Jump to content

Wp/cnr/Drago Ivanović, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Drago Ivanović, general-major

Rođen je, 30. maja 1922. godine, u selu Lalevići kod Danilovgrada u oficirskoj porodici Stanka Ivanovića. Sedam razreda gimnazije završio je u Subotici. Član SKOJ-a postao je 1939. godine, a u KPJ je primljen maja 1942. godine. Prilikom Trinaestojulskog ustanka bio je borac u rodnom kraju. Na dan formiranja Pete proleterske – crnogorske brigade bio je borac, a potom komandir voda. U jesen 1943. godine upućen je u Hercegovinu gdje je naprije kraće vrijeme bio omladinski rukovodilac, a zatim zamjenik komesara bataljona u 10. brigadi. Politički komesar hercegovačkog bataljona Narodne odbrane bio je od kraja septembra do početka decembra 1944. godine. Zamjenik političkog komesara (part. ruk.) 1. bataljona bio je od novembra 1943. godine do kraja septembra 1944. godine. Bio je i vršilac dužnosti političkog komesara i politički komesar brigade Narodne odbrane za Hercegovinu od decembra 1944. godine do sredine aprila 1945. godine. Nakon rata obavljao je više funkcija, bio je politički komesar Rječne flotile Jugoslovenske ratne mornarice, zatim načelnik odjeljenja u Generalštabu JNA itd. Završio je Višu vojnu akademiju JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1977. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srđa, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.