoprivredno-šumarskom fakutetu u Sarajevu je pripadao naprednom studentskom pokretu. Kao član opštinskog komiteta SKOJ-a je aktivno učestovao u trinaestojulskom ustanku. Od decembra 1941. godine član je Komunističke partije Jugoslavije. U proljeće 1942. godine ostao je u neprijateljskoj pozadini legalizovao se i aktivno radio za narodnooslobodilački pokret. U 5. Proletersku crnogorsku brigadu stupa na jesen 1943. godine a zatim je omladinski rukovodilac Pratećeg bataljona GŠ. Na dan formiranja 8. Crnogorske brigade bio je omladinski rukovodilac bataljona, a potom komesar čete i pomoćnik komesara bataljona. Politički komesar bataljona bio je od novembra 1944. godine do kraja rata. Poslije rata je politički komesar brigade, načelnik Katedre na Višoj vojnoj akademiji JNA, zatim je bio zamjenik načelnika uprave u Saveznom sekretarijatu narodne odbrane i dr. Završio je Višu vojnu akademiju i Ratnu školu JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1977. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinović Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.