Wp/cnr/Crna Gora i Druga haška konvencija

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Crna Gora i Druga haška konvencija

Crna Gora je kao na Prvoj i na Drugoj haškoj mirovnoj konferenciji, koja je održana 1907. godine, bila predstavljena posredstvom ruske delegacije. Prethodno je 1905. godine, za slučaj neučešća Rusije na drugoj mirovnoj konferenciji Crna Gora nagovijestila namjeru da se molbom za zastupanje obrati Italiji, što je u Rusiji ocijenjeno kao težnja samoljubive Crne Gore “da se iskaže još jednom u bilo kakvoj međunarodnoj ulozi”. Ipak, kako je Rusija odlučila da učestvuje i na drugoj mirovnoj konferenciji ona je i ovog puta istupila kao zastupnik Crne Gore. Od 14 konvencija priloženih završnom aktu 18. oktobra 1907. godine ni u svoje ime, a ni u ime Crne Gore, Rusija nije potpisala: Konvenciju o postavljanju automatskih podmorskih kontaktnih mina, Konvenciju o izvjesnim ograničenjima vršenja prava uzapćenja u pomorskom ratu, Deklaraciju o zabrani bacanja projektila iz balona. S druge strane, u svoje i u ime Crne Gore, potpisala je: Konvenciju o mirnom načinu rješavanja međunarodnih sporova (I), Konvenciju o ograničenju upotrebe sile za naplatu ugovornih dugova (II), Konvenciju o otvaranju neprijateljstava (III), Konvenciju o zakonima i običajima suvozemnog rata s pravilnikom (IV), Konvenciju o pravima i dužnostima neutralnih država i lica u sličaju suvozemnog rata(V), Konvenciju o položaju neprijateljskih trgovačkih brodova u početku neprijateljstva (VI), Konvenciju o pretvaranju trgovačkih brodova u ratne (VII), Konvenciju o bombardovanju od strane pomorskih snaga u vrijeme rata (IX), Konvenciju o prilagođavanju na pomorski rat načela Ženevske konvencije (X). Rusija je zastupala Crnu Goru i na Ženevskoj konferenciji, na kojoj je donijeta Konvencija o poboljšanju sudbine ranjenika i bolesnika u vojsci za vrijeme rata, sa završnim protokolom (Ženeva, 6. jula 1906. godine), kao i na nekim drugim konferencijama sličnog tipa.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Raspopović, Radoslav, Diplomatija Crne Gore 1711 – 1918.
  • Grupa autora, Istorijski leksikon Crne Gore, knjiga 4, (K - Per), Podgorica, 2006.
  • Perazić, Gavro; Raspopović, Radoslav, Međunarodni ugovori Crne Gore 1878 – 1918, Pobjeda, Podgorica, 1992.