Wp/cnr/Crnogorska prezimena na C

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Crnogorska prezimena na C
 • Cavnić, ogranak Kalezića iz Martinića (Bjelopavlići), pa u Zetu, Mataguže, Golubovce, Ponare i Skadar
 • Cavtić, Golubovci (Zeta)
 • Cadulun, u Kotor došli iz Zadra (Dalmacija)
 • Caznić, Budva
 • Cajner, Kotor
 • Cakić, kod Gusinja iz Klimenata; u Vasojevićima ogranak Novakovića, vidi: Canić
 • Caković, bratstvo u Limljanima (Crmnica); Momišići (Podgorica), došli iz Crmnice kasnije Đurović; Gorica, pa u Ljutić, Poblaće, Prenćane i Maoč (Pljevlja); kod Mojkovca; Bistrica, Kovren i Pavino Polje (Bijelo Polje)
 • Cakula (Cakuli), Ulcinj
 • Calbreht, Kotor
 • Calvi, Dobrota (Kotor)
 • Calić, Dragovoljići (Nikšić)
 • Camaj, pripadnici ovog, najbrojnijeg, bratstva u Malesiji su iz plemena Hota, a žive u selima Vuksanlekaj - crnogoska verzija, selo Sukuruć (oba u ravnici), a u planinskom dijelu - mjesta Arza (ali veoma mali broj) Helmica, Spija i Skorać.
 • Cambić, Ponari (Zeta) iz Bjelopavlića; Rožaje; Boljevac i Bistrica (Bijelo Polje)
 • Camić, Boljevac i Bistrica (Bijelo Polje); Paučine (Rožaje) iz Vukli (Sjeverna Albanija) a tamo iz Kosora (Kuči) kao: ogranak Boljevića
 • Camnić, Balabani, Golubovci i Ponari (Zeta), srodnici Savićevića iz Martinića (Bjelopavlići), od njih su u Grlu (Vraka), Skadar
 • Camović, grana Pavićevića - Drekalovića u Kučima
 • Camoj, Hemlice (Hoti), Tuzi
 • Canaj, u Skadar (Albanija) iz Crne Gore
 • Candanori, Prčanj (Boka Kotorska)
 • Canić (Prelić), u Vasojevićima ogranak Novakovića
 • Cankić, Ulcinj
 • Canmuričić, Ulcinj
 • Canović, u Plavu i područnim Bogaćima, Višnjevu i Đuričkoj Rijeci, sišli iz Klimenata (sjeverna Albanija); Kruče (Ulcinj); Nikšić
 • Capolarto, Kotor
 • Capun, Kotor
 • Caput, Herceg-Novi
 • Car, u Miljevcima (Spič=Sutomore), Bar, starinci; Budva; Mojdež (1726. god.), u Dobrotu, Škaljare, Prčanj i peraška naselja (Boka Kotorska), došli iz susjednih Konavla; Herceg-Novi
 • Caradini, Paštrovići 1689. god.; Kotor
 • Carević, kasnije jedni Milovanović, u Paštrovićima (1692. god.); u Bjelopavlićima su potomci Lužana; u Vasojevićima grana Kovačevića, ogranak Đuričića; Donja Lastva i Krimovice Grbalj iz Stare Crne Gore; Herceg-Novi u 17. v.; Sutomore (Bar) 1851. god.; Dobrota (Kotor); Seljani (Piva) ogranak Gašića; u Istok (Metohija) došli iz Crne Gore, od njih i u Srbiju odseljeni
 • Carić, Kotor i područna Dobrota
 • Caričić, Parča, Pelev Brijeg, Vioc, Zaugar i Brskut (Bratonožići) od naj ranijih stanovnika; Berane, Andrijevica, Gusinje, Peć, Podujevo, porijeklom od Prizrena (Metohija); Cetinje
 • Cariković, Plav
 • Carnović, u Perastu (Boka Kotorska) 1458. god.; kod Herceg-Novog
 • Catursi, Prčanj (Boka Kotorska)
 • Caušević, Slatina, Potkraj i Gorica (Bjelopavlići), potomci Jovana Ozrova, sa Čeva (Cetinje), starinom sa Kosova, od njih su u Ulcinju i Nikšiću
 • Caćait, vidi: Caćević
 • Caćaj, vidi: Cacević
 • Caćević, u Zatrijebaču (Kuči) i kao: Caćait i Caćaj, doseljenici iz Draževine (Lješnjani), rođaci Ćušara na Sjenicama (Kuči) i Oručević u Podgorici
 • Cacaj, vidi: Cacević
 • Cacević = Caćević, jedni od njih i kao: Caćaj i Cacaj; Tuzi
 • Cafi, Ulcinj
 • Cvejović, Brzan (Lepenica), Srbija, doseljenici iz Crne Gore
 • Cveković, Donji Banjani i kao: Cvjetković, srednji vijek; vidi: Banjanin
 • Cvetanović, Gradac (Lepenica), Srbija iz Crne Gore
 • Cvetičanin, vidi: Cvetočanin
 • Cvetočanin, Lučice, Herceg-Novi i kao: Cvetičanin
 • Cvietković, u Baošiće, Herceg-Novi, porijeklom iz Zete
 • Cvijević, Podgorica
 • Cvijetić, Prigredina (Banjani), kasnije Mićović, potiču od Mandića (Mileševića), od njih su kod Pljevalja; ogranak Vujačića (Sladojevića) iz Grahova odselili u Nevesinje (Hercegovina); Gotovuša. Maoče. Prenčani, Poblaće, Miholjci (Pljevlja)
 • Cvijetović, Baošići i Savina, Herceg-Novi, srodnici Cvjetković
 • Cvjetković (Cveković), Banjani 1600. god.; Donji Banjani (Nikšić); Baošići i Savina, Herceg-Novi i kao: Baoš oko 1590. god. doselili iz Zete, kasnije potomci Cvjetka kao: Cvijetović; Kotor; Budva; Sveti Stefan (Paštrovići)
 • Cvjetović, kod Herceg-Novog vidi: Cvjetković
 • Cvijić, ogranak Spasojevića (Cvijo) odselio iz sela Vrela (kod Pirlitora) područje Durmitora, pa prešli u Šljivolje (Kalinovik), odatle pređu u Loznicu (Mačva)
 • Cvijović i kao: Bajić = Cvijović, na području Maoča, Zaostro, Krće, Gradac, Crljenica, Bušnja, Boljanići, Dragovići, Goleša, Murovo, u Mažićima, Jabuci, Junčevićima, Mostišu, Gomačevini, Seljanima, Martin Dolu, Lopoviću i Grevo (Pljevlja), porijeklom su od Nikšića; Nedokusi (Bijelo Polje) isto kao: Cvijanović; Kruševo, Sutivan, Ravča Polje i Oluje (Bijelo Polje), doseljenici iz Drobnjaka
 • Cvitanović, Dobrota i Perast (Kotor)
 • Cvitić, Trojice (Pljevlja)
 • Cebalovići, bratstvo u Cerovu
 • Cevanhi, Herceg-Novi, po nahočetu
 • Cedulin, Kotor 1415. god.
 • Cezare, Lepetane, Herceg-Novi
 • Cejić, Cetinje
 • Cekaj, Braiša (Ulcinj)
 • Cek (Cekić), Mide i Vladimir (Ulcinj) vidi: Cekić
 • Cekić vidi: Cek
 • Ceklin, pleme u Riječkoj Nahiji
 • Ceklinjanin, vidi: Mihaljević i Pejović, kod Rijeke Crnojevića. Od njih u Vasojevićima
 • Ceković, Piperi; Mali Ostros i Ckla uz Skadarsko jezero; u Vraki i Skadru (Albanija) ranije u Zeti, srodnici Hogovića i Pelevića; u Kučima grana Dučića (Mide) Ulcinj; Tuzi
 • Celegin, Budva
 • Celet, Nikšić
 • Celovac, Podgorica
 • Celigri, Kotor
 • Celić, Igalo, Herceg-Novi
 • Celja, Vladimir (Ulcinj); kod Rijeke Crnojevića došli od Skadra
 • Cembaljević, Bogetići (Pješivci) i kao: Cebalović, srodnici Lalatovića
 • Cemović, ogranak Rabljena u Vasojevićima
 • Cenerić, Dobrota (Kotor)
 • Cen (Ceni), u Ulcinju ranije Kapetanović
 • Cenović, Tijana, pri Skadarskom jezeru; Kruče (Ulcinj); u Vasojevićima grana Mijomanovića
 • Centivaglin, Kotor
 • Cernac, kasnije Crnac, 1413. god. u Paštrovićima
 • Cernut, u Kotor iz Umbrije (Italija)
 • Cerović, Selo Cerovice (istočni Banjani), Nikšić. Prešli u Borovac pa u Tušinu (Žabljak) na Durmitor. Sa njima su doselili njihovi bliski srodnici Vulovići i Kosorići. Od njih su Cerovići na Cetinju, a u Bobovištu (Trebinje) kao: Kujundžić, Perović i Ćeranić. Milovanović u Butinji (Kragujevac); Ružić - Cerovići. Pešić (1838. god.) otišli u Srbiju (pošao Peša); Cerovići od Stevana Cerovića (1815. god.) su Stevović u Novoj Varoši, Priboju i Sjenici, jedni i kao: Cerović; Zelenović u Gacku su od Cerovića. Živko Cerović odseli iz Tušine u Jeriniće (Piva), od njega su Živković, njihovi ogranci Ćetković na Crkvičkom Polju (Piva), Milutinović (iz Crkvičkog Polja) odseljeni u Bosnu; Živković, Likić, Jerenić, Gagović = Gašić svi u Crkvičkom polju, kao i odseljeni Živkovići u Kostajnik (Rađevina), Srbija. Ćetkovići su se odselili u Bosnu, kada i Milutinovići. Mitar u Toplicu kao: Ružić Cerović. Stevović u Novoj Varoši, Sjenici i Priboju. Od Jerenića jedni su prešli u Klupice (Jadar), Valjevo. Jedan Gašić iz Crkvica naseljen je u Godijevo (Žabljak); u Brohu (Čajniče) kao: Vasić i u Srbiju kao: Ružičić - Cerović
 • Cerovići, bratstvo u Drobnjacima
 • Cecun, u Bogajićima (Plav)
 • Ciano, Budva
 • Ciganin, u Podgorici
 • Cigler, Kotor
 • Cigonja, u Kotoru
 • Cijak, u Pivi od Ćalasana
 • Cijanović, Ceklin (Rijeka Crnojevića), od njih Omarčević na Žabljaku (Skadarsko jezero), u tome mjestu porijeklom od Prizrena
 • Cijović, Kotor
 • Cikić, u Zabrđe (Berane) porijeklom iz Kuča
 • Ciklić, Cetinje, ogranak Matanovića. Odeslili u Vraku (Skadar), a potiču iz Mikulića (Ćeklići), Cetinje
 • Ciknić (Sutovića), grana Nenada (iz Kuča) u Međugorje na Pešteru i u Skadar (Albanija)
 • Ciko, Muo (Kotor); Prčanj i Stoliv (Boka Kotorska)
 • Ciković, Zagrađe i Trpeza (Berane), Bratica (Ulcinj)
 • Cikotić, ogranak Kadića iz Bjelopavlića, nastanjeni u Trpeze (Bihor) i Rožaje. Njihovi su srodnici Klajić (Kljajić) u Pešićima (Rožaje) i Zagorju (Berane)
 • Cimbalj, i Cimbaljević, vidi: Cimbaljić
 • Cimbaljić, Konjuhe (Andrijevica) i kao: Cimbalj i Cimbaljević u Dapsiće (Berane), porijeklom iz Pipera
 • Cicvarić, u Pivi ogranak Gagovića, kod Užica
 • Cicilić, Budva
 • Cicmil, Stoci i u drugim mjestima Pive. Porijeklom iz Grblja. Od njih su u Brajkovićima (Glasinac), Romanija; Nikšiću. a kod Valjeva kao: Erić; u Podgorici
 • Cicmili iz Pive (Stolac, Pišće, Pirni Do, G.Crkv., Sarići, Pluz), starinom iz B.Kotorske
 • Cicmilos, Bar
 • Cico, Cetinje; Pljevlja; Donji Stoliv (Tivat)
 • Cicović, Cuce (Cetinje); Budva iz područnih Brajića; Nikšić; Dobrota, Jošice i Ljuta (Boka Kotorska); Kotor; Petrovac na Moru
 • Cmiljanić, Potrk i Tomaševac (Bijelo Polje), a u područnom Mioču jedni i kao: Aranđelović; Potkraj, Mijokovići, Meljak i Glibaći, Pljevlja; Kotor; Nikšić i Nikšićke Rudine i kao: Rosa; Koritnica, Ožegovići i Košice (Pljevlja) porijeklom iz Kuča; vidi: Cmiljanović
 • Cmiljanović, Bistrica (Bijelo Polje); Koritnica, Ožegovići i Košice (Pljevlja) oko 1600. god. došli iz Kuča
 • Cmiljić, Nikšić
 • Cmolović, Žabljak na Skadarskom jezeru
 • Covnić, Bjelopavlići
 • Coinić, Barič Mali i Gril (Vraka), Skadar
 • Coko, Kotor
 • Coković, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića); Mojstir (Bijelo Polje), došli iz Kolašina; Pljevlja 1877. god.
 • Coli, u Podgorici
 • Colić, Grilj (Vraka), Skadar, odatle jedni odu u Ameriku, porijeklom iz Martinića (Bjelopavlići), srodnici Savićevića
 • Crvenac, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića)
 • Crvenica, Bjelice (Cetinje), pa u Nikšić, ogranak Andrića = Kankaraša
 • Crvenice (Crveničani), grana bratstva Andrića u Bjelicama
 • Crvenko, Dobrsko Selo i Vignjevići (Ljubotinj), Rijeka Crnojevića, ogranak Sjekloća
 • Crvestinić, Paštrovići
 • Crijević, u Kotor došli iz Dubrovnika
 • Crijeps, Zelenika, Herceg-Novi
 • Criković, Žitin (Pljevlja) i kao: Tomašević
 • Crihović, ogranak Tomaševića kod Pljevalja
 • Crmničanin, Ljubotinj (Rijeka Crnojevića)
 • Crnac, ranije Carnac i kasnije Kažanegro (Kazanegro), u Paštrovićima, a u Podbabcu (Budva) kao: Dabković (Dabović) i Davković, doseljenici iz Crnaca (Piperi); Kuljače (Paštrovići) i kao: Kenter i Kenter - Bilić. Od njih su u Metohiji, Vojvodini i Americi; Budva u 15. v.; vidi: Cernac
 • Crnela, Kotor
 • Crnković, Žitin (Pljevlja), ogranak Tomaševića - Crikovića
 • Crnović, Građani (Rijeka Crnojevića)
 • Crnovršanin, Crni Vrh (Berane), ogranak Delića (Grbovića) iz Kuča; Zaton, Jasen i Koševare u Bihoru (Bijelo Polje), a drugi su se nastanili kod Sjenice i Novog Pazara
 • Crnogorac, Donji Kazanci (Gacko) i Gornji Kazanci (Golija), Nikšić, doseljenici sa Čeva (Cetinje). Porijeklo od Kolašina. Dijele se na: Živković, Trivković i Simović; Dulići (Gacko) i Goslić (Golija), Nikšić ogranak Roganovića iz Cuca (Cetinje); Paštrovići; Topola (Šumadija) kasnije kao: Ivović i Vlajković; Bukovik (Jasenice), Srbija, porijeklom iz Bjelopavlića; u Sarajevskom polju, porijeklom iz Kobiljeg Dola (Cuce), Cetinje; Barajevo (Beograd) doseljenici iz Crne Gore; Mala Ilanča (Beograd) iz Crne Gore; u Šavnik (Drobnjak), doseljenici iz Ljubuškog (Hercegovina); Baošići i peraška naselja (Boka Kotorska); Ortiješ (Hercegovina) iz Crne Gore; Hodbina (Hercegovina) ogranak Bjelica (Cetinje)
 • "Crnogorci", staro bratstvo u Kobiljem Dolu u Cucama
 • "Crnogorci", staro bratstvo u Trnjinama
 • Crnogorci, rod u Sarajevskom Polju
 • Crnogorci ili Vidakovići u Danićima
 • Crnogorci, rod u Dulićima
 • Crnogorčević, u Umki (Beograd) i kao: Ivanović, porijeklom iz Crne Gore; u Zeti ogranak Karadaglića; Boljanine i Sasovine (Bijelo Polje), došli sa Crnog vrha (Berane); Baošići, Herceg-Novi (oko 1603. god.) došli iz Stare Crne Gore; Kotor; Cetinje
 • Crnogorčić, Herceg-Novi, po nahočetu; Košute (Nevesinje), Hercegovina i kao: Hajrović iz Nikšića, od njih su Ajrović u Nevesinju (Hercegovina)
 • Crnojević, u 15. v. u Žabljaku na Skadarskom jezeru i kao: Črnoević, vlastela (u 13. v.) u Zeti despotska porodica (1351. god.), po patronomiku Crnoje; u 15. v. u Građanima (Rijeka Crnojevića) i kao: Đurašević; Budva; Cetinje. Vladarska porodica Crnojević-Đurašević i kao: Đuraš (Juras, latinski); u Peć (Metohija) iz Zete 1485. god; u Đuraševićima (Tivat) i kao: Radić
 • Crnoš, u Baru, Ulcinju i Kotoru vlastela
 • Crnčanin, Ratina (Podibar), došli iz Crnče (Bijelo Polje)
 • Crnčević, Dupilo (Crnčević), Crmnica; ogranak Bulatovića, iz Rovaca odselili u Zagrađe (Otilovići) i Rudnice (Pljevlja), pa jedni i kao: Rovčanin = Bulatović, a neki u Milinčićima (Kranjski), Srbija
 • Crnjak, vidi: Kažanegra
 • Cubović, Vranještica (Kolašin). Od njih su Cucović - Jelić, kasnije jedni kao: Račić u Slatini (Andrijevica)
 • Cug, u Podgorici
 • Cugljen, u Pljevljima (1876. god.) i Kričak. Oni su iz Maoča (Pljevlja)
 • Cuka, Sukobin (Ulcinj)
 • Cukić, Donja Ržanica i Trešnjevo (Berane)
 • Cuko, tobožnji predak Bajkovića u Cucama
 • Cuković (Curaj), u Veljem Ostrosu uz Skadarsko jezero; Stijepo (Zatrijebač), Kuči i Pepići (Plav)
 • Cuku (Cukaj), u Gornjoj Krajini
 • Culin, Igalo, Herceg-Novi i kao: Jovanović
 • Culić, Kotor
 • Cunara, Boljanići i Milokovica (Pljevlja)
 • Cung, Ulcinj
 • Cungu, i kao: Cung, u Ulcinju
 • Cupar, Miloković i Boljanić (Pljevlja)
 • Cupara, Nikšić; Milakovica i Boljanići (Pljevlja)
 • Cuplov, Podgora (Pljevlja)
 • Curan (Curanov), ogranak Popovića u Ravni i Rastišu (Primorska krajina)
 • Curanović, Rastiš (Primorska krajina)
 • Curi, Pistula (Ulcinj)
 • Curinović, Biševo (Plav) i Gusinje iz Bureza (Zatrijebač), Kuči
 • Curić, Ledine (Krivodoljani), Kuči; Kotor; Crnogorsko Primorje
 • Cuca, Gorović (Grbalj) u 17. v., došli iz Cuca (Cetinje); Budva; Oputne Rudine (Nikšić) i Baljci (Bileća), doseljenici iz Krivošija (Risan); u Kotoru 1431. god. i kasnije; Ljubomir (Trebinje), iz Cuca (Cetinje); Škaljari (Kotor) iz Cuca (Cetinje); u Kotoru; Trajin Do (Gacko) prešli iz Čarađa (Golija), Nikšić; Sukobin (Ulcinj)
 • Cuca, rod u Ljubomiru
 • Cuca, staro bratstvo u Budvi
 • Cuce, pleme u Katunskoj Nahiji
 • Cuce, bratstvo u Boki
 • Cucević, Cetinje
 • Cucić, ogranak Krivokapića, jedni u Kotor 1554. god. drugi u Skadar (Albanija); Vusanje (Plav) i Gusinje
 • Cucović, Bobovište uz Skadarsko jezero iz Kuča; Berane; Podgorica; Gostilje (Zeta)


Izvor[edit | edit source]

www.montenegro.org.au/C.html