Jump to content

Wp/cnr/Crnogorska prezimena na K

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Crnogorska prezimena na K
 • Kabaš, Paštrovići; Podgorica
 • Kabašić, Plav
 • Kavaženda, vidi: Šoljaga
 • Kavazović, Pljevlja (1873. god.); Bijelo Polje
 • Kavadjan, Zelenika, Herceg-Novi
 • Kavadjaro, Zelenika, Herceg-Novi
 • Kavaja, iz Dečana (Metohija) odselili se u Rašku (Sandžak) pa ni kao: Radišić u Kavaju (Albanija) i odatle: Gradac (Podgorica), Dobrsko selo (Cetinje), kao: Kavaja, od njih su u Lici (Hrvatska), oko 1888. god.; u Ulcinj i područni Štoj, pa jedni u Bartule (Bar) i neki dalje u Kotor i Cetinje
 • Kavarić, ogranak navodno Radovanovića (potomaka Leke Klimenćanina), naseljeni u Stradište (u Ceklinu), Cetinje, srodnici Lješkovića, od njih su u Trute (Žabljak) uz Skadarsko jezero, u Ponarima (Zeta), Skadru (Albanija) i Vraki (Skadar)
 • Kavedon, Tivat
 • Kavedžić, Komernica, Viraka i Tušinje (Šavnik), ogranak Nikitovića (Milutinovića)
 • Kavodić, Kotor, po nahočetu
 • Kavčić, Kotor, po nahočetu
 • Kaganilić, Nikšić
 • Kadija, ogranak Kadića iz Bjelopavlića, pa se jedni odselili u Zazale (Njeguši), Cetinje (16. v.), a drugi u Prijerad i Šišiće (Grbalj) i Kotor i jedni u Skadar (Albanija)
 • Kadije, bratstvo u Herakovićima
 • Kadije, bratstvo u Šišiću u Boki
 • Kadić, grana Petrušinovića, potomaka Bijelog Pavla u Frutku, Boanu i Kosovom Lugu (Danilovgrad) od njih su: Vraka (Skadar) oko 1860. god.; Bijelo Polje i područni Resnik u Polimlju, kao: Cikotić u Trpezi (Bijelo Polje), Kljajić u Zagoru i Pešić; Starom Vrbasu (Bačka), Kućancima (Slavonija), u Beogradu kao: Minić; kod Novog Pazara; Beranama; kod Plava, a u Gusinju kasnije kao: Mulamekić; Grdovići (Bar); Šišovići (Tivat); Zalazi (Cetinje); Gornja Bijela (Šavnik), srodni Mujovićima u Gornjoj Morači; iz Durutovića (Piva), odselili u Pljevlja; Boljanići (Pljevlja); ogranak Grbovića (Novljana) u Drobnjacima; jedni se naselili kod Dečana (Metohija). Od Kadića iz Bjelopavlića ima nastanjenih u: Skadar (Albanija), kasnije kao: Miljenković, u područnoj Vraki (Fraki) i Valoni i kao: Kadija. Iz Bjelopavlića jedni su u Beogradu
 • Kadići, staro bratstvo u Bjelopavlićima
 • Kadmot, Paštrovići
 • Kadovići, iz Šobajića (Bjelopavlići) odseljeni u Nikšić i kao: Tobajić
 • Kadribašić, Jasen (Bihor) i Lozna (Bijelo Polje); Pljevlja (1874. god.); Zvijezd (Pljevlja)
 • Kadribegović, Pljevlja 1872. god.
 • Kadrić, Pljevlja
 • Kadrišić, Pljevlja 1884. god.
 • Kadrović, Bišćani i Balabani (Zeta)
 • Kadun, kod Rijeke Crnojevića
 • Kažanegra, ranije: Crnac, jedni i kao: Crnjak i Kazanero u Paštrovićima, od njih su u Budvi, Kotoru, Napulju (Italija)
 • Kažanegri, bratstvo u Paštrovićima
 • Kažija, Rvaši i Dodoši (Rijeka Crnojevića; Gradac (Podgorica) i Ozrinići (Cetinje); Klikovača (Bjelopavlići); Gornja Zeta
 • Kažije, bratstvo u Očinićima
 • Kažije, bratstvo u Lješanskoj Nahiji
 • Kažić, Zeta i Gradac (Lješansko područje), Podgorica i u Podgorici; Klikovača (Bjelopavlići); vidi: Kažija
 • Kazavalo, Podgorica
 • Kazavranac, Kotor 1105. god.
 • Kazaz, Pljevlja 1859. god.
 • Kazazović, Pljevlja (1896. god.); ogranak Kovačevića, iseljenih iz Grahova (Nikšić) u Travnik, Sarajevo i dalje
 • Kazamanović, Podgora (Zeta) i Podgorica. Oni su iz Kuča
 • Kazanegra, Herceg-Novi
 • Kazanero, vidi: Crnac
 • Kazanović, iz Podgore (Kuči) preselili se u okolinu Podgorice
 • Kazafranka, Kotor 1195. god. i kao prezime sa fasade crkve Svetoga Luke
 • Kazijević, Cetinje
 • Kazimir, Herceg-Novi
 • Kaić (Kajić), kod Bijelog Polja; Kotor, doseljenici iz Sinja (Dalmacija)
 • Kain, Herceg-Novi
 • Kaismarović, Kotor
 • Kaičić, Golubovci (Zeta)
 • Kajabegović, vidi: Kajanbegović, srodni Hasanbegovićima
 • Kajanbegović, Bijelo Polje i u područnu Gornju Konstanicu. Porijeklom su iz Turske; Žureni potoci (Bihor), Bijelo Polje i kao: Kajabegović; Mojkovac; Risan
 • Kajganov, u Srpskoj Crnji (sjeverni Banat), ogranak Ivinih. Vidi: Markov
 • Kajić, i kao: Kaić, Kajovići i Bolipolje (Bijelo Polje)
 • Kajević, kod Rožaja ogranak područnih Murića; iz Kuča prešli u: Kolašin, Štavicu i područje Bistrice (Bijelo Polje)
 • Kajković, Paštrovići 17. v.
 • Kajović, Nikšić; Polja (Mojkovac); Kolašin pa odatle u Godijevo (Bijelo Polje)
 • Kajtazi, Grahovo (Nikšić), doseljenici iz Turske; Podgorica
 • Kajčić, Jovanovići (Bjelopavlići)
 • Kakakac, Paštrovići
 • Kakar, Spič (Sutomore) i susjedni Bar, oni su iz Stare Crne Gore
 • Kakarić, i kao: Kakarit, u Kakarickoj gori i Kučima, od njih su u Kotoru kao: Kakarica
 • Kakarit, vidi: Kakarić
 • Kakarica, vidi: Kakarić
 • Kaker, Podgorica
 • Kakepto, i kao: Kacepto, Kotor 1330. god.
 • Kakić, Bršno (Nikšićka Župa)
 • Kalaba, Bukovica (Pljevlja)
 • Kalabić, iz Nikšićkih Trepača preselili se u Mokro (Šavnik), ranije kao: Junac; u Mokrome (Šavnik) kao: Poleksić, Radonjić, Stanković, Kitalj (Kitaljević), Piletić. Jedni su se odselili u Kličevo (Nikšić) i odatle u Bjelopavliće, Bosnu, Srbiju i druge krajeve
 • Kalabići, rod u Drobnjacima
 • Kalabović, Vladimir (Ulcinj)
 • Kalavrez, Ulcinj
 • Kalavrezović, u Ulcinju su iz Italije
 • Kalazitašević, Bokovo (Rijeka Crnojevića)
 • Kalagan, Lješnjani (Podgorica)
 • Kaladasius, Kotor 1430. god.
 • Kaladrača, Bancuci, Herceg-Novi
 • Kalađurdjević, iz Zete doselili se u Paštroviće a odatle jedni 1423. god. u Kotor kao: Kalogurević = Kalojura = Kancalijević, potomci Kalodjurdja Crnojeva starijeg. Od njih su u Budvi 1413. god. Jedni su naznačavani kao: Kalađuđević i Kalođurđe
 • Kaladjurović, Babama i Dukljanu, Brcama i Podbapcu (Paštrovići) 1403. god., i kao: Puhalović. Vidi: Buđen
 • Kalajzić, Žić, Herceg-Novi
 • Kalajdžić, Podgorica
 • Kalajdžija, Boljanići (Pljevlja); i kao: Rupar u Trusine i Hodbini (Hercegovina), iz Banjana (Nikšić)
 • Kalimanović, Podgorica
 • Kalamant, Pnjerovići (Bar)
 • Kalamat, Podgorica
 • Kalamatijević, Podgorica
 • Kalamašić, Ulcinj
 • Kalamperović, Bar i područne Dobre Vode
 • Kalamperovići, bratstvo u Dobroj Vodi u blizini Mrkojevića
 • Kalan, i kao: Kalanda, Zalazi (Njeguši), Cetinje
 • Kalančo, u Ulcinju 14. v.
 • Kalanj, Miruše (Kalanjenovići) uz lijevu obalu Trebišnjice
 • Kalanjan, i Kalanjević, Miruše (Nikšić)
 • Kalastrić, Bar 1860. god.
 • Kalacanović, Nikšić
 • Kalača, srodnici Milačića, iseljeni iz Brskuta (Kuče) u Kalače i Rožaje (1890. god.) kao: Begović i Šabanović u Bihoru (Bijelo Polje). Iz Kalača (Rožaje) jedni su se preselili u Berane
 • Kalači iz Lijeve Rijeke od bratstva Kuča
 • Kalačanin, Kanje (Bijelo Polje)
 • Kalaš, i kao: Kaladžanović, Dobrota (Kotor)
 • Kalašić, Kotor
 • Kalbaić, Podgorica
 • Kaldić, Kotor i Budva
 • Kalević, Vladanje (Zeta) i Podgorica
 • Kalezić, Brijestovi, Kalezići, Srijetnje, Jastreb, Kosovi Lug (Bjelopavlići). Srodni su: kod Plava i kao: Pupović, Ćirković i Rajković; Žari (Mojkovac); Istanbul (Turska); Katrkol, Dabezići, Kalimani i Ulcinj (Crnogorsko primorje); Ljeskovac (Bar); Budva iz Dušice
 • Kalezićiu selima Jastreb i Kosovi Lug, Bjelopavlići
 • Kalel, Salč (Ulcinj)
 • Kalem, Lišani (Hum), Hercegovina. Potomci Maleševaca sa lijeve obale Trebišnjice. Bližnji sa: Simić, Pantić i Bogdašević
 • Kalendar, vidi: Kalina
 • Kalender, putujući derviši pa i kao prezime; Glavica (Rožaj)doseli se sa Mojstira, porijeklom su iz Bjelopavlića
 • Kalenica, Godočelja (Gornji Bihor), Bijelo Polje
 • Kaletić, Vinići (Bjelopavlići), doselili se iz Rovaca; Rovca; Bukovik (Crmnica)
 • Kaletići, bratstvo u Bukoviku
 • Kalibi, u Kotoru početkom 15. v.
 • Kalivrezović, Ulcinj
 • Kalidas, u Cetinju
 • Kaliđerović, u Kotoru, vidi: Kaluđerović
 • Kalimano, u Baru 15. v.
 • Kalimanović, u Baru
 • Kalina (Kalinović = Kalendar), u Kučima, vidi: Peralović u Kučima
 • Kalindar, plavsko područje 1860. god.
 • Kalinović, vidi: Kalina
 • Kalisto, Kotor 13. v.
 • Kalitera, u Herceg-Novom
 • Kalić, Pržno (Paštrovići) 1440. god.; Kotor i kao: Kalič u 14. v.; Bogetići (Nikšić) i kod Bijelog Polja iz grupe Lužana; Bar; a kod Kolašina ogranak Kalezića iz Bjelopavlića; u Grblju 1335. god.
 • Kalica, Gornja Krajina i Široke (Crnogorsko primorje); Sutomore i Šušanj (1853. god.)
 • Kalič, vidi: Kalić
 • Kaličanin, Kalica (Berane), odatle odseljeni kod Novog Pazara, porijeklom od Pavićevića iz Bjelopavlića
 • Kaliči, Kotor u 14. v.
 • Kališin, Kotor, po nahočetu
 • Kalković, Paštrovići (1708. god.), Budva
 • Kalmenović, Krute (Ulcinj)
 • Kalmeta, Rijeka Crnojevića, doseljenici iz Skadra
 • Kalnet, i kao: Kalnešić, Bar
 • Kalnešić, vidi: Kalnet
 • Kalović, Podgorica; Velje Selo (Bar), vidi: Kaloević
 • Kalogeorgi, Kotor 1436. god.
 • Kalogurević, vidi: Kalojurga i Kalođurđević
 • Kalogurčević, u Brčelima (Crmnica) 1420. god.
 • Kalođerović, vidi: Kalođurević
 • Kalođurđe, Kotor (1440. god.); iz Skadra kao: Kalođurđević; Kom
 • Kalođurđević, iz Zete (od Kalodjurdja Crnojeva starijeg) preselili se u Paštroviće (Podbabac), Budva; U Budvi 1413. god.; oni su potomci Crnoja i jedno vrijeme i kao: Kalađurđević. Dalja starina im je Stara Srbija. U Djerdjezima i Podgorici 1448. god.; Jedni iz Paštrovića nastanjeni u Kotoru; kasnije i kao: Kalogurević i Kalojurga, vidi: Kalođurđe. Tamo su se doselili u 15. v.
 • Kalođurević = Kalođerović, u Dukljan Brijegu (1413. god.), Paštrovići
 • Kalođurek, Paštrovići (Budva) 1431. god.
 • Kaloević, Brajići (Budva) 1489. god.
 • Kalomperović, Kotor 1419. god.
 • Kaloštro, Krstac (Paštrovići), Budva, porijeklom su iz Stare Srbije
 • Kalpazina, ogranak Dedejića u Podbišću (Mojkovac). Porijeklom su sa Čeva (Cetinje)
 • Kalpačina, ogranak Dedejića i kao: Raosavljević u Kršu i Medjužvalama (Šaranci), Žabljak, porijeklom su sa Čeva (Cetinje)
 • Kaluđerović, Ugnji i Ljubotinj (Cetinje) starinom iz Zete 1489. god.; grana Nikovića (Sarapa) od Sarajeva, a starinom od Prištine. Od njih su u: Šušanju, Grbovcima, Mijomanovićima i Vranju (Zeta), a Vraki (Omara), Skadru i u Štoju (Ulcinj) kao: Mačković; ogranak Borišića u Očinićima (Cetinje); u Paštrovićima 1413. god., kasnije Kalodjurević; iz Dukata (istočni Banjani), grana Novljana, kasnije Balotić, Tomić i njihovi ogranci; u Drobnjake; u Podgorici; ogranak Mitrovića, potomci Maksima kaludjera, it grupe Petrušinovića u Bjelopavlićima, od njih u Bjelopavlićima: Radulović, Vujović, Vuković, Sekulić i Bošković, od kojih: Kezunović, Mijajlović (Sudarević), Ilić, zatim odseljeni u Ćekliće (Cetinje). Od njih jedni i kao: Radnić i od ovih su: Domazetović - Kaludjerović u područnom Petrovu Dolu, a od ovih su u Zagredi kod Garča (planina), a jedni i kao: Matanović u Cetinju. Od Ćeklićkih Kaluđerovića su u: Mali Brezović (Nikšić), Cetinju, područnom Čevu, pojedini u Miruše, od ovih Kaluđerovića su Drinjak u Baljcima (Bileća) i Mirušama uz Trebišnjicu i Bjelogrlić u Gacku, Kaludjerovići u Donjoj Glavici (Bjelopavlići); Gornjem Polju (Nikšić); u Boki Kotorskoj; Pod Bijelo na Rose i Gorevićima (Grbalj); u Srbiji; Odesa na obali Crnog mora, oni su od ovih iz Zagrade (Garač) i u Hercegovini; ogranak Nikolića iz Čistog Polja (Rijeka Crnojevića), odselili se u Budvu i Ulcinj; u Ulcinju su jedni iz grupe Sarapa; u Zeti su Klemen iz Klimenata (sjeverne Albanije); u Dukljan Brijegu (Paštrovići) 1413. god. kao: Kalođurević
 • Kaluđerovići, grupa bratstava u Ćeklićima
 • Kaluđerovići, bratstvo u Zagredi
 • Kaluđerovići- Milaševići, bratstvo u Ljubotinju
 • Kaluđerovići, manje bratstvo od Borišića u Očinićima
 • Kaluđerovići, bratstvo u Donjoj Glavici u Bjelopavlićima
 • Kalumbarić, Stupan (Risan)
 • Kalušerović, 1597. god. u Drobnjacima
 • Kalčić, Dobrota (Kotor)
 • Kalfun, Paštrovići
 • Kalja, i kao: Kaljaević i Kaljević, Tuzi
 • Kaljaj, Štoj (Ulcinj)
 • Kaljanović, u Vasojeviće doselili iz Bratonožića
 • Kaljacić, Ulcinj
 • Kaljević, Slatina u Šumanovcima (Žabljak) i kao: Katana. Doselili se iz Gorice (Piperi). Od nji su Kaljevići uz Kolubaru kao: Marković, u Užicu kao: Čađević; Nikšić; Goričanin (Zeta); Vrvica, Bobovo i Đurđevića Tara (Pljevlja). Oni su iz Kruševice (Prekotarje)
 • Kaljić, Kalezići i Kaljići u Bjelopavlićima. Iselili su se jedni u Rijeku (Kolašin), Zatarje (iz Kalezića), jedni u Novi Pazar i Izmir (Turska), Polja i Žari (Mojkovac), Bijelo Polje i područno Lijeska i Vraneš; Podgorica, od njih su 1882. god. jedni odselili se u Herceg-Novi; Podgora i Kamcić (Pljevlja), i Donji Kolašin, sa ograncima: Eldić, Lanić, Žaren, Čiković, Gezović, Račić, Kupusić, Ibraimović, Redžović, doselili se iz Kalje (Morača), Kolašin
 • Kaljišica, vidi: Kaljković
 • Kaljković, i kao: Kaljišica, Paštrovići
 • Kalmand, Štoj (Ulcinj)
 • Kamat, Duboki Do i Todorov Do (Ćeklići), Cetinje
 • Kamate, starosjedioci u Petrovu Dolu
 • Kamban, Vignjevići (Rijeka Crnojevića) i Boka Kotorska
 • Kambani (Dapčevići), bratstvo u Ljubotinju
 • Kambera, Pljevlja 1869. god. i područna Bukovica
 • Kakberagić, Rožaje
 • Kambijev, Kotor, porijeklom su iz Like
 • Kamena, Paštrovići
 • Kamenarović, Mul i Dobrota (Kotor), pa jedni su prešli u područne Škaljare; Muo
 • Kamenarovići, bratstvo u Dobroti u Boki
 • Kamenović, Herceg-Novi, po majci
 • Kamenčević, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kamenčić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kamerić, Čevo (Cetinje); Podgora (Pljevlja)
 • Kamilo, Buljarica (Paštrovići)
 • Kamilić, Baošići, Herceg-Novi. Porijekom su iz Stare Crne Gore, kao: Jovanović u 16. v.
 • Kampa, Herceg-Novi
 • Kampano, u Ulcinju 1368 - 1380. god. i kao: Kampanario Ulcinj u 13. v.
 • Kampanela, Kotor
 • Kampjeli, u Baru
 • Kanayir, u Baru i Kotoru
 • Kanažir, Kotor
 • Kanal, u Budvi 1463. god.
 • Kanalić, Kukulje (Potkrajci), Bijelo Polje
 • Kanatar, Ravna Rijeka (Bijelo Polje)
 • Kanać, Mali Ostros (Gornja Krajina)
 • Kanaus, Ulcinj 1389. god.
 • Kandanari, u Prčanju (Boka Kotorska)
 • Kande, vidi: Kandi
 • Kandi = Kande, u Kotoru od 1330. god.
 • Kandido, Herceg-Novi
 • Kandija, Paštrovići u 17. v.
 • Kandilo, 1740. god. u Paštrovićima
 • Kandić, Slatina (Žabljak) došli iz Nevesinja (Hercegovina); u Pivi su od Tufegdžića; Vilusi i Nikšićki Broćanac; Kandić, Elezović i Draganić jesu od tri brata, od njih kod: Žabljaka (Drobnjak), Nevesinje (Hercegovina), Stabna (Piva), Meteh, Skić i Komorača kod Plava; Trbušica i Šumadijski Baroševac, porijeklom su iz Bihora (Bijelo Polje); Kandići u Prevešu (Šumadija) jesu iz Crne Gore
 • Kandići (Suzici) iz Pive (Stabna 14 kuća), starosjedioci, rod Kojovića i Pejovića; slava: sv. Nikola
 • Kando, u Kotoru
 • Kaneca, Braica (Debela Krajina), Ulcinj
 • Kanija, Cetinje; Paštrovići
 • Kaniok, Budva
 • Kanić, Ulcinj
 • Kankaraš, u Drobnjacima: 1) ogranak Kosorića i 2) ogranak Karadžića: Vrbica i Vraćenovići (Oputne Rudine), Goslić i Srijede (Golija), Nikšić, preci su njihovi iz Prediša (Bjelice) u Čaradje, Javljen od njih u Plovdivu (Bugarska) kao: Černogorski, Južna i Sjeverna Amerika, Radovište (Makedonija), sela Toplice i Jablanice (južna Srbija) od 1889. god., Odžacima (Nevesinje), Potpeće (Pljevlja); vidi: Andrić u Predišu (Cetinje)
 • Kanošević, vidi: Kanjošević
 • Kantavali (Serti), u Kotoru 1130. god.
 • Kantar, Ravna Rijeka (Bijelo Polje)
 • Kanturić, u Gusinju
 • Kancalerijević, ranije Kalađurđević, u Paštrovićima (Budva), vidi: Kalađurđević
 • Kancilijerović, Podbabac (Budva). Vidi: Kalođurđ; Azanja (Gornji Bihor), Bijelo Polje. Od njih su u Suvodolu (Srbija)
 • Kanjoš, Paštrovići (1441. god.) vidi: Kanjošević
 • Kanjošević, ranije: Kanjoš i jedni kasnije: Kanošević, u Paštrovićima i kao: Kavašević, pošto su se mijenjala prezimena od 1395. god. Od ovih K. jesu Pejaković u Kotoru i više prezimena u raznim mjestima
 • Kapa, Ulcinj u 13. v.; Ugnji (Cetinje) ogranak Šorovića; Limljani (Crmnica) i kao: Kapica = Kapičić; Nikšić
 • Kapavica, Paštrovići
 • Kapazoda, Podgorica
 • Kapadžić, Berovo (Kuči) od kojih su u Podgorici
 • Kapelan, Cetinje; Prčanj (Boka Kotorska)
 • Kapenić, vidi: Kapetanić - Milović
 • Kapetanić (Kapetinić), Milovići (Velimlje), Nikšić. Vidi: Milović, istorodni u Grudi i Stepenu u Hercegovini, kao iseljenici u SAD kao: Kapenić
 • Kapisozović, u Podgoricu iz Bjelopavlića; drugi sa Žabljaka (od Skadarskog jezera) ogranak Kneževića iz Dajbaba (Zeta)
 • Kape, bratstvo na Ugnima
 • Kape, bratstvo u Limljanima
 • Kapetanović, Svrljige kod Pljevalja; Ulica (Morača), Kolašin; u Boki Kotorskoj, u Padalicama i Lukrecijama srodnici Ačovića, srodnici njihovi jesu u Šipačnu (Nikšić), došli iz Herzegovine
 • Kapetanovići, ima ih u Bijelom Polju, Dobrakovo selo, koje se nekad zvalo Kapetanovići. Inače su u tursko vrijeme došli iz Hercegovine, okolica Nevesinja. (prilog: Enisa Kapetanović enisakap@gmail.com )
 • Kapetanovići (Gačovići), bratstvo
 • Kapetanovići (Galovići), bratstvo u Veljem Zalazu
 • Kapešić, Stubica (Pješivci) pa odatle u Kotor
 • Kapešići, bratstvo u Tomićima
 • Kapić, u Podgorici 1911. god. iz Pipera
 • Kapor, u Miriloviće (Bileća) prešli iz Petrovića (Nikšić), porijeklom su iz Makedonije
 • Kapiči = Kapče, u Kotoru
 • Kapidžić, u Zeti, Podgorici i Skadru
 • Karabasili iz Pive (G.Crkvice 7 kuća), od Nikolića iz Rudinica; slava: sv. Nikola
 • Karadaglija, u Ritiješu (Buna), Hercegovina jesu iz Herceg-Novog
 • Karadaglić, potomci Sarapa, 1282. god., doseljenika u Crnu Goru, od Mostara
 • Karadjinović, potiču iz Riječke Nahije, pleme Kosijeri po kazivanju moga oca Pavla, rasuti smo po čitavom svijetu i malobrojni smo. Sada ima naših rodjaka koji žive u Ulcinju i Podgorici, najviše ih ima u Novom Sadu. Svi smo Crnogorci i naši roditelji su živjeli na Cetinju i Ulcinju. (prilog Predrag Karadjinović)
 • Karadjordjević (Petrović), Jasenički Mramorak (Srbija). Porijeklom su iz Gornjih Vasojevića
 • Karamika, Podgorica
 • Karanikaj, vidi: Mardjonović
 • Karanikić, Šušanj (Bar)
 • Karadžić, od Lijeve Rijeke (Podgorica) sidju u Gornju Zetu (tri brata, oko 1640. god.). Nakon 12. god. Petar podje u Staru Srbiju, Mitar i Risto preko Pješivaca i Banjana u Drobnjake (Petnjicu, Šavnik). Razmnožavanjem nasele sela: Malinskom, Paležu, pa 1840. god. u Pašinu Vodu i Gornju Bukovicu, na područje Drobnjaka. Od Karadžića iseljeni su u: u Bosni na Glasincu i kod Višegrada, a dalje u Bosni prozvani su kao: Divljan; u podnožju Jahorine, prema Sarajevu. U Raškom području, Crničkom i Topličkom kraju, u Zaovine (Užice) kao: Djurić, u Kruševici kod Trebinja kao: Petijević, u Tršiću (Loznica)(oko 1739. god. pa kasnije kao: Karadžić Stefanović); u Drobnjake jedni se doselili iz Banjana (Nikšić) kao: Karadžić - Ognjenović
 • Karadžići, bratstvo u Drobnjacima
 • Karašević, u Podgorici 1911. god.
 • Kariman, Živko Vukov, musliman od Tomanovića iz Cuca
 • Kariman, u Nevesinju (Hercegovina) i Domaševu (Trebinje) ogranak Tomanovića iz Rovina (Cuce), Cetinje
 • Karić, u Kučima
 • Karišik, u selima Gornjeg Zijemlja (Hercegovina) došli iz Kosijereva (Banjani), Nikšić
 • Karličić, iseljenici iz Goražda (Berane)
 • Karković, Momišići (Podgorica), 1492. god.
 • Karović, u Podgorici iz Mataguža (Zeta)
 • Kartali ranije Bijelić (Komnenić); Babine, Kozice i Mataruge (Pljevlja)
 • Karsić, vidi: Korsić
 • Kartali, Babine, Kozice i Mataruge (Pljevlja)
 • Kasalica, Žabljak, Virak i Komarnica u Drobnjacima, ogranak Kovačevića iz Grahova (Nikšić)
 • Kasalović, danas ih ima u Prijedoru kod Banjaluke i na Kosovu i Metohiji u Zubinom Potoku. I jedni i drugi su napustili dolinu Zete ili okolna brda u vremenu velike osvete Petrovića kada je Todor Kadić ubio Knjaza Danila, jer mu je silovao sestru. Tada, da bi se izbjeglo krvoproliće mnogi Bjelopavlići, kojima je Todor Kadić bio plemenski starješina, kreću u zbjegove pa i moji Kasalovići. Jedan dio odlazi sjeverno i danas su u okolini Banjaluke, a drugi dio dolazi na Kosovo na planinu Čičavicu kod Vučitrna, a kasnije se i trajno nastanjuje u Ibarskom Kolašinu u selu Zupče kod Zubinog Potoka. Neki kažu da smo prezime izveli od Kasalica, ali ja mislim da zbog rasprostranjenog prezimena Kasalović kod Banjaluke to nije slučaj. Inače slavim slavu Sv. Petku, a to jeste slava Bjelopavlića. (autor priloga Saša Kasalović iz Zubinog Potoka sasakasalovic@ymail.com )
 • Kasamović, Vrbica i Gornji Medun (Kuči), ogranak Drekalovića
 • Kasanović, Dobrokovo (Bijelo Polje)
 • Kasinoti, Kotor
 • Kasić, u Vasojeviće doselili iz Kolašina; Budva
 • Kasma, i, Ulcinj
 • Kasnecović, kod Vladimira (Ulcinj)
 • Kasnica, Kasnice (Ulcinj)
 • Kasol, Nikšić
 • Kasom, Dobrsko Selo (Rijeka Crnojevića). Porijeklom su iz Široke (Skadar). Od njih su u Nikšiću i područnoj Dragovoj Luci; Cetinje
 • Kosomović, Bar; Vidi: Kasamović; uz Zlatice (Zeta) u Podgoricu
 • Kastaldi, Kotor
 • Kastelan, Paštrovići (1708. god.) ranije Sudje i kao: Kastelanović
 • Kastelanović, Paštrovići 1693. god.
 • Kastartović, Vasojevići u Dobroj Reki, Konjuhu (Konjusima Djulići), Česča Glava i Andrijevica, grana Kovačevića. Jedni i kao: Vojvodić. Od njih su u Područnom Trešnjevu i drugi u Mazgaljama, Šekulari i Beranama. Jedni i kao: Kastratić; u Budimlju (Berane) ogranak Guberinića
 • Kastrat, u Gusinju i područnom Višnjevu i Kruševu; u Žabljaku na Skadarskom jezeru
 • Kastriot, i, i kao: Kastritić, Berane
 • Kasum, Risan, pa Igalo, Herceg-Novi i Nikšić; Prodo, Zabrdje, Kune i Dobrsko Selo (Cetinje); Velika; Plav; Gusinje i Berane, porijeklom su iz Šalje
 • Kasumović, u Gusinju; i kao: Kosumović u Kučima ogranak Drekalovića
 • Kastreka, u Ulcinju 1242. god.
 • Kashodža, Ulcinj
 • Katali (Katalin), Lučići, Herceg-Novi
 • Katalinić, Herceg-Novi
 • Katazović, Risan
 • Katana, Slatina (Drobnjak); Pljevlja; kod Plava; Ulcinj
 • Katanić, srodnici Lambuljića u Zeti; ogranak Raičevića (Kovačevića) u Lijevoj Rijeci (Vasojevići), jedni se odseliše u Bočiće (Kragujevac) i Jasenicu, drugi u Lepenicu
 • Katapanče = Kotopanka, u Kotoru
 • Katarinić, Kotor
 • Katelan, o, Prčanj i Kotor
 • Katena = Katunčić, Kotor 1330. god.
 • Katinskin, Nikšić
 • Katić, Bar (1447. god.), Sveti Stefan; Paštrovići i jedni odatle u Sarajevo i dalje u Bosnu; Vasojevići, ogranak Bojovića (Lopoćana); kod Risna i Herceg-Novog su iz Popova (Hercegovina); u Gusinju su iz Hota (Tuzi); Bar 1446. god.
 • Katkić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Katnić, grana Demuna (Španja) u Bjelopavlićima; Čevo (Cetinje); Klišetište (Bijelo Polje) i odatle odselili u Peć; Piperi; Cetinje; Kulizić (Mojkovac)
 • Katnići, bratstvo u Barjamovici
 • Katović, Kotor
 • Katri, Nikšić
 • Katunčić, vidi: Katena
 • Katunjanin, vidi: Dapčević u Vranjini
 • Katuranović, Nikšić
 • Katurić, Jošanice i Morine (Risan), iz Hercegovine. Od njih su u Nikšiću (1692. god.) iz Banjana (Nikšić) preselili se u Kamenare (Boka Kotorska) pa u Kotor; Duljevo (Paštrovići); Budva
 • Katušić, Piva, ogranak Branilovića
 • Kaur, vidi: Kostić u Egiptu
 • Kafedžija, Rijeka Crnojevića iz Turske
 • Kafedžić, potomci Novljana u Drobnjacima, ogranak Milutinovića; kod Rijeke Crnojevića
 • Kafon, Kotor
 • Kahić, u Bjelopavlićima i od njih su u Podgorici
 • Kahrimanović, ogranak Popovića (Drekalovića), od njih su u: Nikšiću, Pljevljima i Rožaju
 • Kahrović, iz Kolašina prešli u Sandžak
 • Kaca, uz Skadarsko jezero (Gornja Krajina)
 • Kaceli, Bar 1860. god.
 • Kacepto, u Kotoru 133o. god.
 • Kacić, i kao: Alibraimović, u Ramuši (Primorska krajina)
 • Kacović, Ulcinj
 • Kačamakovići, Plav, ogranak (rodjaci) Ćulafića, Vasojevići
 • Kačanić, Ulcinj
 • Kačar, Sipanje u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje); Bukovice (Rožaje), ogranak područnih Belojica i kao: Ibrahimović; Novi Pazar iz Kuča; Pljevlja 1863. god.
 • Kačarenda, Podgorica; Kotor u 14.v.
 • Kačić, Crnionica i Ravna Rijeka (Bijelo Polje); Nikšić; Kotor u 14. v.; Budva; Herceg-Novi
 • Kačular, Selište (Ulcinj)
 • Kačurić, Kotor
 • Kašetac = Kopseta, u Antibari (Bar)
 • Kašiković, Ljubomir (Hercegovina), porijeklom iz Ridjana (Nikšić); U Oputnim Rudinama; Beždjedje (Nevesinjska sela), Hercegovina, kao: Tomincić od *Kašikovića (Ridjana), Nikšić
 • Kašić, Dobrinja (Bijelo Polje); Ulcinj; Kotor
 • Kašica, Bokovo (Rijeka Crnojevića)
 • Kaštelan, Lješevići i Krtola (Grbalj) od 9 - 14 v. i Kotor, vidi: Kašteljan
 • Kaštelani (Kašćelani), dio bratstva Popovića-Herakovića
 • "Kaštelani" u selu Lješeviću u Boki
 • Kašćelani (Kaštelani), dio bratstva Popovića-Herakovića
 • Kaštelanović, Gornji Stoliv (Boka Kotorska) iz Stare Crne Gore, Prevlaki (Grbalj)
 • Kašteljan (Kaštelan), Mirac u Njegušima (Cetinje), ogranak Popovića, neki od njih odseljeni u Lješeviće (Grbalj); Kotor; Podgorica
 • Kaštović, Pljevlja 1859. god.
 • Kvakal, Risan
 • Kvadeli, Kotor
 • Kvatil, Dobrota (Kotor)
 • Kvanginalo, Kotor iz Venecije
 • Kvekić, Kotor, ogranak Lambulića iz Zete. Od njih su u Dalmaciji; Herceg-Novi
 • Kvelić, Podi, Herceg-Novi 1768. god.
 • Kverin, Paštrovići; Vidišići (Sokol), ogranak Šćepanovića iz Rovaca
 • Kevac, Kevc (Nožice), Lijeva Rijeka
 • Kebeljić, Trebinje, vidi: Vitković u Mirušima uz Trebišnjicu
 • Kež, Buljarica (Paštrovići) u 18. v.
 • Keza, Židovići i Otilovići (Pljevlja)
 • Kez, e, Židovići i Otilovići (Pljevlja)
 • Kezo, Herceg-Novi
 • Kezunović, ogranak Boškovića, iz Orje Luke (Danilovgrad); vidi: Kaluđerović
 • Keker, u Drobnjacima (Zaljug i Šljivansko) grana Zlatnopojasevića; Morača
 • Kekeraš, Nikšić
 • Kekić, Drobnjaci, ogranak Grgurovića (Vulovića); Lopari i Fundina (Kuči), kasnije kao: Perović. Od njih su u Loparima (istočna Bosna) i u Ulcinju (1505. god.); Danilovgrad; Šekulari, potomci Komnena-Šekularca; ranije Milošević u Zaslapu (Hercegovina), iz Crne Gore i naseljeni u Ravni - Šušlijec (Bileća)
 • Keko, Stoliv (Boka Kotorska)
 • Keković, Klopot (Bratonožići), ranije Mroganović; Bjelopavlići, odselili u Skadar (Albanija); Danilovgrad; Zagarač pa u Podgoricu; Cetinje; Štitari (Cetinje), od njih su u Grbavcima (Lješkopolje) do 1861. god.; Pješivci; Berane
 • Kekovići (Mijogoštani), bratstvo u Mijogoštu
 • Keleman, Salč (Ulcinj)
 • Kelemiš, Đula i Boljanići (Pljevlja)
 • Kelit, Bar
 • Kelisn, i, Sustjel (Ulcinj)
 • Kelović, Zgarete i Zalut (Pljevlja), ogranak Tomašića-Tomaševića
 • Kelčisn, Briska Gora (Ulcinj)
 • Kelj, Bar
 • Keljanović, Bratonožići naseljeni u Konjuhe (Ravna Reka); Andrijevica i Gusinje (Gornje Polimlje)
 • Keljević, Sirac (Drobnjak); Cetinje; Keljevići (Pljevlja)
 • Keljmendi, kod Rožaja, razgranati. U 17. v. postupno doseljavali iz Vukli (sjeverna Albanija)
 • Kentera, Paštrovići, potomci Novaka Crnca; Budva
 • Kenjević, Cetinje
 • Kenjić, Radmužević (Šekulari), potomci Komnena barjaktara; Goransko (Piva) iselili se u Čadjevicu (Bijeljina)
 • Kerbler, Kotor
 • Kerva, u Kotoru početkom 15. v.
 • Kervani, Kotor
 • Kervija, Ulcinj (11. v.); od njih su i u Boki Kotorskoj
 • Keretić, Podgorica
 • Kerić, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića), grana Jekšana
 • Kerkez, Podgorica
 • Kerken, Pljevlja 1869. god.
 • Kerli, Budva
 • Kerlial (Kerkerdl), Kotor
 • Kerović, Podgorica, iz Bjelopavlića
 • Kerođođić, u Podgorici 1912. god.
 • Kerstović = Mataj, Vraka (Kamenica), Skadar i Skadru iz Crne Gore
 • Keser, Podgorica
 • Kesler, Nikšić i Cetinje
 • Kestkunit, Prčanj (Boka Kotorska), porijeklom su iz Šavnika (Drobnjak)
 • Keć, i, Štoj (Ulcinj)
 • Kećak, Boka Kotorska
 • Kecalilićak, Boka Kotorska, ogranak Kecojevića
 • Kecević, Dobrota (Kotor), ogranak Kecojevića i kao: Kecojević u Pivi, iz Banjana (Nikšić); Nikšić 1701. god.; vidi: Kecojević
 • Kecić (ranije Stokić), Štrpci i Lipljan (Kosovo), porijeklom iz Crne Gore
 • Kecović, Podi, Herceg-Novi i kao: Kecojević, porijeklom iz Banjana, vidi: Kecojević u Pivi
 • Kecoević, vidi: Kecojević
 • Kecojević, ogranak Ivaniševića, porijeklom sa Starog Vlaha vidi: Ivanišević. Od njih su u: Boričju, Gornja Brezna i Pirni Do (Piva), Vraćenovićima (Nikšić), Poljica (Trebinje), Mostaru i Dubrovniku, Gajtan (južna Srbija), Dobroti (Kotor) 1701. god. kao: Kecović; kod Kosjerića (Srbija), Podima, Herceg-Novi, u Boki Kotorskoj i kao: Kecalićak; vidi: Kecović
 • Kecojevići iz Pive (Piri Do - Boričje 17 kuća), starinom iz Banjana; slava: sv. Jovan
 • Keč, a, i, Potrljica (Pljevlja); Bežđeđe (Nevesinje) i Mostaru u Hercegovini, ranije ogranak Bjelopavlića iz Riđana (Nikšić)
 • Kečević, vidi: Kičević, u Mojdežu (Boka Kotorska)
 • Kečina, Podgorica
 • Kešelj, Grahovo (Nikšić), iz Drobnjaka, ogranak Cerovića, nastanjeni u Piragićima, Trusini i Lukavici (Hercegovina)
 • Kešeljević, grana Mileševića (Mandića) iz Drobnjaka u: Visoko (centralna Bosna), Grahovo (Nikšić): u Hercegovini i Bosni; Ledenice (Risan); Nikšić; u Nevesinju Hercegovačkom
 • Kešeljevići, postoje još od kosovskog boja od Dejana, despota Dejanovića, koji je bio oženjen Teodorom, sestrom cara Dušana. Njegovi potomci se sele u Drobnjake, selo kod Nikšića. Jedan ogranak su Mandići od kojih smo i mi Kešelji - od vojvode drobnjačkog Draga Mandića.zvanog Drakule. On je imao sinove: Andriju, Luku, Laza i Gojka. Od Andrije ogranak se seli u Ledenice kod Risna, zbog krvne osvete, jer je Drago imao ćerku Milicu koju je htio odvesti pljevaljski paša. Zbog toga, jede večeri, Drago sa sinovima, kada je bilo neko slavlje, uskoči na kulu pašinu i zakolju ga sa još 12 Turaka. Kada je Andrija došao u Ledenice dobije sina Kristivoja, kod koga je 1651. god. noćivao Sv Vasilije Ostroški na putu za Pećku patrijaršiju.. Od te noći ostalo je predanje da se masovno razvijalo naše brastvo. Stara slava je bila Arandjelov dan, ali noć poslije, kada je Kristivoje otpratio Sv Vasilija do loze nikšićke snivao je da mu dva sina podižu crkvu u Grahovo i da joj daju ime Djurdjevka, pa od tada većinski dio bratstva slavi Sv Djordjija, a prislužuje Arandjelov dan. Kristivoje je imao dva sina: Trivka i Andriju. Od Trivka su Kešelji i od njega se do danas razvilo 12 pasova. Trivko je postavljen na mjesto Grahovskoga kneza i njegov sin Petar je isto bio knez. U našoj kući je bilo dosta svještenika. Jedan podatak - prvi koji je donio kafu na Gragovo bio je Mato Keselj, Rade Kešelj je bio barijaktar u nevesinjskom ustanku, a njegov brat Mitar jedan od organizatora ustanka. Kada su Kešelji došli na Viluse (Kešelj gradina) tadašnja Patroševina, zbog krvnih osveta masovno su se raseljavali po Hercegovini. Oni koji su ostali neposredno poslije Vučedolske bitke dodaju 4 slova u prezimenu (ević), a dodao ih je protojerej Krsto Kešelj-ević, moj pradjed. On je bio paroh Grahovski do 1925. god. kada se seli u Beograd sa sinovima gdje 1929. god i umire. Imao je 6 sinova. Nikola je bio doctor i poslanik u vladi Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca - zastupnik za Crnu Goru. To da smo od Cerovića i da smo sa Lukavice je greška. (prilog poslao: Nenad Kešeljević) Kešić, Lastva Čevska (Cauševica), Cetinje i Morači, ranije Vukotić i Tatar
 • Kešići ili Tatari (Vukotići), bratstvo u Cauševcu
 • Kiasta, u Kotoru početkom 15. v.
 • Kiac, vidi: Kijac
 • Kivavasil, u Kotoru početkom 15. v.
 • Kivadal, u Herceg-Novom
 • Kiepalić, Donji Stoliv (Boka Kotorska)
 • Kijak, kod Plava i Gusinja, srodnici Vehrovića i Šimkovića vidi: Kijac = Kiac
 • Kijac (Kijak), ogranak Nikolića iz Ozrinića (Nikšić), odselili (oko 1760. god.) kod Trebinja (Hercegovina)
 • Kijđ (Kiorđ, i), Ulcinj
 • Kijamet, Godijevo (Kućići) i Zmijinac u Bihoru (Bijelo Polje); u Vasojeviće; Podgorica
 • Kijanović, Riđani i Piva (Nikšić). Jedni su iselili i u: Zabljev, Seljane, Zvijezd i Kamenu Goru (Pljevlja)
 • Kijević (Kijelić), kod Perasta (Boka Kotorska) doselili se iz Hercegovine
 • Kijevčanin, iz Vasojevića iselili se u Kijevac na Bihoru (Bijelo Polje) pa u Novi Pazar
 • Kijerak, Kotor 15. v.
 • Kikalj, ogranak Tatića u Pivi
 • Kikanović, Krtole, Raošić (Grbalj), ranije Dapčić, doseljenici iz Dapca (Albanija)
 • Kikić, ogranak Ivanovića (Drekalovića) iz Kuča iselili se od Plava i Gusinja, te u područnim Višnjevu i kao: Kikiš - šević
 • Kiković, Gluhi Do - Crmnica, ogranak područnih Gvozdenovića. Od njih su u Australiji; u Zeti ogranak Mijuškovića, porijeklom iz gornjih Pješivaca; Vasojevići ogranak Labana - Raketića; Kod Plava (1660. god.) iz Kuča i kao: Žiga
 • Kiković", grana bratstva Gvozdenovića u Gluhom Dolu
 • Kikra, i, Ulcinj
 • Kilibarda, Kilibarde, područje Rijeke Crnojevića; Balabani (Zeta); Banjani (Nikšić). Od njih su u: Klobuku (Trebinje), Šatra (Kuršumlija), Mačagaj Čako (Argentina), vidi: Eraković
 • Kilibarda, porijeklom sa Velestova, a doselili su se u Banjane - Štrpce i odatle dalje...
 • Kilibarde, potiču iz sela Štrpci u Banjanima; Nikšić
 • Kimo, Ulcinj u 15. v.
 • Kimović, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kimković, Žabljak na Skadarskom jezeru, doselili se oko 1882. god. iz Krivošija
 • Kin, i, Štoj (Ulcinj)
 • Kindi, Kotor
 • Kinković, Podgorica; Balabani (Zeta); Vasojevićima, porijeklom iz Podgore (Kuči); Velimlje (Nikšić)
 • Kinudić, Kotor
 • Kir, Podgorica
 • Kirak, Kotor
 • Kirzamo, Herceg-Novi
 • Kirac, Tivat
 • Kirijak, Kotor
 • Kiridžić, potomci Ridjana kod Pljevalja i neki predju kod Rudog
 • Kirović, Bar
 • Kisalo, Podgorica
 • Kiselica, u Nikšiću i kao: Kisjelica, Bukovica (Pljevlja)
 • Kisin, Grahovo (Nikšić), ogranak Vukovića iz Ridjana (Nikšić), prešli u Tuli i Trpinje (Hercegovina), pa u Grahovo (Nikšić); u Zupcima (Trebinje), iz Cuca (Cetinje) kao: Radović - Kisin pa u Tor. Tuli kao: Otašević - Kuraica u Grabu, a u Turmentu (Trebinje) Šaraba
 • Kisić, Rastovac (Nikšić), doseljenici iz Nevesinja 1860. god.
 • Kisjelica, vidi: Kiselica
 • Kitalić, Pljevlja
 • Kitalj, Mokro (Šavnik) i kao Kitaljević, grana Kalabića (Novljana)
 • Kitaljević, vidi: Kitalj
 • Kitić, Bobovo, Višnjica, Živinice i Prenćane (Pljevlja), ogranak Vilareta
 • Kićanović, Bar
 • Kić, i, Ulcinj
 • Kićović i Kijac, Vasojevići
 • Kica, i, Ljubomir (Trebinje) iz Ozrinića (Nikšić)
 • Kicanović, Klizica i Kolašinovići (Bjelopavlići), vidi: Kijac; potomci Lužana
 • Kicpalić, Donji Stoliv (Tivat)
 • Kičević (Kečević), Pljevlja; Mojdež (Boka Kotorska)
 • Kiš, Nikšić
 • Kišić, Herceg-Novi i područni Kuti iz Hercegovine
 • Kjajević, Cetinje
 • Kjapek, u Kotoru
 • Kjasta, Kotor 1431. god.
 • Kjepalić, Stoliv (Tivat), doseljenici iz stare Crne Gore, vidi: Krspalić: Nikšić
 • Kladaj, Bar 1873. god.
 • Klajn, Risan
 • Klaković, u podnožju Lovćena
 • Klanar, Kotor
 • Klanči, Podi, Herceg-Novi (1692. god.) došli iz Korjenića (Trebinje); Kotor; Herceg-Novi, po majci i kao: Pintar
 • Klančić, Podi, Herceg-Novi i kod Risna, porijeklom iz Hercegovine, vidi: Klanči; Nikšić
 • Klančuk, Podi, Herceg-Novi
 • Klanj, Herceg-Novi
 • Klap, Kotor
 • Klapan, i, c, Rose (Grbaljh)
 • Klapavica, Bečići (Budva), grana Bečića (u 15. v.). Od njih su u Čelobrdu (Paštrovići) ranije Bečić (1693. god.); Budva i Zaton (Bijelo Polje), porijeklom su iz Stare Srbije
 • Klapović, Kotor
 • Klapuh, Klapusi, Kalušići i Krće (Boljanići), Pljevlja
 • Klapčić, ogranak Maleševaca, uz Trebišnjicu
 • Klarić, Lepetane i Radovići (Tivat); Kotor; Zelenika, Herceg-Novi
 • Klarič, i, Dobrota (Kotor), preseljeni u Trst (Italija)
 • Klastac, Bar
 • Klaić, Djurdjevi Stupovi (Berane)
 • Klać, Brajići (Budva), doseljenici iz Dubočaka (Banjani), Nikšić
 • Klać, bratstvo u Brajićima kod Budve
 • Klauda, Herceg-Novi
 • Klačar, Dobrota (Kotor), ogranak Zimonjića; Kalušić (Pljevlja)
 • Klačević, Dobrota (Kotor) 16.v., iz Stare Crne Gore
 • Klačevići, bratstvo u Dobroti
 • Kleva, Kotor
 • Klein, Tivat i Herceg-Novi
 • Kleiner, Budva
 • Klemenet, Kotor
 • Klement, Budva; vidi: Klimenti = Klimen
 • Klemenčić, Kotor
 • Klenčanin, Donji Banjani (Nikšić), ogranak Antovića - Klenčana doseljenika od Visokog (Srednja Bosna), a tamo iz Klenka (Srijem), po čemu i prezime. Porijeklom su iz Prištine, vidi: Tomaši
 • Klep, po pričanju starog oca Ivana naša porodica potiče iz Crne Gore, najverovatnije iz okoline mesta Kotor. U Sloveniji su se najverovatnije naselili u 16. stolječu (Uskoci). Istraživanje za podacima i spremanje rodoslovnog drveta je još u teku. Željeli bi, da nas stavite na listu Crnogorskih prezimena jer imamo i želimo ohraniti vez sa zemljom odakle potiče naš rod. (prilog poslao Marko Klep, Slovenija)
 • Klepo, Pljevlja 1896. god.
 • Klečka, u Risnu i Nikšiću
 • Kleštanović, Pivska planina
 • Kliještarac, područje bjelopoljske Bistrice
 • Klikić, Orovac (Pljevlja)
 • Klikovac, Podgora i Orahovo (Kuči), ogranak Vujoševića iz grupe Djurdjevića - Mrnjavčevića, preselili se u Mahalu, Bijelo Polje, Berislavce, Goričani, Gostilj, Mataguže i Lajkovići (Zeta). Od njih su područni Radovići, a jedni u Vranjini na Skadarskom jezeru, drugi kod Nikšića i Ulcinja, Gusinju (kao Raodončić i Vujošević) u Vasojevićima i Srbiji kao: Milić, Kolašinu kao: Prelević, ima ih na Kosovo i Metohiji
 • Kliković (Tripković), ogranak Bulatovića iz Rovaca, preselili u Raće (Kuči), odande jedni iselili se u Metohiju i Srbiju
 • Kliksa, kasnije Klisić, Crmnica; vidi: Klisić
 • Klisići, bratstvo u Limljanima
 • Klimen, njihov predak (oko 1330. god.) od Travnika (Bosna), pa nasljednik odande Klimen dodje u Pipere a odatle u Kuče pa predje na lijevu obalu Cijevne. Razvojem porodice razmnože se kao bratstvo (Fis-Vis) i postupno u područje kasnijeg plemena Klimendi (Klimene) u sadašnje Klimente (sjeverna Albanija). Njihova bratstva bilježena su kao: Klimen, Kljimen, Kljimendi, Kljimenda, Klimenćanin, kod Tuzi, Bara, Ulcinja, Rijeke Crnojevića, Zeti, Paštrovićima, Podgorici, u Boki Kotorskoj, Grblju, u području Bijelo Polje, u području Novog Pazara, Gusinja, Rožaja, selima Srema (Mirkovcima, Jarku i Hrtkovcima), Kovilj (Bačka), Guzi (Velipolje), Skadru, Draču i Tirani (Albanija), u Metohiji: okolina Peći kao: Rugovac, Djakovice i Prizrena. Vidi: Liješević kod Rijeke Crnojevića
 • Klimenko, Podgorica
 • Kliment, vidi: Klimen, Klimenćanin
 • Klimenta, kasnije Klimendi, Gusinje, doseljenici iz Klimenata (Kljimendi), sjeverna Albanija, vidi: Klimen i Gurešić
 • Klimenćanin, vidi: Klimen
 • Klimetski, 1768. god. u Klimentima, vidi: Klimen
 • Klimeš, Strp (Risan)
 • Klimović, Krivošije (Boka Kotorska), iselili se u Rvaše (Rijeka Crnojevića) oko 1881. god. drugi u Nikšić (pa 1902. god.) u Ameriku
 • Klinac, Krš (Šaranci), Žabljak, iselili se u Rašku; Risan
 • Klinga, Dobrota (Kotor)
 • Klindup (Podbišćanin), Klindupe i Podbišće (Pljevlja)
 • Klinic, Budva 15. v.
 • Klir, Kotor
 • Klisa (Klisi) i kao: Klisan, Limljani (Crmnica)
 • Klisan, i, Kotor 1348. god.
 • Klisić, Limljani (Crmnica), ranije Kliska; Paštrovići 1742. god.; Cetinje
 • Kliska, vidi: Klisić
 • Klisura, Košutnica i Sjeverin (Pljevlja); Herceg-Novi
 • Klica, Boljanina i Dobrodolje (Gornji Bihor), Bijelo Polje
 • Kliška, Šćepovići, Herceg-Novi
 • Klovitašević, u području Rijeke Crnojevića 1435. god.
 • Klonimirović, Trebjema (Trebjesa), Nikšić 972. god. iz Raške
 • Klopan, Ukropci (Grbalj) iz Stare Crne Gore; Budva i jedni po majci
 • Klopoćanin, iseljenici iz Klopoćana naselja u Bratonožićima (Podgorica)
 • Klouda, Herceg-Novi
 • Klunger, Herceg-Novi
 • Klišelevskin, Kotor
 • Kljajević (Šiljak) i kao: Klajević, Kričak (Bličkova), Kovren, Maoče i Prenčane (Pljevlja); Pavino Polje (Bijelo Polje), srodnici područnih Raščana i Simovića; Cetinje
 • Kljajić, grana Trebješana, kod Nikšića, od njih su u Drobnjacima; Seljani (Bjelopavlići) u 16. v., odselili se u sjevernu Hrvatsku; Srodnici Raščana i Simovića u Vranešu u Vranešu (Bijelo Polje), doseljenici iz Morače, a ondje iz Lješanskog područja, potomci Janka Lješnjanina; Dobrijevići (Bijela), Šavnik, preselili se preko Tare 1710. god.; Maoče, Lijeska i Muslići (Bijelo Polje) i u gradu; Zagorje i Lubnice (Berane)
 • Kljakić, u Nikšić, doselili se iz Hercegovine

Kančić, Kotor

 • Klještanović, Zukva i Orah (Piva), grana Rudjića
 • Kljikić, Bar, preselili se u Gusinje
 • Ključ, Pljevlja
 • Kljupa (Ključ), Pljevlja iz Banja Luke (Bosna); Nikšić
 • Kljunovići, staro bratstvo na Kopitu
 • Kmetović, Zalisanje i Prevosci (Dujeva), Rijeka Crnojevića, ogranak Ražnjatovića; Donji Stoliv (Tivat)
 • Knez, Podgorica
 • Knezić, Herceg-Novi; Budva
 • Knežević, Potpeće iz Vaškova (iz Zatarja), Prenćani, Zenica, Šumani, Glasnica, Jasen, Kalušići, Miljevići, Mataruge (starinci), Pljevlja; Šumani i Zenica (Pljevlja); u Ostrogu (Bjelopavlići) 1853. god., kao: Radović iz područnih Martinića; Potomci Vlastelinovića iz Plane (Bileće), kao: Šarenac, selili se u: Muževice, Martiniće (Bjelopavlići) pod Njegušem; Planu (Kolašin); odatle: kod Mojkovca, u Rudinice (Šaranci), Drobnjak, od njih su kod: Pljevalja, u Kosovu (Drenica); Gajtanu (južna Srbija) vidi: Bojović i Šaranac, razgranati; Mletičak i Miloševići (Žabljak), prvi pomen 1614. god. ogranak Miloševića; Boan (Žabljak) iz Kalušića (Pljevlja); Kneževići (Piva), od njih su u: Bioska (Užički kraj); Bjelojevice (Mojkovac); kod Manastira Piva (34 imena); iz Nedajna (Piva) otišli na Planik i dalje u Srbiju; Jovanovići (Bjelopavlići) ogranak Jovanovića iz grupe Pavkovića. Od njih su u Balabanima (Zeta); Pavino Polje i Tomaševo (Bijelo Polje); Žabljak; Dapsići (Berane) 1) ogranak Obradovića iz Njeguša (Cetinje), srodnici Pačariza, 2) doseljenici iz Šalje (sjeverna Albanija), srodnici istih u Vedici (Plav). Od njih su u Crnom Vrhu (Peć); Maoče (Bijelo Polje) iz područne Orahovice; Šekulari (gornji Vasojevići), doseljenici iz Šaranaca (Žabljak); potomci Nikšića u Nikšićkoj Župi (u Kutima), a u Zagradi i kao: Krunić; Petrovići - Nikšić, ranije Mijović, grana Banovića iz grupe Petrovića. Od njih su otišli u Mačagaj Čapo (Argentina); Cetinje; Kotor; Gornje Trešnjevo (Cuce), ogranak Perovića (Preobražana, Bajkovih potomaka); Podgora (Crmnica); Vranjina i Gradjani (Rijeka Crnojevića) i kao: Lipovac, porijeklom iz Prizrena. Od njih su u Podgorici i u područnom Dujevu i Ulcinju, vidi: Liješević; Banjani (Nikšić); Gluhi Do (Crmnica) ogranak Vuletića, a u Brčelima i Sotonićima 1759. god.; Podostrog i Pobori (Budva), od njih su u Pobrdju i Prijeradima (Grbalj) 1887. god., i Ulcinju; Budva; Kotor; Bijela, Herceg-Novi; Piva i kao: Zimonjić, ranije Djukanović iz Drobnjaka; u Pivu jedni doseliše iz Bosne i odseliše se u Gajtan (južna Srbija); u Zeti kao: Ilarije (bio Zetski episkop 1220. god.), Knežević, Popović; Balabani (Donja Zeta); u Rovcima (Velje Duboko) i Liješnje i Rovca (Podgorica), ogranak Bogdanovića (Njeguš), odatle jedni u Dragovoljiće (Nikšić), drugi u Klimende (Klimente), sjeverna Albanija, a odatle u Bihor (Bijelo Polje); Šaranci (uz Taru), iseljeni kao: Zimonjić u: Gareva (Gacko), Mostaru, Valjevskoj Kamenici, a u područnim Dragijevcima i kao: Avruz; Gacko, Davidovići, Vlahovići, Fatnica, Stepen, Ljubinje, Drežan i Hodbina (Hercegovina), Kneževići (Šarenac - Krasojević), srodnici Avdića kod Bileće, vidi: Avdić; Jenjina i Popova Luka (poluostrvo Rab) na Pelješcu (1630. god.) doselili iz Boke Kotorske; Stanisalići (Lješnjani) i u Zeti ranije Stanisalić ogranak Miranovića; u Zeti jedni u Dajbabama i Balabanima ogranak Boškovića iz Bjelopavlića, prvo i kao: Dajbabić i Kapisazović, (njihove grane Jovanovića); Mojanovićima (Zeta); ogranak Djurkovića - Mojanovića, doseljenika ispod Mojana, porijeklom sa Kosova; u Balabanima (Zeta) iz Bjelopavlića; iz Dajbaba (Zeta) u Podgoricu, ogranak Terzića; Trešnjevo (Cuce), ogranak Nikolića, preselili u Volujac, Herceg-Novi odande u Glavsku (Trebinje) kasnije: Damjanović, Serden i Šupljeglav; Miloševići (Žabljak), doselili se iz Nikšića; Sutomore i Sozina (Bar); Balabani, Mojanovići, Golubovci (Zeta), doseljenici iz Liješnje (Piperi); u Budimlju (Berane) ogranak Guberinića; Velika (Plav), potomci Čere doseljenika; u Bunićima (Korenica), Lika, porijeklom od Skadarskog jezera
 • Knežević, grana bratstva Vuletića u Gluhom Dolu
 • Kneževići, bratstvo u Stanisaljićima
 • Kneževići, bratstvo u Podgoru
 • Kneževići, bratstvo u Brcelima
 • Kneževići - Čaurine, bratstvo u Bijeloj u Boki
 • Kneževići, grana bratstva Perovića-Preobražana
 • Kneževići, bratstvo u Glavskoj, u Hercegovini
 • Kneževići iz Pive (G.Crkvice 14 kuća, Ćendove Luke 1 kuća), doselili iz Drobnjaka; slava: sv. Djordjije
 • Knežić, Kotor; Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kneip, Herceg-Novi
 • Knejp, Herceg-Novi
 • Knetić, Bratica (Ulcinj)
 • Knop, Kotor
 • Knjažević, Budimlija (Stari Vlah), Višegrad, doseljenici od Kolašina, kasnije kao: Vidaković
 • Kobavić, u Risnu 1554. god.
 • Kobasica, Paštrovići u 17. v.
 • Kobilarov, Zmajevo (Bačka), doseljeni od rijeke Bojane. Od njih su u Čeneju (Salaši), Novi Sad
 • Kobilaška, Cetinje
 • Kobilić, Gusinje i kod Plava
 • Kobilići ogranak Bekteševića, islamske su vjere i žive u Gusinju.
 • Kobilica, u Trebjesini, Herceg-Novi
 • Kovandzić, Jabučje (Valjevska Kolubara), porijeklom iz Pive (Crna Gora)
 • Kovarbašić, porodica Kovarbašić je došla na Baniju iz Crne Gore. Jedna od članica porodice Kovarbašić bila je majka feldmaršala Svetozara Boroevića , što lako možete provjeriti kroz Wikipediju. Boroevića je također bilo u Cetinju (1787 g ima neki zapis). Na kraju, kada čovjek počne malo gledati povijest i zapise koji su koliko toliko relevantni, onda vidimo da je zapravo Crna Gora rasadnik mnogih poznatih porodica kojih ima po cijeloj ex Jugi. Hercegovina je bila samo međustanica na proputovanju , koje je trajalo nekoliko decenija, pa i stoljeća. (prilog: Judita Keglevi juditake@net.hr )
 • Kovač = Kovačević, Viganj (Velimlje), Nikšić, vidi: Kovačević
 • Kovač, Dubrovsko (Drobnjak) u 15.v; odselili se u Risan (Boka Kotorska); Gola Glavica (Trebinje) iz Risna; Previš (Drobnjak), iselili se (oko 1760.god.); ogranak Maleševaca, sa lijeve obale Trebišnjice odselili se u Gacko (Hercegovina); Donji Banjani (Nikšić), srodni Deretićima, porijeklom iz Podgorice; Oputne Rudine (Nikšić); Kotor; Mojdež (Boka Kotorska); Papani (Spič), Bar i kao: BREŽAN (u 15.V.) došli iz Zete; Ulcinj 1901. god.; Ceklin (Rijeka Crnojevića), 1489.god.; Pržnička jama (i kao: VUJANOVIĆ); Ceklin (Rijeka Crnojevića) i kao: NIKOLIĆ, porijeklom sa Kosova. Od njih su u Cetinju, primorju i Kotoru; Buljarice (Paštrovići) u 16.v.; Gradac (Podgorica); iz Bučja (Hercegovina) doselili se kod Velimlja (Nikšić), i odatle, jedni u područno Grahovo, kasnije KOVAČEVIĆ, a jedni u Ozriniće (Nikšić); Od njih su kod Bijelog Polja, Kovac dolini u Uskocima (Žabljak), od kojih su na Glasincu (Romanija); Trnjaci (Bijelo Polje), kasnije KOVAČEVIĆ; Plav, doselili se iz Nikšića; Piragići i Piralićka Tabija (Nevesinjska sela), Batkovići, Tusina (Konjić), u Hercegovini i kao: KOVAČ=ŠINDIĆ, KOVAČ=RIĐANOVIĆ, od njih su ĐURĐIĆ, a jedni došli iz Herceg-Novog iz Risna, a treći iz Grahova (Nikšić). Svi su istorodni; Potomci Riđana; Ključani (Nevesinjska sela) ogranak Baćevića iz Banjana (Nikšić); vidi: KOVAČEVIĆ u Bezđeđu; Petrovići (Nikšić) ogranak Deretića, porijeklom od Zvečana (Kosovo); ogranak Vujanovića (donjaka) kod Rijeke Crnojevića; Suma u Anamalima (Ulcinj), porijeklom od Cetinja; Šušanj (Bar); Trepča (Martinovići), Gusinje (u 14.v.); Dobroj Rijeci (Plav) u Generlovićima u Vranjini, kod Peći (Metohija), u Johače (Bijelo Polje); Nudo i Grahovo (Nikšić), sa nazivom Mizara. Od njih su u: Glasnici (Pljevlja), Stolaš (uz Trsu), Pivska Planina, došli rodjaci Petko i Petar; Tracimu i Orahovici (Bijelo Polje); u Podgoricu iz Mataguža (Zeta), starinci; u Javljenu (Srijede, bili negdje kod Nevesinja), Nikšić, u Koleškoj i Sopilju (sjeverni dio nevesinjskog polja) kao: Kovačević; Kanje, Petkovići, Obrov, Bukova Voda, Sutivan i Zaton (Bijelo Polje), porijeklom od Grahova (Nikšić), oko 1760. god.; Mucalovići i Bezdjedje (nevesinjsko polje), Hercegovina, bili na Trusini (Konjic), ogranak su Baćovića iz Banjana (Nikšić); Prčanj; Podgorica; Grbalj, pa u Baošiće, Herceg-Novi, porijeklom iz Grahova (Nikšić); Bobovište (Trebinje) od Grahova (oko 1620. god.) pa jedni predju u područno Staro Selo, a od njih u Beograd (Srbija) oko 1700. god. Njeguši (Cetinje) od njih u Orahovici, Trocima i Johači (Bijelo Polje); Vraneši (Bijelo Polje) i Kocice i Toci (Pljevlja); Gajtan (južna Srbija) 1889. god., iz Pive ogranak Micanovića, u Vasojevićima, grana Kastratovića, potomak Rajovih; u Beranama 1894. god.; u Valjevu (Srbija), porijeklom su iz Nudola (Nikšić); Piskavica (u Jadru), Srbija, porijeklom su iz Pive; Milje (Pljevlja) iz Vraneša (Bijelo Polje); grana Maleša (Maleševaca), sa lijeve obale Trebišnjice prešli u: Srdjeviće (Gacko) i od njih u Presjedovac (Borač), Hercegovina, u Bukov Do (Zlato), Nikšić, Belosave (Nikšić), Kovačeviće (Tjentište), Foča, Bistrica (Kovačevići), Pljevlja, Dobrenima (Gatačko Polje), Nikšiću, Jugovićima, Koleškoj, Ribaljima i Nevesinju (Hercegovina); Morinj (Risan); u Goslić (Golija), Nikšić od Nevesinja (Hercegovina); Javljen (Golija), Nikšić iz Grahova (Nikšić); Ridjani (Nikšić), od kojih su Pudar u selu Pijesci (Popovo), Hercegovina; u Zeti: 1) ogranak Andrića (Radičevića) iz grupe Lambuljića iz Gruda (Tuzi), porijeklom sa Kosova, 2) u Goričanima su ogranak Mirjanovića iz Lješkopolja, 3) Golubovci koji su iz Liješnja (Piperi); Kravari (Bar) jesu iz Hercegovine, potomci nekoga Kurta; Gluhi Do (Crmnica); Prijevor (Dobrsko selo), Cetinje; u Lastvi (Petrovac na Moru), 1912. god., Herceg-Novi i područno Igalo; Baošići i Kuti, Herceg-Novi, Prijevor, Dub i Sutvara (Grbalj); Cetinje 1871. god. iz Hercegovine; Prijevor (Budva); Budva i susjedne Maine, i Tudorovići (Paštrovići); Sutomore i Sozina (Bar); Kuti, Draginja i Krute (Ulcinj); Kotor i područna Gornja Orahovica (Stepen), kod Risna i Hercegovine; u Zvečevu (Krivošije) srodnici Ninkovića u Risnu jesu u Kruščinje (Viluse), Nikšić, od njih u Dugi (Nikšić) oni su iz Koleškog (Nevesinje); u Nikšiću, Morakovu (Nikšić) iz Pipera, a tamo iz Hercegovine; Strp (Risan) i kao: Kovačić (Kovačina), došli iz Nikšića, vidi: Kovačić; u Zeti selo Goričani; u selu Ključani (Hercegovina): starinom iz Jajca (Bosna), preko Hercegovine u Banjane, Grahovo i mnogi odu dalje. Prvo su ih imenovali Kovač, navode da su imali vješte u Kovačkom polju
 • Kovačevići, selo Dub - Grbalj, opština Kotor
 • Kovači (Kovačevići), iseljeno bratstvo sa Zovine
 • Kovači, bratstvo u selu Sumi u Anamalima
 • Kovači, bratstvo u Crnogorskoj Krajini
 • Kovači, opština Šipovo u Republici Srpskoj čije stanovništvo nose prezimena koja su i danas veoma česta u Crnoj Gori (Vujnići, Mandići, Jovanovići, Vojinovići, Bojići, Malovići, Creovići, Petkovići). Kovači slave Svetog Nikolu. Po predanju su iz okoline Nikšića (Stare Hercegovine) krenuli u jugozapadnu Bosnu (gdje je i Šipovo). Dio se zaustavio u Foči gdje i danas postoji selo Kovači. U našem kraju nošnja je crnogorska, običaji crnogorski, naročito kape, a gusle su nam nacionalni instrument. U srodstvu smo sa Deretićima. Kažu da su Deretići i Kovači nastali od dva rodjena brata. Prema jednom izvoru Kovači su od Petrovića i postoje dvije familije Kovača: jedni slave Svetog Jovana (Gornja Trepča), a drugi Svetog Nikolu. (prilog poslao Mirko Kovač mirko.kovac@fss.rs )
 • Kovačina, Nikšić; vidi: Kovačić
 • Kovačić, Nikšić i kao: Kovačina. Iz Grahova (Nikšić) oko 1660. god. otišli u Risan (Boka Kotorska); Strp (Risan); Ulcinj; u Ključanima (Nevesinje) potomci, iz Jajca (Bosna) došao pop Branković (njegovih devet sinova sagrade crkvu Sv. Djordja i Mihaila). Od njih (1902. god. oko 200 kuća) jesu: u Crnoj Gori, Hercegovini: Mostaru, Lijevnu (Livnu), Upanjcu, Ključanima, Nevesinju, Gacku, Stocu i u Vranikućama a u Rokolima kao: Sladoje i Ćala

Kovijanić, Rovce (Podgorica); Morača (Kolašin), potomci Janka Lješnjanina iz Lješnjana (Podgorica); Medvedja i Šilovo (južna Srbija), kasnije kao: Milovanović, doseljenici iz Morače (Kolašin); Morača (Kolašin), ogranak Janketića, porijeklom su iz Čeva (Cetinje); Tusto (Bijelo Polje); Podbišće (Žabljak) i Podbišće (Mojkovac), pripadaju Novljanima, grana Abazovića

 • Kovinić, Ljutić (Pljevlja)
 • Ković, Zeta a u Kotoru i kao: Konić
 • Koda, Meljine, Herceg-Novi
 • Kodanov, Prčanj (Boka Kotorska) 1397. god.
 • Kodanović, Podgorica odatle u Kotor 1396. god.
 • Kodeljina, kod Herceg'Novog u 17. v.
 • Kodijić, Nedokusi (Šljepanica), Bijelo Polje, od Kolašina
 • Kodić, Grdovići (Crnogorsko primorje); u Plavu i kao: Milamekić
 • Kodolitesh, Budva
 • Kodra, Bratica (Ulcinj); vidi: Djukić u Vraki
 • Kožohar, Gornje Polimlje
 • Kozečić, u Drobnjacima
 • Kozibrad, Boka Kotorska
 • Kozić, ranije: Vujasinović, iz Grahova (Crna Gora) prešli u Krajpolje (južno Ljubinsko Polje), Hercegovina
 • Kozjević, kod Cetinja, kasnije Paović;
 • Kozjevići, staro bratstvo u Očinićima
 • Kozlina, Drobnjaci (10. do 18. v.) potomci Novljana; od njih su jedni prešli u Dragovića Polje (Mojkovac) i kao: Kozlica; Pljevlja
 • Kozlović, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kozma, Morača; Ulcinj
 • Kozman, Kotor
 • Kozmar, Kotor
 • Kozner, Herceg-Novi
 • Kozović, Bjelopavlići, iseljeni
 • Kožar, Radmanija (u Gornjem Bihoru), Bijelo Polje
 • Kožuhar, Paštrovići u 17. v.
 • Kojan, Podgorica
 • Kojanović, istorodni sa Radojevićima u Mojkovcu
 • Kojašević, Nikšić i Podgorica
 • Kojić, Golubovci i Mataguži (Zeta) ogranak Mksića starozećana i kasnije Maksić od kojih su Nenadović u Srbiji; u Tuzima iz Dinoše; Skadar (Albanija) iz Stare Crne Gore; Prnjavor (Plav); Zakup u Gruži Kragujevačkoj i kao: Bačović, porijeklom iz Morače; u Vasojevićima, grana Dabetića; kod Lazarevca Baroševac, Šumadija i kod Vlasenice (istočna Bosna), ogranak Miljanića iz Banjana (Nikšić); Zatrijebač i kao: Pupović (u 18. v.) došli iz susjednih Kuča, tamo iz Bjelopavlića; Malenica (Gatačka površ) ogranak Vujačića iz Grahova (Nikšić) jedni kao: Kojić (Gorčinović) u području Gacka; Zakute (Kraljevo) od Kolašina; u Jovanovićima (Bjelopavlići), ogranak Pešića u 18. v. u okolinu Plava i kao: Pupović; Previš (Žabljak) i kao: Kokošar, došli iz Pješivaca
 • Kojičić, Sotonići (Crmnica), došli iz Paštrovića, pa jedni 1906. god. otišli u Ulcinj; Vranjina na Skadarskom jezeru, došli iz Gluhog Dola *(Crmnica); Golubovci (Zeta) ogranak Radusinovića (Stajkić), potomci Kojice, iz Buronja (Lješkopolje); ogranak Radulovića u Komanima (Podgorica)
 • Kojičići (Rasalići), bratstvo u Sotonićima
 • Kojići - vasojevićko bratstvo iz okoline Lijeve Rijeke
 • Kojići porijeklom iz plemena Bjelopavlići, žive u Plavu, islamske su vjere.
 • Kojović, Banjani (Nikšić), kasnije u Pivi kao: Jokanović; Krivošije (Risan); Budva 1751. god.; Releza (Podgorica), ogranak Djurovića; u Piperima; Mojkovac; Crljenice i Kojovići (Pljevlja); Bistrica i Pavino Polje (Bijelo Polje), ogranak Joksimovića, porijeklom sa Kosova (1690. god.) od Vučitrna; ogranak Erakovića (Njeguši) odseljenih u Kolašinu, Sjenici - okolina, Srbiji i Americi
 • Kojovići (Đujovići), bratstvo u Relezi
 • Koka, Gusinje, iz Albanije (Turska); Žeička i Braiša (Ulcinj)
 • Kokanović, Piva, od njih su u Bosni i Srijemu
 • Kokanovići iz Pive (Mratinje 1 kuća, G.Crkv. 1 kuća), starosjedioci iz Mratinja ; slava: sv. Arhandjeo
 • Kokati, Bar 1855. god.
 • Kokić (Tomašević), Sasovići (Boka Kotorska), iz Zubaca (Trebinje)
 • Kokljić, Bomaca (Crnogorsko Primorje)
 • Koko, Kotor
 • Koković (Džaković), Crljnice (Pljevlja); Vukovo Brdo, Vergaševina i Mataruge (Pljevlja), doseljenici iz Vranova i Vraneša (Bijelo Polje); Kod Vladimira (Ulcinj)
 • Kokolić, vidi: Kokolja
 • Kokolj, A, u 16. v. kod Herceg-Novog kao: Kokolj; Perast i u Hercegovini i kao: Kokolić, od njih su u Risnu i Bileći; Bjeloši (Cetinje) i kao: Grljević; Nikšić; Podgorica
 • Kokoljić, Perast (Boka Kotorska) 1700. god.; Paštovići; vidi: Kokolj
 • Kokora (Kukorača), Selištine (Cuce) i Prekornica (Cetinje)
 • Kokore (Kukorače), iseljeno bratstvo sa Kućišta
 • Kokot, u Klopniku (1416. god.) uz Skadarsko jezero
 • Kokot (Kokotić), Kokotov Do (Trnjine) i Prentin Do u Cucama (Cetinje) iselili se u Krivošije (Risan); Strp (Risan), po majci; vidi: Kokotović; Donji Banjani (Nikšić) odselili u Biograd (Hercegovina) (1692. god.); u Kutu, Herceg-Novi, kasnije: Mitrović: u Krivošijama kao: Kokot-Kokotović
 • Kokot (Grljevići), bratstvo u Bjelošima
 • Kokoti(Kokotovići), iseljeno bratstvo iz Prentina Dola, sada u Boki
 • Kokotlija, Donji Kokoti (Zeta)
 • Kokotović, Donji Banjani (Nikšić) i kao: Kokot, srodnici kasnije kao: Parežanin u Vraćenovićima i Parežu (Nikšić), i u Banjanima srodnici Miškovićima, od kojih su u Hercegovini: Fojniću i kao: Brotić i Nikšiću, a kao: Kokotović u Lici, vidi: Kokot; Cetinje (1840. god.) i kao: Vuković, rodjaci su njihovi u Hrvatskoj Vojnoj Granici vidi: Kokot; u Krivošijama njima nesrodni oni kao: Kokot, -ić; Brod (Nikšić)

Kokotovići, bratstvo iz Prentina Dola Koković (DZAKOVIC), Crljnice (Pljevlja); Vukovo Brdo, Vergaševina i Mataruge (Pljevlja), doseljenici iz Vranova i Vraneša (Bijelo Polje); Kod Vladimira (Ulcinj).

 • Kokoćanin, Kokoti (Podgorica) 1757. god.
 • Kokošar, ogranak Jojića (Britvića), grana Potoljića iz Pješivaca u Previš (Žabljak), a u Pješivcima jedno vrijeme i kao: Brajković; Nikšić, pa u Crljenice (Pljevlja)
 • Kokošarević, Kopljari u Jasenici (južna Srbija)
 • Kokošević, Podgorica
 • Kokošić (Memedović), Duži (Žabljak), grana Djurjanovića; Dobra Voda (Bar)
 • Kol, Kotor
 • Kola, Briska Gora i Pistule (Ulcinj); Bar
 • Kolaba, Ulcinj
 • Kole, Bar
 • Kolak (Kolaković), grana Ridjana. Jedni se odselili (1600. god.) u Tulje i Hum (Popovo Polje), Jasenovo a drugi u Poljica (Trebinje) kao: Vlačić i Popovac; Nikšić i više krajeva kao: Kolaković; Barič i Vitanovce (Donja Guča), Kragujevac, pradjed Nikola došao od Kolašina, nakon učešća u borbama oko Novog Pazara i Sjenice
 • Kolaković, vidi: Kolak
 • Kolan = Kolanović, Ulcinj
 • Kolar, Gradjani (Rijeka Crnojevića), Mrkojevići (Bar); Ulcinj i područni Livari; Donja Briska; Bar; Kotor i Savina, Herceg-Novi
 • Kolargić, u Podgorici
 • Kolarević, kod Spuža (Bjelopavlići), potomci Pavla Orlovića
 • Kolarevići, bratstvo u Spužu
 • Kolarikio, Kotor
 • Kolarski, Crepaja (južni Banat), porijeklom iz Crne Gore
 • Kolastrić, Bar
 • Kolašinac, Plav (1910. god.) i područne Bukovice; Ulcinj; Berane; Rainovac (Šumadija) iz Kolašina; Rijeka Crnojevića kao: Bošković, doseljenici iz Polja (Kolašin); Novi Pazar (u drugoj polovini 18. v.) doselili se od Kolašina; Kragujevac (Srbija) ogranak Vukovića iz Rovaca (Podgorica)
 • Kolašinović, kod Tare u Kolašinovićima i odatle jedni u Titel pa u Sremsku Kamenicu. Prije njihove selidbe, skraj Tare (1645. god.) živjeli su: Vukanovići, Djokići, Djukovići i Stankovići
 • Kolašinčević, kod Plava, doselili se od Kolašina
 • Kolea, Salč (Ulcinj)
 • Kolendić, Kotor
 • Kolenović, Gusinje; Plav
 • Kolert, Herceg-Novi
 • Kolec, Nikšić
 • Kolin, Žabljak na Skadarskom jezeru i Ljubotinju (Rijeka Crnojevića) i kao: Šesta (Sesta), a u područnom Začiru kasnije kao: Kolina (Kolinović), vidi: Kolinović
 • Kolina, vidi: Kolin
 • Kolinović, vidi: Kolin, Cuce (Cetinje) 16. v.; Kolinovići, Akanj i Kruševica (Gusinje), ogranak Peralovića iz Kuča; u Ljubotinju (Cetinje)
 • Kolinović, Peralovići (Kosor), Kuči, iselili se u Peć (Metohija); Podgoricu kao: Kulić; Vladanju (Zeta), Pivu, od njih su u Sremu; Gusinju
 • Kolić, Zeta; Bjelojevići (Mojkovac), Podi i Livadice (Bijelo Polje), doselili od Kolašina, porijeklom iz Kuča; Zmijanac (Bijelo Polje); Budva 1650. god.; Lukići i Kostanja (Gornji Šestani), Primorska Krajina, ogranak su Lukića iz Šestana, porijeklom su iz Škrelja (sjeverna Albanija), od njih su kod Rijeke Crnojevića; Kotor
 • Količić, Medjurječ (Ulcinj)
 • Kolica, Bar
 • Kolišija, Cetinje u 14. v. (ili Kališija ?)
 • Kolović, Dušmanici i Kučin (Pljevlja); Berislavci (Zeta) i kao: Kračković, porijeklom iz Šestana (sjeverna Albanija); Kolomza i Veliko Selo (Ulcinj), potomci Skora iz Mikulića (Bar); Sutomore (Bar) 1853. god.; kod Perasta (Boka Kotorska), porijeklom su iz Hercegovine
 • Kolona, Kotor
 • Koloragić, ogranci: Djukanović, Rogošić, Durković i Mišurović u Gornjoj Zeti
 • Koloričko, Kotor
 • Koloroga, jedni su iz Tomića (Crmnica); drugi iz Čeva (Cetinje) srodnici područnih Djukanovića (Ivanovića); od njih su i u Kosijerima (Cetinje); Berane 1900. god.
 • Kolorogić, u Podgorici iz Dajbaba srodnici u Dahni, Mišurovićima i Durkovićima (Zeta) došli iz Tomića (Cetinje), kao: Mišurović i Kolarić a jedni kao: Andrić
 • Kološtra, Paštrovići porijeklom su iz Stare Srbije
 • Kolpan, Paštrovići (Budva)
 • Kol (Kolsimon), Bar
 • Koltroni, Boka Kotorska 1864. god.
 • Kolumbarić, kod Risna i u Lepetanima (Boka Kotorska) i u Grblju. Porijeklom su iz Hercegovine
 • Kolundzić, Nikšić
 • Kolučević, Podgorica
 • Koldzija (Milković), Krupac, Krnjice, Kovren i Krnjača (Pljevlja). Porijeklom su iz Krupica (Kolašin)
 • Koldzić, Krupice (Pljevlja)
 • Kolj, Ulcinj, područno Klezne i Sveti Nikola
 • Koljajić, Nikšić, potomci Trebješana; Cetinje; Gornje Polimlje
 • Koljević, vidi: Koljajić
 • Koljenović, Prevlaka i Pelinovo (Grbalj)
 • Koljenšić, Piva, grana Ljiješevića; Sretnja (Bjelopavlići) iz grupe Pavkovića, vidi: Bubić
 • Koljenšići, bratstvo u selu Sretnja kod Danilovgrada, Bjelopavlići
 • Kolješić, kod Bijeljine (Bosna), porijeklom iz Miloševića (Piva)
 • Koljčević,, ranije: Marašević, Koći (Kuči), jedni su prešli u dotičnu Malesiju
 • Komad, u Kapavicama kod Oblog brda (Hercegovina), oni su kao i susjedi Pešić od Ridjana (Nikšić)
 • Komadina, u Kučima i kao: Komatina ogranak Dabića. Od njih su u Gornjim Vasojevićima; kod Risna i Djenovićima (Boka Kotorska), porijeklom iz Hercegovine
 • Koman, u Kotoru 1499. god.
 • Komani, grupa bratstava u Komanima
 • Komani, ime crnogorskog plemena
 • Komanin, iz Komana (Podgorica) u Skadar (Albanija); Sušćepan, Herceg-Novi; Nikšić; Brvenica, Krnjača, Mataruge i Poblaće (Pljevlja)
 • Komar, Mokri Do (Vraćenovići), Nikšić, porijeklom iz Čeva (Cetinje)
 • Komarek, Cetinje, Herceg-Novi
 • Komarica, Brvenica, Mataruge, Pobčadje, Bučje, Krnjača (Pljevlja)
 • Komat, Herceg-Novi
 • Komatina, Mašnica i Donja Ržanica (Gornje Polimlje), ogranak Dabića (Rnjakovića) iz Kuča. Od istih su u Bratonožićima, vidi: Komadina i u Grnčarima (Gusinje)
 • Komatina, rodom iz sela Zagorja kod Berana, Crna Gora. Porijeklom su iz Kuča, kod Podgorice. Potiču od Dabića sa Bezjova, da bi kasnije došli u kuću Ranjkovića sa Ubala. Odatle migriraju u selo Zagorje i Donja Rzanica i nose prezime kao i dan danas.
 • Komatović, iz Kuča odseljeni u Kolašin i Vitanovac (Srbija)
 • Komber, Kotor
 • Komendan, Kotor
 • Komenarović, Kotor
 • Komenović, Kosor (Kuči), grana Peralovića, odselili se kod Gusinja i Plava
 • Komenčić, Herceg-Novi, po nahočetu 1895. god.
 • Komi, Bar
 • Komina, Ulcinj 1747. god.
 • Kominlija, Bukovica (Pljevlja)
 • Komlenić, Miruše i Pilatovci (Nikšić), doseljenici (17 - 18. v.) iz Vranje Dubrave (Bilećke Rudine), srodnici Baljak ranije S.Kljenci sa Baljaka, od kojih su Grubačić, Kukić, kao srodnici sa Šekarićima i Radovanovićima
 • Komlenović, Gornji Bjelopavlići
 • Komljenović, Herceg-Novi i područna Sutorina
 • Komnen, predak bratstva Grabljana
 • Komnen, sin Pavla Orlovića, predak bratstva Gradinjana
 • Komnen Bajica, predak bratstva Samardžića 14.v.; Konjusi (Dobra Rijeka), Andrijevica; Bar 1855. god.; Budva iz Prijevora (Grbalj); Krivošije (Risan); u Zvečevu (Krivošije) srodnici Paškovića u Risnu; Brce (Sutomore), Bar; Sustaši (Bar), kasnije RATKOVIĆ; Ulcinj; Gorane (Ulcinj); Arbaneš (Primorska krajina); Ljeskovac (Bar); Mišići i Tolići (Bar); jedni Grahovo (Nikšić), iz Boke Kotorske; peraška naselja, iz Stare Crne Gore; Prošćenje (Mojkovac); vidi: KOVAČEVIĆ=KOVAČ, Podgorica.
 • Kovač (Gurzanović), Ulcinj
 • Kovačev, iseljenici u Bugarsku iz Grahova (Nikšić)
 • Kovačević, u Kovačkoj Dolini i Dobrim Selima (Drobnjaci), tamo su doselili iz Ozrinića (Nikšić), gdje su preci došli od Velimlja (Banjani), gdje su došla dva brata iz sela Bučje iz Hercegovine (drugi pričaju, grahovljani, da je došao Jovan, skraj Tjentišta). Jedan brat, predak ovih Kovačevića (navodno Kovač, jer je u starom kraju radio kao kovač), prešao je na Bratogošt pa u Turjaču (Ozrinići) i potomci dalje. Drugi brat je od Velimlja prešao na Viluse (Vignjište pa se razmnožili u području Grahova i dalje), Nikšić, pa se od njega razgranaju (grahovski) Kovačevići. Navodno, to je bilo sredinom 17. v. Iz Ozrinića (Nikšić) njihovi rodjaci predju u Jezera (Kovač Dolina), Žabljak, odatle njihov Mina ode na Glasinac (Romanija) i od njega su tamošnji Kovačević = Kovač, a od Crkvice (Oputne Rudine), Nikšić (od njih su kod Djevdjelije, Makedonija), Zasadi (Bileća), njihov ogranak Mićević u Oblom Brdu na Milači (Bileća), porijeklom iz Grahova; Kljen (Nevesinje) kasnije Ramović ogranak su Kovačevića iz Grahova (Slap) Biograd i Džinov Do (nevesinjska sela) iz Grahova; Bobovište (Bileća) iz Grahova; Dolovi Kovačevića, Kosovi Lug, Poljica i Kovačevići (Bjelopavlići) iz Grahova, od njih su u Zeti srodni
 • Kovačevići, potiču iz sela Njeguši, zaseok Kopito
 • Komnenac, Herceg-Novi i područni Kuti (1693. g.) doseljenici iz Hercegovine
 • Komnenić, potomci Komnena Pilata, iz Ravne Rijeke (i Vranja Dubrova) doselili se u Pilatovce i Miruše (Oputne Rudine), Nikšić; vidi: Komlenić
 • Komenović, Donji Banjani (Nikšić), potomci popa Komnena preseljeni u Krivošije (Risan); Tupan (Banjani), Nikšić; Donja Trepča (Nikšić); Pilatovci (Oputne Rudine), Nikšić, potomci Komnena Pilatovca (Pilata). Oko 1689. god. jedni su otišli u Toplu, Herceg-Novi. Drugi su išli u Maglaj (Bosna) i od njih su Maglajević, odseljeni u Irig (Srijem), pa prešli u Liku a u Novo Gradište su kao: Nikolajević; Čestin u Gruži Kragujevačkoj i Budvi kao: *Komnenović. Iz Tupana (Banjani) u Lastvu i Tupan (Trebinje) a u Bileću su kao: Tupanjanin; Krivošije
 • Konavljanin, u Kotoru iz Konavla
 • Konarar, Kolašinska Polja
 • Konatar, Unevice, Dobrinje, Lug, Visoko, Boturići, Žabljak i Maoče (Bijelo Polje), porijeklom su iz Kuča (Podgorica); Lepenac i Polja (Mojkovac)
 • Konvča, Herceg-Novi
 • Kondanar, Prčanj (Boka Kotorska)
 • Kondenar, Kotor
 • Kondić, Trbušnica (Raška) iz Bohora (Bijelo Polje)
 • Kon, Eja, Pistula (Ulcinj)
 • Konić, vidi: Ković
 • Konović, Mrkojevići (Bar) iz područnih Mikulića, potomci Skora
 • Konovlić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kontaneros, Kotor i kao: Kontoreni oko 1444. god.
 • Kontaren, u Kotoru
 • Kontarini, Budva 1524. god.
 • Konteduka, Kotor
 • Kontić, grana Potolića, srodnici Mijuškovića, potomci Bogdanovi, u Pješivcima. Od njih su u Straševini (Nikšić); Berišnoj Luci; Šavniku; Herceg-Novom; Cetinju; Beranama (Vasojevići); Ravnom Polju (Bosna); Pljevljima 1888. god.; Vraki Barič Stari (Skadar) i u Skadru (Albanija); Orahu kod Nikšića
 • Kontići, bratstvo u Gornjim Pješivcima
 • Kontoreni, vidi: Kontaneros
 • Konstantini, Herceg-Novi
 • Konstatinović, Nikšić
 • Konjaić, vidi: Koljanić
 • Konjević, Konjevića Mala (Vraneši), Bijelo Polje,. Potomci doseljenika iz Konjskih jela, Saldrim, ranije Milikić iz grupe Omalakovića, porijeklom iz Drobnjaka; Prijevor, Herceg-Novi (17 v.) iz Morače (Kolašin); Sutorine, Herceg-Novi, iz Trebinja (Hercegovina); Herceg-Novi, po majci; Podgorica; Ljubić (Šumadija) i kao: Ljubić, porijeklom iz Crne Gore
 • Konjović, Vraneši (Bijelo Polje), kao: Milikić; Pljevlja; Sombor (Bačka) 1690. god.
 • Konjokrad, Pošćenje (Žabljak), porijeklom iz Pješivaca. Od njih u Pavličićima na Glasincu (Romanija)
 • Kopač, Zelenika, Herceg-Novi
 • Kopilićević, ogranak Lješevića (Lipovaca) od Rijeke Crnojevića iselili u Skadar (Albanija)
 • Kopitović, bratstvo u Donji Brčeli (Crmnica), vidi: lokalitet Njeguši. Od njih su (od 1880. god.) u: Berislavcima, Kurilo i Goričanima (Zeta); Kurilu (Bjelopavlićima) i Ulcinju; Paštrovićima i Kotoru
 • Kopić, Kotor, po nahočetu
 • Kopka, Kotor
 • Kopljarica, Kopljari i Bijeli Potok (Šumadija), doseljenici iz Crne Gore
 • Kopo, Kotor 1437. god.
 • Kopović, Kotor
 • Koporčić, Kotor
 • Kopralić, Nikšić
 • Koprivica, Banjani (Nikšić). Od njih su u Vukojevcima (Podujevo), drugi jesu i Kopričević (1683. god.) u Hercegovini. Isti su u Vratnici (Bileća), Čitluku (Nevesinje), Hercegovina, Gradina i Oblo Brdo (Bileća), odseljeni u Krivošije su kao: Radulović, od 1906. god. Bjuta (Montana), Sjedinjene Američke Države; Nedajno (Piva); Jožići i Sarajevsko polje i Palama (Sarajevo), Kalinoviku svi kao: Koprivica; Turjača (Nikšić) i kao: Pavić, pa Janjušević, u Bileći jedni kao: Rkač 1860. god., Konavlima i Dubrovniku (1895. god.), Nikšiću, kod Risna i Herceg-Novog kao: Koprivica, jedni su se preselili u Konavle i odatle u Dubrovnik 1895. god.; neki su prešli kod Risna i Herceg-Novog. Kod Berana su došli iz Gusinja. Neki su iz Crne Gore prešli u Srbiju, Počekovići uz rijeku Trebišnjicu. Draževići (Kiseljak), Bosna; Od Koprivica kasnije: Pavić, Ćosić, Matić u Banjeru (Visoko), Janjušević (Drašković), Zajović, Tripković, Banjac (Dreževo), Vujadinović, Nedić u Pivi, Prodan u Hercegovini, Džombeta u Dabru, Golović u Šavniku, Koprivica u Pivi, odseljeni u Beograd kao: Ilić, Mijović kod Čajniča, Rupar u Trusini i drugim mjestima, Rupar (Kalajdžija) kod Mostara, Mihajlović (Todorović-Obrenović) u području Takova (Šumadija)
 • Koprivice iz Pive (Nedajno 14 kuća), potiču iz Banjana od Koprivica ; slava: sv. Nikola
 • Kopsić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kopun, Babine i Rogušje (Pljevlja)
 • Koradin, Kotor
 • Korado, Kotor
 • Koraljević, Vrbica, Bobovo i Djurdjevića Tara (Pljevlja), došli iz Preko Tare
 • Korać, u Bratonožićima potomci Bukumira, iz područnog Korać Dola, neki se preseliše u Koraće i Petnicu (Vasojevići) i druga mjesta: Kralje, Ruišta, Rljovac (Gornja Sela), Zaton i Rušići (od ovih su kod Novog Pazara), Štitari i Zagrad, svi u Polimlju, pa jedni i kao: Palmari = Johvica; Morača (Kolašin) i kao: Janković; Bjeloševine (Župa Nikšićka) i kao: Ćiraković = Korać i kao: Darmanović, odselili se u Bosnu, porijeklom su iz Bratonožića, jedni su odselili u Liku u Hrvatskoj
 • Koratsčetz, Budva
 • Korbolato, Bar
 • Korgušević, Polja (Mojkovac)
 • Korda = Kordo, Tudorovići (Paštrovići), ogranak Mitrovića; Budva
 • Kordeš, Gorani (Ulcinj)
 • Kordići, Šišići (Tivat) u 15. v., se doselili iz Hercegovine; Pljevlja; Ulcinj i područni Gorani i kao: Dajaki; u Pivi su ogranak Miloševića, grana Branilovića; Potpeće (Pljevlja)
 • Kordići, u Risnu su jedna od najstarijih risanskih porodica. Od polovine XVII vijeka porodica Kordić zivi u Risnu. Arhimandrit Petar Kordić je napravio kapelu na razvalinama nemanjićkog manastira Banja u Risnu 1702 godine (o ovome postoji dokument "PAMJATNIK" koji se nalazi u oltaru manastira Banja, a drugi u mojoj kuci). U popisu katastra Risna iz 1704. godine evidentiran je Niko i Nikola Kordić, u evidenciji maslinjaka na terenu Risna iz 1774. godine zabilježeno je da kapetan Petar Kordić ima 20 stabala i 12 kanata ulja, a Marko Kordić 35 stabala i 20 kanata ulja. Moj đed Krsto N. Kordić (1892-1954) bio je dobrovoljac u crnogorskoj vojsci u balkanskim ratovima i perjanik kralja Nikole ( jedini iz Risna, a mislim i iz Boke Kotorske ) uz kojega je bio u Francuskoj do 1920.godine, ozenio se francuskinjom mojom bakom Jelenom ( Elen Natier 1894-1968 ) i vratio u Risan. Po predanju bila su tri brata Kordića koja su iz Herceghovine posli za Risan, no jedan je ostao u Konavlima, drugi u Risnu, a treci preko Risna u Šišiće. (Prilog poslao: Branislav N. Kordić; 85337 Risan; Boka Kotorska; Crna Gora branislav.kordic@t-com.me )
 • Kordo, vidi: Korda
 • Korizma, potomci Andrića iz Njeguša (Cetinje)
 • Koristović, Podgorica i u područnim Komanima, Stanjevićima (Lješnjani) i Krusima
 • Koristovići, muslimani u Krusama
 • Korjenić, Kolašin i Pljevlja, porijeklom su iz Korjenića (Trebinje) i kao: Bijedić
 • Kornelio, u Crmnici
 • Korner, Budva 1490. god.; kod Herceg-Novog (1659. god.) došli iz Mletaka
 • Kornećanin, iz Lješa (Albanija) došli (oko 1659. god.) u Korante (Podgorica)
 • Kornjić, Bar
 • Korović, Mataguži, Balabani i Mahala (Zeta), oni su stari Zećani, od Kora (sam bio sa majkom) i od njega se razmnožilo sedam bratstava; Berane; od njih u Vraki (Fraki), Skadar i kao: Feri
 • Korodini, Kotor
 • Korora, Boljanići (Pljevlja)
 • Korotekec, Herceg-Novi
 • Korpolatus, Bar i Ulcinj
 • Korsić (Karsić), Kotor
 • Koruga, Zenice, Ljuće, Vrbovo, Zvijezd, Otilovići, Kalušići i Crljenica (Pljevlja); Podgorica
 • Korčulanin, Herceg-Novi
 • Kos, Paštrovići (1399. god.) kasnije kao: Svetiko; Kotor; Bukovice (Pljevlja); Ušanovići (Pećarska), Bijelo Polje srodnici područnih Kosova u Presečniku
 • Kosan, Ljuta (Kotor). Vidi Kosanović
 • Kosanić, Oradž u Pivi su ogranak Bošnjaka; Kotor; Ljuta (Kotor)
 • Kosanović, u Miljanićima (Banjani), Nikšić, potiču od Prdulice (po ocu tog prezimena) iz Prduljica (Zupci), Trebinje, srodnici Radojevića (od Radoja *Kosanova brata blizanca), u Banjanima pastorci jednog Ognjenovića u Banjanima, Pivi i Klasnom (Glina), Klinjici (Krupa). Od njih su u: Palanci i Japri Majkića (Sanski Most), Glinici (Velika Kladuša), Bosna, Varešu (Bosna), centralna, Sokolovići (Sokolac), Strljnici (Vlasenica), Sarajevu, u Ulcinju; Ravnom Selu (Bačka); Bosni i Lici, gdje u Šipanskom i kao: Kosan; Nikšićko prekovodje; u Cucama (Cetinje) ogranak Mijomanovića; Kujava (Bjelopavlići), ogranak Jovanovića iz grane Pavkovića; Bar; Ljuta (Kotor) 1441. god.; iz Nikšića iselili se u Boku Kotorsku i kao: Peranović
 • Kosančić, Kosovi Lug (Bjelopavlići)
 • Kosać, Podi i Kruševice, Herceg-Novi
 • Kosač, Podgorica
 • Kosača (Hranić), Kosače (Kalinovik) vlastela Humskih zemalja i na području sjeverne Crne Gore, jedno vrijeme u Pivi i jedni odu u Veneciju (Italija)
 • Kosačić, Zeta; Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kosi, Kotor; Herceg-Novi
 • Kosijer, Kosijeri 1438. god. (Cetinje); Kosijeri (Cetinje) i kao: Savićević, doseljenici ispod Radomira (Gradjani), kasnije kao: Kosijer; iz Kosijera (Cetinje) otišla tri brata: jedan u Kordun, drugi kod Pakraca a treći u Srem; Šišići (Grbalj) 1614. god. a 1699. god. javljaju se u Kamenom, Herceg-Novi; Paštrovići; Kosjerići (Šumadija) iz Crne Gore, kao: Kosijer
 • Kosijerac, Kosijerevo (Nikšić)
 • Kosijerevac, Riježevići (Paštrovići) 1714. god., iz Kosijereva (Banjani)
 • Kosijerić (Kosirić), Kosijeri (Cetinje) 1565. god.
 • Kosirić, vidi: Kosijerić
 • Kosić, Rubeža i Gornje Polje i Oputne Rudine (Nikšić); Cetinje; Bar; u Mokrinama i Igalu područje Herceg-Novog, porijeklom su iz Popova (Hercegovina), od njih su u Ljubomiru (Trebinje); Podi i Mokrine, Herceg-Novi, porijeklom iz Vasojevića (1690. god.) u područnom Mojdežu iz Komana (Podgorica); Ušćepan (Boka Kotorska); Kotor (1403. god.) i kao: Kotorkinja iz Ćeklića (Cetinje) doselili se oko 1692. god.
 • Kosica, Kotor oko 1400. god.
 • Kosjerina (Kolak), Medjuriječje (Kolašin)
 • Kosjerić (Kosirić), u Kotoru; Podgorica; vidi: Kosijerić
 • Koska, Kotor
 • Koskić (Osmanović), Podgorica, ogranak Samardžića iz Krivošija; Podgorica sišli iz Gruda (Tuzi)
 • Koskići (Osmanagići), muslimani u Podgorici
 • Kosmajac, Nikšić 1892. god.; Cetinje
 • Kosman, Ulcinj 1910. god.
 • Kosmaci, vidi: Kostić u Draču i Drenici
 • Kosov (Kosova), Presečnik (Bijelo Polje), srodnici su im Kos u područnim Ušanovićima
 • Kosova, vidi: Kos
 • Kosovac, Djurići (Boka Kotorska)
 • Kosović, u Cucama (Cetinje) su ogranak Perovića (Preobražana) potomaka Bajkova, od njih su u Grahovu, Kočanima i Nikšićkom prekovodju (Nikšić); Laze i Ozrinići (Nikšić) porijeklom iz Čeva (Cetinje); Kotor i područni Muo i Dobrota iz Stare Crne Gore; peraška naselja su iz Hercegovine; Tivat; Mioče (Bijelo Polje); Vinicka (Pljevlja); Nikšićka Trepča
 • Kosovčić, potomci Novljana iz Banjana, odselili se u Drobnjake, Hlapac Drobnjak. Kasnije jedni u Pošćenje (Brskovo), Mojkovac i Pivu. Ima njihovih ogranaka u raznim krajevima; od njih su Batazija i Džukić, Strahinjić, Omakalović, Abazović, Grbović, razgranati na oko 55 prezimena - bratstava; vidi: Kosorić i drugi Novljani
 • Kosomor, u Kotoru
 • Kosorić, grana Novljana (8. v.), kasnije iz Rudina (Banjska visoravan) prešli na podnožje Ivice (Durmitor) kasnije Kosorići i njihov predak knez Simeun, ranije Poljane. Predak rodonačelnika Kosorića. Imalo ih i u Komarnici, Bukovice (Šavnik), Radićima (Goražde), Staroj Gori (Rogatica), Čitlucima (Glasinac) na Romaniji, ogranci (njihovi) su i Nedić, Stojanović (Lijević), Srdanović, odatle razgranati raseljavali i njihovi potomci, vidi: Kosovčić;
 • Kosorići, bratstvo u Drobnjacima
 • Kosta, Kotor; Rose (Herceg-Novi)
 • Kostić, Čevo (Cetinje) 1335. god., od njih u Djuraševićima (Grbalj) i Nikšićkoj Župi, a drugi u Dragovoljićima ogranak Šćepanovića, potomaka Nikšićana, doselili se (u 19. v.), pa su jedni njihovi sišli u Nikšić, a jedni pošli u SAD; Kotor 1335. god.; Bogišići (Grbalj); Krtole (Grbalj) ogranak Plamenaca (u 16. v.) iz Crmnice; Zaharijin Do, Škamurov brijeg, Karuči, Rvaši, Dušići i Dodoši (Rijeka Crnojevića) i kao: Lješković, doselili iz Zadolja (Piperi). Porijeklom su iz Klimenata (Albanija). Od njih su u: Krscu (Boka Kotorska), u Paštrovićima, Podgorici, Ulcinju (1905. god.) i Egiptu kao: Kaur; ogranak Živkovića u Bjelopavlićima, iselili u Murinu (Plav) i drugi Smilov Laz (Rogozna) u Raškoj; Bra; Pješivci (Nikšić) doselili se (u 19. v.) iz Pljevalja a ranije u Drobnjacima Lazarević = Kujundžić; Cetinje; Bijelo Polje; Smriječno (Piva); od Branilovića su u područnim: Sinjcu i Dučici; Drenac u Gajtanu (Srbija) došli su iz Morače (Kolašin); u Draču (Albanija) iz Crne Gore; i kao: Kosmaš
 • Kostići iz Pive (Žeično 1 kuća), starosjedioci; slava: sv. Tripun
 • Kostići iz Pive (Smriječno 4 kuće), ne zna se odakle su došli ; slava: sv. Ilija
 • Kostović, Zagora i Bigova (Grbalj) 9 - 14. v.; ogranak Perovića u Cucama (Cetinje); Dobrota (Kotor); Kotor, po nahočetu; u Lješnjane (Podgorica) doselili iz Kuča; iz Gusinja prešli su kod Andrijevice
 • Kostovići ili Perovići (Milići), bratstvo u Rešni
 • Kostomaj, Kotor
 • Kostoman, Kotor
 • Kostomar, Škadi (Dobrota), Kotor
 • Kostre, Kotor 12. v.
 • Kostrenica, Bijelo Polje, kasnije Aćimović = Jaćimović
 • Kostrović = Bošković = Krcalović, Dub u Bjelicama (Cetinje) ogranak Milića, kasnije Perović; Ubla (Kuči); vidi: Krcalović
 • Kosćelan, Paštrovići
 • Kot, Kotor
 • Kotapanius, vidi: Kotopanka
 • Kotarac, grana Nenada, vidi: Kotarčević
 • Kotarino, vidi: Kotopanka
 • Kotarica, Nikšić
 • Kotarci, rod u valjevskoj Podgorini
 • Kotarčević, i kao: Kotarac, kod Valjeva i Užičke Požege, potomci Tomića, doseljenih iz Drobnjaka. Od Kotaraca su i Kotarčević kod Užičke Požege i Valjeva
 • Kotković, u Banjanima (Nikšić), i kao: Banjanin i Petrović
 • Kosumović, i kao: Kasumović, u Kučima grana Drekalovića
 • Kotlaja, Nikšić; Boljanići, Kovač, Ljutići i Radjeviće (Pljevlja)
 • Kotlajić, iz Rovaca odseljeni u: Gusinje; Plav i Peć (Metohija) i druga mjesta
 • Kotlaš (Kotlašević), iz Popova (Trebinje) i kao: Rabren (Milisavljevi potomci) kasnije Miloradović, doselili se u Mojdež kod Risna
 • Kotlašević, vidi: Kotlaš, Herceg-Novi, po majci
 • Kotlenica, Mojdež (Risan) 1726. god.
 • Kotlešić, Jelenak, Krasovina, Kosić i Spuž (Bjelopavlići), ogranak su Brajovića. Od njih su u Svetozarevu i Konjarniku. Vidi: Košutović (Srbija)
 • Kotlica (Popović), Timar i Uskoci (Drobnjak) grana Drekalovića, doseljenici iz Kuča (Podgorica); od njih u Timaru (Šavnik); Kričak (Pljevlja); Kolašin
 • Kotlović, područje Bistrice i Voljevac (Bijelo Polje), iz Stranjana (Brodarevo)
 • Kotović, Donja Lastva (Tivat)
 • Kotopanka, u Kotoru i kao: Kotapanius
 • Kotoranin, Kotor 1328., 1335. i 1528. god. i Perastu 1440. god.; iseljeni Katarino iz Kotora u Dubrovnik
 • Kotorkinj, vidi: Kosić
 • Kotorčić, Kotor, po nahočetu
 • Kotorčević, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića), ogranak Kusovaca, ranije Lazarević u Grblju, od njih su u Prizrenu
 • Kotra, Nikšić doselili se iz Skadra
 • Kotron, Kotor
 • Kotrugio, Kotor 1453. god.
 • Kotrugl, Kotor 1453. god.
 • Kotrul, Kotor 1453. god.
 • Kotrulo, Kotor 1453. god.
 • Kotruljić, Kotor 1330. god.
 • Koturić, Strp (Risan)
 • Koć (Koći), Orahovo i Koće; Kuči; Tuzi
 • Koć (Koćanić), Tuzi
 • Koća, Podgorica
 • Koća, porijeklom iz Kuča - preciznije selo Koći odakle su se preselili u Podgoricu, a kasnije otprilike 1880.god u Tuzima gdje i sada zive. Kasnije je prezime Koća promjenjenou u vrijeme komunizma u sadašnje Koćić. Samo je jedan od braće zadržao prezime Koća i takodje živi i radi u Australiji.

Koćalo, Nikšić; Kosanice, Petrići kao: Petrić i Mataruge kao: Čolović, u Kričak kao: Koćela u Pljevljima i kao: Koćeća = Koćalović; Grab (Bijelo Polje), vidi: Kriči

 • Koćanin, vidi: Koć
 • Koćela, Kričak, Kosanice i Mataruge (Pljevlja), došli iz Brvenice (Pljevlja), porijeklom su iz Drobnjaka, vidi: Koćalo i Kričak
 • Koćić, iz Koća (Kuča) 1880. god. sišli u Podgoricu
 • Koćić, porijeklom iz Kuča - preciznije selo Koći odakle su se preselili u Podgoricu, a kasnije otprilike 1880.god u Tuzima gdje i sada zive. Ima ih raseljenih po Njemackoj, Americi i Australiji. Nase prezime je bilo Koća i promjenjeno je u vrijeme komunizma u sadasnje Koćić. Samo je jedan od braće zadrzao prezime Koća i takodje zivi i radi u Australiji. To je nase saznanje o nasem porijeklu. (Prilog: Koćić Miralem iz Tuzi, Podgorica)
 • Kof, Kotor
 • Kofon, Kotor
 • Kofrc, Strp (Risan) kao: Kof; Lepenac (Mojkovac); Boljanine i Zmijanac; Bijelo Polje
 • Kofrcka, Bjelojevići (Mojkovac)
 • Koh, Bar
 • Koharić, Ulcinj
 • Kocelj, Budva
 • Kocinc, Sinići kod Lipljana (Kosovo), doselili se (u 18. v.) iz Gusinja
 • Kocka, Kotor; Nikšić
 • Koča, ogranak Martinovića iz Martinovića (Trepče), Gusinje doselili se iz Klimenata (Albanija) pa se odselili u Novi Pazar
 • Kočalo, Podgorica
 • Kočan, Godijevo (Bijelo Polje); Podgorica
 • Kočanin, Lozna, Radmanci i Godeča u Bihoru (Bijelo Polje), doselili se iz Kočana (Nikšić); Berane
 • Kočanica, u Kotoru
 • Kočanović, Murino (Plav), iz grane Novakovića, Vasojevića
 • Kočanić, Ulcinj
 • Kočanja, Miruše, uz Trebišnjicu, prešli iz Bileće
 • Kočar, Br 1862. god.
 • Kočević, iz Kuča odseljeni u Skadar (Albanija)
 • Koček, u Skadru (Albanija) iz Crne Gore
 • Kočet, Nikšić
 • Kočetan, Kočetanović = Diklić = Pičet, Diklići i Kuti, Herceg - Novi 1392. god.
 • Kočetanović, vidi: Kočetan
 • Kočitanić, kod Risna doselili iz Hercegovine
 • Kočkal, Podgorica
 • Kočović, Pošćenski kraj u Drobnjacima iz grupe Omakalovića (plemena Novljana); Stožer (Mojkovac); Bijelo Polje; Žinča (Pljevlja), došli iz Pive; Lis (Donje Dragačevo), Srbija ogranak Nikolića iz Vasojevića; Nikšić; Donja Klezna (Ulcinj)
 • Kočonaković, Plav
 • Kodžula, Nikšićka Župa, najviše ih je odselilo u Srbiju
 • Kodžulović, ogranak Krstajića, iz Zagrada (Nikšićka Župa), preselili se u Brvenicu, Gotovušu i Kalušiće (Pljevlja); Dučice (Župa Nikšićka) kasnije Golubović
 • Košanin, iz Prekobrdja (Morača) odselili se u Srbiju
 • Košina, Herceg-Novi
 • Košiček, Kotor
 • Koštović, Pljevlja 1861. god.
 • Košćelan, Herceg-Novi
 • Košćtelović, ogranak Popovića iz Njeguša (Cetinje)
 • Košuta, Mala Dubrava, Buće i Buča (Rožaje) i kao: Šajkić (Šojić), srodnici u Besniku i Grahovu Jablanica (Rožaje), ogranak Murića došlih iz Rugove (Peć), srodni Nokića i Ćatovića u Novom Pazaru, porijeklom su Klimenti
 • Košutić, u Lazariće i Lazarevića (Gacko) i Mioljače (Avtovac), porijeklom iz Banjana (Nikšić)<
 • Košutović (Brajović), u Jelenak, Kosić, Krasovina i Novo Selo (Bjelopavlići), vidi: Kotlešić
 • Kravanja, Kotor
 • Kraina, Bar
 • Kraja, Debela Krajina
 • Krajaglić, u Vranju (Zeta)
 • Krajinić, Žabljak na Skadarskom jezeru
 • Krajinović, Podgorica
 • Krajinjanin, iz Ostrosa (Gornja Krajina) sišli u Zagonju i Darzu (Ulcinj)
 • "Krajištani" ili Tomovići (Kraljine), iseljeno bratstvo sa cuckih Kućišta
 • Krajčević, Njeguši (Cetinje) 15. v.
 • Krakača, Varnjina na Skadarskom jezeru, od njih u Velici (Plav), Albaniji i ogranak Gazivoda. Porijeklom od Drugovića
 • Krakače (Gazivode), bratstvo u Ceklinu
 • Krakov, Bukovica (Pljevlja)
 • Kral, Kotor (9 - 14. v.) Mezalin, Marin Grad u Lastvi Grbaljskoj, odatle u Lepetane, Kostanjicu i Jošanicu (Boka Kotorska). Jedni su u Lepetanima iz *Konavala; Donji Banjani (selo Petrovići), a u Pješivcima su potomci Lužana; preci Kraljevića u Ceklinu (Rijeka Crnojevića)
 • Kralj, u Pješivcima i Petrovićima (Nikšić); selo Gorovići (Grbalj)
 • Kraljačić, Trsa (Piva), ogranak Kraljaša (Vujadinovića), doseljenih iz Banjana, srodni Jokanovićima, od njih su u Bosni
 • Kraljačići iz Pive (Trsa 2 kuće), potiču od Jokanovića ; slava: sv. Djordjije
 • Kralje, Kralji (Andrijevica)
 • Kraljevi, bratstvo u Sotonićima
 • Kraljević, Kotor (1397. god.); Kuti, Herceg-Novi (1693. god.) i kao: Vuksan, došli su iz Lovrače, Klobuk (Hercegovina), pa ih ima u Podima, Mojdežu i Igalu, Herceg-Novi; ogranak Vukmirovića, grana Liješevića doseljenih iz Zadolja (Piperi), nastanjeni su u: Bobiji, Dodošima, Dušićima, Meterizima (Rijeka Crnojevića); Vranjini i Žabljaku na Skadarskom jezeru; Oputnoj Rudini (Nikšić), od kojih su kod Risna; Gornje Crkvice (Nikšić), ogranak Popovića iz Kuta (Čevo), Cetinje; u Podgorici 1912. g.
 • Kraljevići, bratstvo u Ceklinu
 • Kraljevići iz Grblja
 • Kraljčanin (Kraljačić), u Pivi grana Vukmirovića
 • Kramžek, Mojdež, Herceg-Novi, došli su iz Lovrače (Trebinje)
 • Kramer, Kotor i područna Dobrota
 • Kranulović, u Zeti
 • Kranja, Ulcinj
 • Kranjčević,u Podgorici iz Ceklina
 • Krapović (Kratonjić) ranije Mainić=Mažić, Mažići u Mainama (Budva), doseljenici iz Stare Srbije, od njih su u Paštrovićima; Budvi; Kovačima u Grblju
 • Kraponjić (Kratonić), u Podgoricu su došli sa Žabljaka (Skadarsko jezero)
 • Krasan, Tivat
 • Krasić (Krašić), Šišići (Grbalj) i Budva, vidi: Krašić
 • Krasna, Ulcinj
 • Krasni, Risan
 • Krasnić, Nikšić, a kod Plava i kao: Krastenić, doseljenici iz Krasnića (Djakovica)
 • Krasnić prezime je zastupljeno u Ulcinju i Beranama, isto je što i prezime Krasnići iz Vranovca i pripada plemenu Krasnići (albanski: Krasniqi). Naime, moj đed Duljo Krasnići se iz Vranovca (kod Peći, Kosovo) doselio u Ivangrad (Berane) i dokumentovan je kao Krasnić. Danas su mu potomci u Ulcinju i Beranama (u Beranama ima i drugih Krasnića sa kojima nijesmo u srodstvu). (autor priloga: Anhel Krasnić biology@greenmail.net )Krasović, Bjelopavlići u 15. v.
 • Krasoević, Mojdež, Herceg-Novi
 • Krasojević, Ljuljaci u Gruži Kragujevačkoj, porijeklom su iz Pive
 • Krastenić (Krasnić), kod Plava su se doselili iz Krasa (Djakovica)
 • Krastinić, u Akonju (Gusinje)
 • Krater, Kotor
 • Kratonjić, vidi: Krapović
 • Krać (Kraća), Ulcinj
 • Kraus, Dobrota (Kotor)
 • Kračković, Mojanovići (Bjeloši), Cetinje prešli u Bjelice, Mojanoviće i Berislavce (i kao: Kolović) i Gostilje (Zeta), od njih su drugi u Zeti, Šestanima i Vraki (Skadar)
 • Krašić, Krašići, Mrkovi i Luštica (Grbalj) 1614. god., jedni su prešli u Šišiće i Kotor
 • Krbašević, Pljevlja 1859. god.
 • Krvavac, Zanugline (Romanovo Ždrijelo), Mojkovac, ogranak Dedejića, doselili iz Drobnjaka, a porijeklom su sa Čeva (Cetinje); Maoče, Vrba, Mataruge, Trnovice i Zvjezd (Pljevlja); Strp (Risan); Herceg-Novi, tu se doseliše iz Gacka (Hercegovina); Podgorica
 • Krvavica, Kotor
 • Krgišić, Mojkovac
 • Krgović, grana Krivodoljana iz Kuča odselili u Kolašinska Polja i Polja (Mojkovac) oko 1774. god. gdje su jedni doselili oko 1888. god. iz Čeva (Cetinje). Od njih su u: Maoče (Pljevlja); Muslićima, Okladima, Pisanoj Jeli, Rasovi i Resniku (Bijelo Polje); vidi: Krgišić
 • Kregović, Muo (Kotor)
 • Kreže, Podgorica
 • Krezović, Grevo (Pljevlja); Nikšić
 • Kreista, Muo (Kotor)
 • Kreja, Židovići i Šumani (Pljevlja), vidi: Krejović
 • Krejović, Medjužvale (Žabljak) došli iz Krajinovine (Zatarje) sa posjeda Selmanovića, ranije prezime Raosavljević ogranak Dedejića, vidi: Dedejić
 • Kreka, Rječ (Ulcinj)
 • Kreković, Budva 1650. god., vidi: Gregović
 • Krekun, Krekuni (Limljani) pa prešli u Boljeviće i Djurjane, uz Skadarsko jezero i jedni u Krekunovu skalu (Paštrovići)
 • Krema, Gornji Stoliv (Tivat)
 • Kremanović, Muslići (Bijelo Polje)
 • Kremić, Donji Stoliv (Tivat); Rastiše, ogranak Jokića iz Kuča
 • Krepalić (Kjepalić), Donji Stoliv i Perast
 • Krepnić, Podgorica i Tuzi
 • Krepović, Tuzi, Žabljak uz Skadarsko jezero
 • Kresić, Mrkovi, Herceg-Novi
 • Kresojević, grana Ljubatovića naseljenih u Risnu, vidi: Šarenac
 • Kresojevići(Šarenci), bratstvo u Rudini
 • Krescimirović, Prevlaka (Boka Kotorska)
 • Krečković, Nikšić
 • Kržić, Bjelopavlići grana Grupkovića; Igalo, Herceg-Novi
 • Krežović, Ozrinić (Kčevo), Cetinje
 • Krislavić, u Onogoštu (Nikšić) 1335. god.
 • Krzman, Kotor
 • Krzmanić, Paštrovići, doselili se iz Like
 • Krzmanović, Paštrovići
 • Krznić, Gusinje
 • Krivaćević, ogranak Džakovića (Vlastelinovića), porijeklom iz Plane (Bileća), vidi: Šaranac
 • Krivić, Gusinje, porijeklom iz Kuča; Kotor
 • Krivoglav, iz grupe Krivokapića, naseljeni u Ljubovo i Mrnjiće (Trebinje)
 • Krivoglavi, bratstvo u Markovini
 • Krivodoljanin, Krivi Do i Kržanja (Kuči), od njih su u Mol (Brinju) kod Ulcinja; ogranak Avdića=Babića, Šarenaca
 • Krivokapić, Zaljut i druga mjesta u Cucama i Čevu (Cetinje), potomci Rasla Krivokape Bajkovića, doseljenika iz Čaradja (Gacko). Od njih su u: Bresticama, Trepčama, Lukovu, Klačini, Viru i Bubrešku (Nikšić); Cetinju; Grahovu; Mranjićima (Trebinje) kao: Krivoglav; Dabru i Zupcima (Hercegovina) i kao: Sredanović, a u Petrušićima (Bjelopavlići) i kao: Večković, od ovih su Ajdar = Cukić u Skadru (Albanija); Perastu i Orahovici (Boka Kotorska); Toplici (Srbija); Petrovom Selu (Negotin); Bugarskoj; Montani (SAD); Danilovgradu; Baru; Kotoru; Herceg-Novom, došli iz Trešnjeva (Cuce)
 • Krivokapići (Bajkovići), bratstvo u Cucama
 • Krivokuća, Dobrsko Selo (Cetinje), potomci Vukote Krivokuće, crkovnog kmeta iz polovine 15.vijeka iz Dobrskog sela. Pripadaju starosjediocima ovog prostora. Danas ih ima u velikom broju na planini Javor u Srbiji, Vojvodini i Beogradu. Jedan njihov ogranak se prozvao Stojići i danas se nalaze na planini Manjači kod Banja Luke.
 • Krivošija, Bijelo Polje i područni Boljevac i Rasova
 • Krivošić, Grnčarevo (Bijelo Polje); u Gusinju
 • Krivčević, Berane, od njih su u Krajinovićima (Sjenica); Bijelom Polju i Kolašinu
 • Križanac, Kotor
 • Križek, Risan
 • Kriještorac, Bistrica i Vitina (Bijelo Polje), ranije Ćipranić
 • Krikavak, Risan
 • Krkavac, Mataruge i Zvijezd (Pljevlja)
 • Krilović (Kukolja), Perast i Herceg-Novi, porijeklom su iz Hercegovine
 • Kristivojević, kod Valjeva došli su iz Bjelopavlića
 • Krifek, Kotor
 • Krifokan, Kotor
 • Krič, iz plemena Kriča, na području Durmitora i Pljevalja, kao: Kričak; vidi: Kričković i Kriče
 • Kričak, kod Pljevalja, vidi: Krič
 • Kriče, evidentirani u Kotoru kao: Kričić = Kričko, iz plemena Krič, od kojih su u Šišojevićima (Rijeka Crnojevića)
 • Kričija, Gadji u Gradjanima (Rijeka Crnojevića) 13. v. doselili se iz Komana (Podgorica). Od njih su Radanovići u Vranjini na Skadarskom jezeru
 • Kričić, kod Cetinja i kao: Kričko, vidi: Kriče
 • Kričko, vidi: Kričić
 • Kričkov, Kričak (Pljevlja); Kričkov = Kričić
 • Kričković, Kričak (Pljevlja), od njih su u Tamnavi Šumadijskoj i Bosanskoj Krajini; Budva, vidi: Krič
 • Krišto, Kotor
 • Krkavac, Mataruge i Zvijezd (Pljevlja)
 • Krkalović, doselili se iz Rovaca u selo Lijeska (Šljemena) kod Tomaševa opština Bijelo Polje . Krsna slava im je Sveti Luka - Lučindan (prilog poslao: Nikola Krkalović nikolakrkalovic@gmail.com )
 • Krkanović, Podgora i Podgorica
 • Krkelić (Krkeljić), u Lutovo (Bratonožići) u Podgoricu prešli su iz Pipera; iz Bezjove (Kuči), Gusinju i Ulcinju, ogranak Milovića iz Bezjove (Kuči)
 • Krkeljić, vidi: Krkelić
 • Krkić, Papučke (Uroševac) i kao: Kuč, ogranak Bogićević
 • Krković, Telač (Gornja Morača); Bar; Balabani (Zeta), doselili se iz Vrake (Skadar), porijeklom su iz Berova (Lješkopolje); Gornja Zeta
 • Krkotić, Raičević i kao: Niković i Borović u Blabanima (Zeta), doselili se iz Vrake (Skadar), porijeklom su iz Krusa (Lješkopolje), a tamo iz Kroje (Albanija) srodnici tamošnjih Raičevića, po Raičku, starinom su iz Kroje (Albanija) i od njih su u Podgorici; Spužu; Ulcinju od 1900. god. kao: Gorović; u Beogradu gdje su na Čukarici kao: Krstić i Raičević, od ovih su u Zemunu; jedni su otišli u Dobri Do i Bratotinu (Metohija)
 • Krlagani, bratstvo u Draževini
 • Krlić (Krljić), Krlje (Rožaje), odatle su preselili u Krljić na Pešter i Novi Pazar
 • Krljić, vidi Krlić
 • Krlović, Orahovica (Potkrajci), Bijelo Polje
 • Krmić, Kolomza (Ulcinj)
 • Krneta, Nikšić
 • Krnić, Kuči; Tuzi i područnom Šipčaniku. Od njih su u Podgorici. Potiču od popa Krnja. Od njegovog sina Kora jesu Korović; Mataguži (Zeta), srodnici Baća i Purovića, od njih su u Podgorici naznačeni Pogorač i Nikšiću
 • Krnja, Fatnica (Hercegovina), ogranak Aleksića, porijeklom Ridjani
 • Krnjak (Krnjević), Nikšić, područno Kamensko i Ridjane, porijeklom su iz Hercegovine; u Krivošijama
 • Krnjević, vidi Krnjak
 • Krnjanović, ogranak Ražnjatovića u Bistrici i Prevlaci (Rijeka Crnojevića), od njih su u Ponarima i Bistricima (Zeta)
 • Krnjić, Medun (Kuči) i Podgorica su iz Gruda (Tuzi)
 • Krnjičanin, Crmnnica, rod Radmanovića
 • Krnjčević, u Kotoru
 • Krovat, Rijeka Crnojevića, porijekom iz Hrvatske
 • Krović, Čanj (Rast), Hercegovina doseljenici iz Ljikova Duba (sa Zaslapa), Nikšić; ranije Mučibabić
 • Kroja, Rastiš (Ulcinj)
 • Krom, Ulcinj
 • Kromić, Kotor
 • Kronić, Maine (Budva)
 • Kronja, Kotor
 • Krosio, Brskovo kasnije Mojkovac
 • Krosna, Ulcinj
 • Kroć (Kroći), Ulcinj; Bar
 • Kroć (Kroč), Škaljari (Kotor)
 • Kroci, Kotor
 • Krpan, Berane, doselili iz Rušova (Karlovac)
 • Krpuljević, Podgorica 1900. god. iz Radeće
 • Krpuljevići, bratstvo iz Radeče
 • Krsmanović, Martinići (Bjelopavlići), ogranak Radovića, od njih su kod Nikšića i Slatini u Drobnjacima; Plužine (Piva), dva bratstva, jedni se preselili u Zabrežje (Valjevska Tamnava), Kosanice i Čelebići (Pljevlja), i neki se odselili u Zminice (Žabljak), a iz Čelebića u Bobovo (Pljevlja); Pavino Polje, oni su iz Pive, a u Grnčarevu (Bijelo Polje) su posebni
 • Krsmić (Krčmić), Kuči u Podgorici
 • Krstajević, Brazilovica (Šumadijska Kolubara), porijeklom su iz Podgorice
 • Krstajić, Komarnica (Šavnik), oni su iz grupe Djurdjića; Komarnica, Grbavica (Šavnik) i Pašine Vode (Žabljak), ogranak su Popovića iz Petrovića (Banjani), Nikšić
 • Krstajići, porodica u Drobnjacima
 • Krstačić, Nikšić
 • Krstenić, Berane
 • Krstivojević (Ilijević), Zabrdica (Valjevo), u prvoj polovini 18. vijeka doselili se iz Bjelopavlića. Od njih ima u Šapcu (Mačva) i Crepaji (južni Banat)
 • Krstina, Sutomore (Bar) 1854.
 • Krstinić, Podi, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Krstić, Šeta (Podgorica) i Cetinje, srodnici Gorovića; Herceg-Novi; Kotor; Berane 1898. god.; kod Zadra (Srednja Dalmacija), porijeklom su iz Briska (Bar)
 • Krstići, u Podgorici, Beogradu i Baru. Ranije se prezivali Lopačanin koji su iz sela Lopate - Lijeva Rijeka. (prilog: Nenad Krstić nesokrstic80@gmail.com )
 • Krstičević, Brajići (Budva); Šišići (Grbalj); Okletac (Oplenac), Bajina Bašta, potomci Domazeta iz Crne Gore, vidi: Nešković
 • Krstović, Župa Nikšićka, neki su odselili u Mačvu i Bukovicu; Šumadija (Srbija); Nikšić; Zasad, Pridvorica i Konjsko (Trebinje), potomci Krsta Ratkovića (Trećaka), doseljenika iz Ozrinića (Crna Gora); Cetinje; Golubovci, Rake, Stanislavci i Mijomanovići (Zeta) grana Vuksanlekića (Hota) iz Korita (Tuzi), od njih su u Crnogorskom Primorju i Vraki (Skadar); Donja Lastva (Tivat), porijeklom su iz Hercegovine; Limljani (Crmnica); Lješansko područje; Sotonići (Crmnica), od njih su u Vranjini (Skadarsko jezero); Bjelopavlići, ogranak Šaranovića iz grupe Petrušinovića; Grile Daradj Omara, Omara Puka, Skadar i Tiran
 • Krstovići, bilo ih je i na prostoru BiH u opštini Trnovo Turbe Kijevo i Umčani, u Kalinovniku i Trebinju. Većina njih je živjela do rata u BiH na području Sarajeva. Ne znam da li imaju veze sa Krstovićima u Crnoj Gori ili su autohtoni na području BiH. (prilog : Mišo Krstović miso.krstovic@gmail.com )
 • Krstović, porodica u Župi Gradačkoj
 • Krstovići, bratstvo u Limljanima
 • Krstoja, vidi: Zlatičanin
 • Krstonijević, Gvero, Glisnica i Čestin (Pljevlja)
 • Krstonošić, Bar
 • Krsula, u Donjoj Gorijevici na Rudniku iz Drobnjaka
 • Krtolica, Crkvice (Oputne Rudine), Nikšić, doselili se iz Korita (Bileća), porijeklom su iz Velestova (Cetinje); Duga kod Nikšića
 • Kruglić, Zaton (Bijelo Polje)
 • Krudica, vidi: Grba
 • Kružević, u Rastu (Zalužje), nevesinjska sela, porijeklom iz Kruža (Crna Gora)
 • Krulalgija, Pljevlja 1885. god.
 • Krulanović (Krunanović), Kuti (Župa Nikšićka), od njih su iz Dušice na Glasincu (Romanija) Jovanović; u Kapavicama uz Oblo brdo (Hercegovina) potiču od Ridjana od Nikšića
 • Krulj, Kapavica (Ljubinje), Hercegovina, vidi: Kapor
 • Kruljević, Podgorica
 • Krumić, Ulcinj
 • Krunić, ogranak Ugrenovića pod Trebjesom u Ridjanima (Nikšić), pa jedni se odselili u Vrbnu (Bileća), pa neki se vrate u Nikšić i područno Kamensko, a od njih ima odseljenih u Berislavce i Bistricu (Zeta); Kameno, Herceg-Novi, došli su od Bileća; Podgorica; Rovca; Vrh (Bistrica), područje Bijelog Polja, ogranak Petrovića, Maoče (Pljevlja); Unač (Piva) tamo iz Banjana (Nikšić), su ogranak Gagovića od njih su iseljeni u Štrbačku Rijeku (Višegrad); Glasinac na Romaniji; vidi: Krunić u Srijemu; Ponari i Bistrica (Zeta)
 • Krunići iz Pive (D.Unač 23 kuće i G. Unač 3 kuće, Lisina 1 kuća), starosjedioci - rod sa Pejovićima ; slava: sv. Nikola
 • Krunović, Ulcinj
 • Krupa, Sutomore (Bar) 1912. god.; Pljevlja 1905. god.
 • Krusa, Lješansko Područje
 • Krusal, Perast i Herceg-Novi
 • Kruse", bratstvo u selu Krusama
 • Kruta (Kruti), Čelobrdo (Paštrovići) 14. v., i kao: Blizikuća; Kotor 1398. god.; Glavati i Bigovo (Grbalj); u Pljevlja su doselili iz Skadra; Ulcinj
 • Krut, i, vidi: Kruta
 • Kruho, Bukovica (Pljevlja)
 • Krucić, Ulcinj
 • Krušala, Herceg-Novi; Crnogorsko primorje
 • Krušanac, Rijeka Crnojevića; Zabrdje i Lisičine (Pljevlja)
 • Krušanović, Rijeka Crnojevića
 • Kruševac, Uskoci (Žabljak)
 • Krušević, u Kosijerevo (Banjani 1755. g.), Nikšić
 • Kruševica, Kotor
 • Kruševičković, Savina, Herceg-Novi
 • Krušić, Prigredina i Počivalo (Gornji Banjani); Nikšić; Morača
 • Kruška (Kruščić), Dobrsko Selo (Cetinje), došli iz Ćeklića (Cetinje); Nikšić
 • Kruškonja, Lisičine i Zabrdje (Pljevlja)
 • Kruščić, vidi: Kruška, Dobrsko Selo; grana Rajevića (Vasojevići); grana Mijomanovića iz Lijeve Rijeke (Vasojevići) odselili se u Bjelojeviće *(Mojkovac); Borilovina (Mojkovac), ogranak Dedejića iz Drobnjaka, starinom sa Čeva (Cetinje); Počivala (Banjani), Nikšić, ogranak Matovića
 • Krcalović (Kostrović) i kao: Bošković, Orahovo i Ubla (Kuči), u Rovcima i kod Gusinja su Kostić (Bar)
 • Krcanović (Lalević), Mijokusović (Bjelopavlići)
 • Krcetin, Nikšić
 • Krcić, u Plav i okolinu doselili se iz Kuča (oko 1860. g.); Koći (Kuči), ogranak Govorkovića; Podgorica
 • Krcunović, u Bjelopavlićima ogranak Lalevića; Danilovgrad; Nikšić; Podgorica 1912. god.
 • Krčelen, selo Komorjane (Plav) 1485. g.
 • Krčija, Rijeka Crnojevića
 • Krčmić, vidi: Krsmić
 • Krčunov, od Rankov = Savin, u Srpskoj Crnji (Sjeverni Banat). Vidi: Markov
 • Krdža (Tomović), iz Golije (Nikšić) odselili u Bosnu
 • Krdžić, Murino kod Plava i okolina, srodnici Zogovića, kasnije jedni kao: Simović, pošli u okolinu Sjenice, i neki u Drarušnicu u Gružu Kragujevačku
 • Krdžići, bratstvo u selu Masnici
 • Kršanac, kod Perasta (Boka Kotorska) i u Klincima (Grbalj)
 • Kršanović, Klinci i Porto Rose, Herceg-Novi, porijeklom iz Hercegovine
 • Kršanc (Kršinčević), Klinci (Grbalj) u 16. v., porijeklom su iz Albanije; Podgorica
 • Kršačević (Kršanac), Klinci (Grbalj)
 • Kršević, u Ćeklićima (navodno ogranak Ostojića) Cetinje
 • Krševići, staro muslimansko bratstvo u Krajnjem Dolu
 • Kršijić, Lagatore, Petnjica i Radman na Bihoru, ogranak Rastodera
 • Kršić, u Podgorici 1912. god.
 • Kršikapa, ogranak Spajića (u Kutima) iz plemena Nikšići, Zatarje sa ograncima: Pavlović, Minić i Vidaković, od njih su u Strugu (Žabljak); vidi: Soković; Župi Nikšićkoj; Nikšiću; Štitaricama (Mojkovac); Prošćenju (Kolašin); ogranak Boškovića iz Polja (Kolašin), neki se odselili kod Vlasenice (Bosna)
 • Kubar, vidi: Kubura
 • Kubasičić, Zeta i Podgorica, ogranak Alunovića (Ajdarkučevića), sišli iz Kuča
 • Kubatlija, Čitluk (Visoko), Bosna, ogranak Miljanića iz Banjana (Nikšić)
 • Kubedžajević, Ulcinj
 • Kubiček, Tivat i područna Lastva, porijeklom iz Stare Crne Gore; Kotor; Budva
 • Kubišek, Kotor
 • Kubulić, u Žabljaku na Skadarskom jezeru
 • Kubur, vidi: Kubura (Prilog Elma Husić elmahusic@hotmail.com  : Kubur i Kubura nijesu dva ista prezimena. Kuburi su živjeli u dva sela Strahov Do i Petine i islamske su vjeroispovijesti. Prezime Kubur ima i u okolini Prijepolja, ali oni su pravoslavne vjere. Da li ove dvije porodice Kubura vode isto porijeklo ja neznam. Neki od Kubura koji su došli u Sarajevo su promijenili prezime u Kuburović)

Kubura (Kubur), Strahov Do (i kao: Kubar 1879. god.) Dušmanić, Mijailovica, Zvijezd, Babine, Barice, Goleša, Ljeljanica, Orovac, Straševac i Mažić (Pljevlja)

 • Kuburić, Berane 1900. god.
 • Kuburović, Morača (Kolašin) i Prisoje (Andrijevica), ogranak moračkih Lazarevića; ogranak Labovića, grana Dabetića; Vasojevići; Vijenac i Kasido (Pljevlja), jesu iz Nove Varoši (Srbija), od njih su u Omorinama (Višegrad); Ponari (Zeta)
 • Kuburovići iz Jabuke kraj Pljevalja
 • Kuvezić, Pavino Polje (Bijelo Polje)
 • Kuvelić, Herceg-Novi 1624. god.
 • Kuvelica, Kotor 1482. god.
 • Kuveljija, u području Herceg-Novog
 • Kuveljić, Pavino Polje (Bijelo Polje); Nikšić
 • Kuveljići, selo Pavino Polje Bijelo Polje porijeklom Kuči
 • Kudak, Berane
 • Kudin, Sutomore (Bar) 1864. god.
 • Kudina, Sotonići (Crmnica) i kao: Radović
 • Kudini(Radovići), bratstvo u Sotonićima
 • Kudaček, Dobrota (Kotor)
 • Kudrović, Njeguši (Cetinje)
 • Kuduk, Berane
 • Kuželj, Branovići (Grbalj)
 • Kužić, ogranak Djurovića iz Branog dola (Nikšić), odselili se u Uskoplje (Hercegovina), srodnici područnim Polićima i Soknićima; ogranak Pejovića (Branilovića) na Vrljevu (Piva), neki se odseliše (1888. god.) u Ulcinj

Kužići iz Pive (Brljevo 3 kuće), starinom od Banjana ; slava: sv. Jovan Kuzman, Lješev Stup (Bjelice), Cetinje, srodnici Popivoda. Od njih jesu u Tisi i Dugi (Nikšić); Dobrota (Kotor); Budva; Ulcinj (1891. god.) doselili se iz Mirča (Njeguši); Donje Hrasno (Hercegovina), a u Turkovićima (Popovo), Hercegovina, od njih su Žikić. Porijeklom su iz Ridjana (Nikšić) Kuzmani, bratstvo u Lješevu Stupu Kuzmanić, Herceg-Novi, po nahočetu Kuzmanović, Bjelice (Cetinje), iselili se u Ćurioc (Bjelopavlići). Od njih su u Bukoviku, Barajevu, Parcanima i Arandjelovcu (Šumadija); Bokor i Cerovo (Valjevska Kolubara), porijeklom su iz Pive; Srpska Crnja (Banat), porijeklom su iz Crne Gore; ogranak Todorovih, grana Tominih Spajićevih. Vidi: Markov; Pobori (Budva) iz Stare Crne Gore; Budva; u Podgorici 1913. god.

 • Kuzmić, Jesenički Mramorac (Srbija), porijeklom su iz Gornjih Vasojevića
 • Kuivić, Kotor, po nahočetu
 • Kuić, Cetinje
 • Kujanović, Nikšić
 • Kujačić, Nudo, Grahovo (Nikšić), Broćanac grahovski (Skorča gora) i Vilusi (Nikšić), doselili iz Korjenića (Trebinje); Herceg-Novi (17. v.) i područno Kamenovo, 1892. god.; u Korjenićima su se ranije prezivali Ateljević, od njih su u Baru
 • Kujević, Kolašin, porijeklom su iz Hota, pa se jedni odselili u Sandžak; Mokri Lug (Bijelo Polje)
 • Kujović, Bistrica, Dubrava, Potkrajci i Vraneška dolina, Livadice (Čeoče) i Metanac (Bijelo Polje; Pljevlja), 1852. god.; Bjelopavlići; Velje Duboko (Rovca) došli iz Donje Morače, ovi su ogranak Šukovića iz Njeguša (Cetinje)
 • Kujundžić, Bukovice i Žabljak u Drobnjacima, ranije Lazarević, a u područnom Previšu su doseljenici od Podgorice, vidi: Lazarević, od kojih u Ružići i Previšu i od njih su iseljeni u Bosnu, a u Užicu (Srbija) Lučić, oni odseljeni u Srbicu (Kosovo) kao: Kujundžić - Ružić i u Pljevljima kao: Kostić, od kojih su u Nikšiću i Beogradu. Jedna grana Cerovića iz Drobnjaka odselila se u Bobovište (Trebinje) kao: Kujundžić, Perović i Ćeranić, od njih su u Dalmaciji, Beogradu; Bijela (Višegrad), doseljenici iz Grahova (Nikšić); vidi: Tasić i Djurović Pljevlja (1800. god.) doselio se Vulina

Kuk (Kuka), Lesendro i Vranjina na Skadarskom jezeru (17. v.); ogranak Popovića u Bistrici, Gornjim Kokotima, Lekićima i Lješkopolju, srodnici *Mićunovića iz Velestova (Cetinje); Kuti (Ulcinj); vidi: Kukavčević

 • Kukavica = Kukavčić, iz Kukavice (Hercegovina) doselio se u Mokrine (Risan), ima ih i u Kumboru i Savini, Herceg-Novi; Pljevlja i područna Bistrica; Površ (Nikšić), posvojče Putica; iz Površi (Trebinje) prešao je u Orah (Trebinje)
 • Kukavičić (Kukavčić), vidi: Kukavica
 • Kukavčević (Kuka), ogranak Popovića u Gornjim Kokotima, Bistrici i Lekićima (Zeta) i područje Podgorice, porijeklom su iz Velestova (Čevo), srodnici Mićunovića, bliži su im Novakovići, Pejovići, Stojanovići i Lazovići iz navedenih mjesta i u Podgorici. Ima ih u Podgorici i Baru; vidi: Kuk
 • Kukavčevići, bratstvo u Lješanskoj Nahiji
 • Kukal, Kuta (Ulcinj)
 • Kukalj, Medjureč, Mrkojevići i Bar (Crnogorsko Primorje); Drenovštica kao:"Lužani" - Pješivci; u Šekularima i kao: Kukolj - Maslar, potomci Radmuža (Komnena); Podgorica
 • Kukan, vidi: Vučetić kod Pljevalja
 • Kukić, Vusanje, Kruševo (Gusinje) i Brezojevice (Plav); Bratojevići (Mojkovac); Baci (Bileća), srodnici Komlenića iz Miruša (Nikšić); Borci (Boračko jezero), Hercegovina, došli iz Oputne Rudine (Nikšić)
 • Kukovec, Podgorica
 • Kuković, Bjelopavlići
 • Kukovčević, Bistrica i Lekići (Donja Zeta)
 • Kukolj, Dubrovsko (Šavnik)
 • Kukolja (Krilović), Perast (Boka Kotorska)
 • Kukorače (Kokore), iseljeno bratstvo sa Kućišta
 • Kukoć, Budva
 • Kukuliza, vidi: Kuliza
 • Kukulc, Kričak (Pljevlja)
 • Kukuljević, Nikšić
 • Kukuličić, Ceklin (Rijeka Crnojevića); Golubovci i Vranje (Zeta) a u Podgorici iz Kuča a tamo iz Šalje, ogranak Husića
 • Kukuljac, Dobrinje (Bijelo Polje)
 • Kukura, Buljarica (Paštrovići)
 • Kukuraga, Rovca (Kolašin)
 • Kukurić, Igalo, Herceg-Novi
 • Kukuš, Cetinje
 • Kukušić, Djalci (Rijeka Crnojevića)
 • Kukšić, Luštica (1436. god.)
 • Kulaglija, Pljevlja 1847. god.
 • Kulali, Kuta (Ulcinj)
 • Kulalić, Vladimir (Ulcinj)
 • Kulač, Kuljače (Paštrovići)
 • Kulaš, Nikšić
 • Kuldiz, Štoj (Ulcinj)
 • Kulenović, Grahovo (Nikšić), potomci Kulin Bana
 • Kuletić, Cetinje
 • Kuliza (Kukuliza), Donje Biševo (Rožaje), ogranak Milićevića, porijeklom su iz Kuča; Donja Sabatna (Lepenac), porijeklom su iz Kolašina
 • Kulizić, Bjeloševac (Lepenica), Srbija, doseljenici iz Kolašina
 • Kulinović, Goleša (Pljevlja); u Ostrogu (Bjelopavlići) od Miloševića iz Njeguša (Cetinje)
 • Kulunović, Petrovići (Banjani), od njih su kod Risna; Kotor i područni Mojdež; Igalo, Herceg-Novi; Budva; Njeguši (Cetinje) i kao: Milošević; Goleša (Pljevlja)
 • Kulić, grana Pelinovića (Peralovića) Kosor (Kuči), od njih su jedni u Pivi, od kojih su neki prešli Srem, srodnici Bilandžića; u Bogetićima (Pješivci); Gotovuša (Pljevlja); Cetinje; Kosići (Ulcinj); u Čačak (Srbija) iz Kuta (Župa Nikšićka); u Zeti ogranak Živkovića iz Gruda
 • Kulići iz Pive (Kulići 9 kuća, D.Crkv. 5 kuća,Prisojni Orah 4 kuće), starosjedioci - matica Prisojni Orah; slava: sv. Jovan
 • Kulišić, Kotor, područni Prčanj, Dobrota i Mojdež; kod Risna su iz Hercegovine
 • Kuluglija, Pljevlja
 • Kuluglica, Poblaće (Pljevlja)
 • Kuluz, Grahovo (Nikšić), porijeklom su iz Turske
 • Kulumdžija, Podgorica
 • Kulundžija, Podgorica
 • Kuljalić, kod Vladimira (Ulcinj)
 • Kuljača, Kuljače (Paštrovići), doseljenici ispod Stijene Piperske, neki su od njih u Kotoru kao: Balić. Iseljenih ima u Metohiji; Bačkoj; Sjedinjenim Američkim Državama; Podgorici
 • Kuljeka, Podgorica
 • Kumares, Gluhi Do (Crmnica)
 • Kumpresi, bratstvo u Gluhom Dolu
 • Kumborović, Herceg-Novi, po majci
 • Kumburović, Lajkovići, Ponari i Bijelo Polje (Zeta), porijeklom su iz Mrka (Piperi), a u područnim Golubovcima ogranak su Vujovića iz Mikulića (Ćeklići), Cetinje
 • Kumbures, Nikšić
 • Kumburić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kuminović, Herceg-Novi
 • Kumpresi, Gluhi Do (Crmnica)
 • Kun (Kune), Miljanići (Nikšić)
 • Kundačina, Fatnica (Hercegovina), ogranak su Miloradovića iz Ridjana (Nikšić)
 • Kundini, zapadni dio Paštrovića u 16. v.
 • Kuner, Donja Lastva (Tivat)
 • Kunić, Bigovo (Gripsula), pa prešli su u područno Glavatičevo i Klopac (Grbalj); u Kotoru, kod Risna i u Kutima su iz Kotra (Trebinje) oko 1692. god.; kod Plava su iz Klimenata (Albanija), a u Podgorici iz Šalje (Albanija)
 • Kunica, Buronje (Podgorica)
 • Kunice, bratstvo u Buronjima
 • Kunc, Kotor
 • Kunca (Bogovčić), Paštrovići 1399. god.
 • Kunjerica, Orahovice (Kotor) u 17. v., prešli su u Goroviće (Grbalj)
 • Kunjerica, bratstvo u Grblju i Dobroti, opština Kotor
 • Kunjić, Krimovica (Grbalj) i Budva
 • Kuotan, Škaljari (Kotor)
 • Kupunović, ogranak Murića, od Rožaja jedni presele se kod Gusinja, pa neki predju u Nikšić
 • Kupusar, ogranak Kaljića u Donjem Kolašinu
 • Kupusac, Kotor
 • Kupusača, vidi: Kupusina
 • Kupusin, Kotor 1433. god.
 • Kupusina, Kupusine (Rovine), Cuce 15. v.; Kupusci (Podgorica) 1327. god.; Kotor (1327. god.) doselili se iz Kuča i kao: Kupusača
 • Kupusić, Jezera (Žabljak) i Potpeć (Pljevlja), porijeklom su iz Srema
 • Kuraica (Todorić), ogranak Vukovića iz Ridjana (Nikšić) prešli u Tolu (Trebinje); vidi: Kisan - Radović
 • Kurajica, i kao Ridjušić, u Hodbini (Duvanjsko Polje), Hercegovina, porijeklom iz Ridjana (Nikšić)
 • Kurbardović, Crnča (Bihor), Bijelo Polje, a u Baćama (Rožaje) ogranak su Murića
 • Kurbašić, Rečine (Kolašin)
 • Kurbetović, Pljevlja
 • Kurbin, -i, Bar
 • Kurgaš, Sipanja (Gornji Bihor), Kukulja i Dubrave (Bijelo Polje)
 • Kurdinović, Belaševac i Boljkovac (Lepenica), Srbija, porijeklom su iz Rovina (Cuce), Cetinje
 • Kurdija, Pljevlja
 • Kurdovi, staro bratstvo u Vrbi
 • Kurdulija (Ilić), Slivničko Polje (Korita Gatačka), porijeklom su iz Bjelica (Cetinje), od njih su u: Goliji, Šipačnu i gradu Nikšiću
 • Kurdjić, Pirolići, nevesinjska sela, vidi: Kovač = Ridjanović
 • Kureja, Dobrota (Kotor)
 • Kurent, Perast (Boka Kotorska)
 • Kurep (Kurepov), u Drobnjacima su razgranati i kao: Kurepović
 • Kurepov (Kurep = Kuraika), kod Žabljaka u Drobnjacima; Bar 13.v.; Dobrota (Kotor)
 • Kurepović, vidi: Kurep
 • Kuriač, vidi: Kuriakus
 • Kuriakus, u Baru
 • Kurijal, Kotor i područni Škaljari
 • Kurir, Kotor
 • Kurić, Kokorovići i Rajićevići (Pljevlja)
 • Kurjal, Dobrota (Kotor)
 • Kurjački, ogranak Djukića - Vasojevića, razgranati u Bačkoj i Banatu
 • Kurpejović (Pejović), kod Rožaja doselio se Pejo iz Morače (Kolašin), pa se prozvali Pejović i kasnije Kurt, pa Kurpejović. Jedno vrijeme i kao: Magdelenić. Živjeli su i u Bogaju i Tmušićima (Berane). Od njih su u Streocima (Peć), a u Novom Pazaru kao: Sonanović, neki su u Srdjevcu i Dobrom Dubu (Novi Pazar); Podgorici
 • Kursula, Žin (Pljevlja); Godijevci (pod Rudnikom - Šumadija) porijeklom iz Drobnjaka
 • Kurt, vidi: Kurpejović
 • Kurtagić, ogranak Pasuljevića iz Koća (Kuči) preselili se kod Gusinja i jedni kao: Seferagić; područje Bistrice (Bijelo Polje); kod Rožaja su iz *Klimenata (Albanija)
 • Kurtaj, Sukobin (Gornja Krajina) i Sukobin uz Bojanu
 • Kurtbegović, Rudinice (Piva)
 • Kurtenjak, Podgorica
 • Kurtešević, Berane; Kurtešagić Plav
 • Kurti, Stoliv (Kotor); Budva
 • Kurtić, Koće (Kuči) i kod Gusinja i Plava; Sutomore (Bar) 1852. god.
 • Kurtović, ugao Bijele rijeke i Bukovice (Šavnik); Gusinje; Limljani (Crmnica) 16. v., od njih su u Zagraću (Sutomore); Dragovići, Velje Selo, Pistule, Kolomza (Ulcinj) porijeklom iz područnih Mrkojevića; Rožaje; Bistrica i okolina (Bijelo Polje); Balabani (Zeta); Djerekare (Novi Pazar)
 • Kurtović, bratstvo u Limljanima
 • Kurtoj, Sukobin uz rijeku Bojanu
 • Kurtpetović, Podgorica
 • Kuruglija, Gornji Bihor (Bijelo Polje), doseljenici iz Nikšića
 • Kurudinović, Beloševac i Baljkovac (Lepenica), Srbija doselili se iz Rovina (Cuce), Cetinje
 • Kurćehajić, Bijelo Polje
 • Kurfinić, Gusinje
 • Kurcula (Dragojlović), Pljevaljsko polje i susjedni Mijani i Kosorići
 • Kurčević, u Bijelo Polju
 • Kuršel, Tivat
 • Kus (Bonkće), Bonkeći, Zatrijebač (Kuči), neki se iselili u okolinu Plava
 • Kusanović, Slatina (Bjelopavlići)
 • Kusarović (Kusarević = Simonović), Bjelopavlići
 • Kuseljević, Bare Šumanovića, grana Lužana u Bjelopavlićima
 • Kusidić, Gabela (Hercegovina) i Risan, porijeklom su iz Kusida (Nikšić)
 • Kusić, kod Gusinja su došli iz Bonkeća, Zatrijebač (Kuči)
 • Kuslef, Podgorica
 • Kuslov, Podgorica, porijeklom iz Makedonije
 • Kusovac, Začir (Ljubotinj), Cetinje, ogranak Lazarevića iz Grblja, a porijeklom su iz Šobajića (Bjelopavlići), od njih su u Prizrenu kao: Kotorčević; Cetinje; Bar
 • Kusovci, bratstvo u Ljubotinju
 • Kusović, Kolašin
 • Kustija, Nikšić; vidi: Kustudija
 • Kustić, Kotor; Budva 1650. god.
 • Kustudija (Kustudić = Kustija), ogranak Božovića iz Herakovića (Herakovići), Njeguši, porijeklom od Mostara (Hercegovina). Živjeli u Pješivcima, naseljeni u Majstorima (Cetinje), Glibavcu (Nikšić), Nikšiću, Kotoru, Vranovićima (Grbalj), Podgorici, ogranak Britvića u Bjelopavlićima, ranije u Pješivcima
 • Kustudije, bratstvo u Majstorima
 • Kustudije - Božovići, bratstvo u Herakovićima
 • Kustudije u Nikšiću, u varoši Vranju i u Lješeviću u Boki
 • Kustudić, vidi: Kustudija
 • Kusturić, Bijela (Šavnik) do 1815. god., izdigli na Sirovačke Bare (Žabljak) i jedni prešli u Užice (Srbija)
 • Kusturica, Nikšić, sa Plane (Bileća), porijeklom su iz Ćustendila
 • Kusurović, Klanica (Valjevo), porijekom su iz Kuča
 • Kutaj, Gorica i Sukobin (Ulcinj)
 • Kutač, vidi: Kut
 • Kutević (Sinanović), Kuti i Orahovo (Kuči); Podgorica
 • Kut (Kutača = Zrndović), ogranak Sokolovića (Pljevlja)
 • Kut (Kuti), Kuči, grana Nenada
 • Kutika, Lepetane (Tivat)
 • Kutić, Podgorica
 • Kutnić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kućak, vidi: Kuć
 • Kućac, Kuti (Orahovo), Kuči
 • Kućačić, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Kućević, Zagonja (Ulcinj)
 • Kuć (Kući = Kućak), Kosor (Kuči), potomci Mrnjavčevića
 • Kućinić, Crmnica (1434. god.) doselili se iz Ćeklića (Cetinje)
 • Kućira, Bar
 • Kućić, Paštrovići 1685. god.; Ulcinj
 • Kućućan, Kućani, Herceg-Novi, grana Mrnjavčevića iz Kuča
 • Kuhević, Meljine, Herceg-Novi
 • Kuhtalarović, Ulcinj, porijeklom su iz Grčke
 • Kucerović, Risan
 • Kucumecelj, Kosijeri (Cetinje)
 • Kuč, ogranak Biševaca u Biševu (Rožaje); ogranak Perića iz Kuča (sa Lazarice) prešli u Babino (Berane); ogranak Ivanovića iz Kuča odseljeni u Mojkovac i okolinu; Zaostro (Berane), Rožaje i Tutin, došljaci iz Kuča i u Kosovici (Rožaje), Dečanima (Metohija); Biševo (Rožaje); Lučica (Rožaje) srodnici Ganićima i Fetahovićima; Gusinje i Boturići (Bijelo Polje) i Prnjavor (Plav), iz Kuča, Ivanje i Crhalj na Bihoru (Bijelo Polje) i područje Bistrice (Bijelo Polje); Buljarica (Paštrovići); Bar; Nikšić; kod Gusinja i kao: Tomović

Kučavić, Skadar (Albanija) došli su iz Kuča; Radovići (Tivat), potomci Dapca (Dapka), doseljenika (u 16. v.) od Skadarskog jezera Kučević, Crni Vrh (Berane), Lozica (Bijelo Polje), Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Prnjavor (Plav), porijeklom su iz Kuča Kučina, Burmaza, Herceg-Novi, porijeklom iz Kuča; Lusice (Dovoli); Pljevlja (1733. god.) došli od manastira Dobrilovina (Mojkovac) Kučkić (Sarić), Zukva (Drobnjak), ogranak Kalabića banjskih Novljana

 • Kučović, Krtole (Grbalj)
 • Kušar, Kotor
 • Kuševica, u Kotoru 1598. god.
 • Kuševije iz sela Mirca u Boki Kotorskoj
 • Kušeljević, kod Pljevalja
 • Kušić, Piva; kod Plava i Gusinja
 • Kušljević, Bobovo (Pljevlja), porijeklom iz Pješivaca
 • Kuštić, Kotor 1437. god.
 • Kuštrić, Bošnjani (Varvarin), kod Sićevca (Srbija) i kao: Jovanović vidi: Milanković i Milanović

Izvor

[edit | edit source]

www.montenegro.org.au/K.html