Wp/cnr/Centar za stručno obrazovanje

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Centar za stručno obrazovanje

Centar za stručno obrazovanje je razvojna, savjetodavna i istraživačka institucija koju su 2003. godine osnovali socijalni partneri (Vlada Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo prosvjete, Zavod za zapošljavanje Crne Gore - ZZZCG, Privredna komora Crne Gore - PKCG i Savez sindikata Crne Gore - SSCG) u procesu decentralizacije obrazovnog sistema, razvoja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Predstavnici osnivača, kao i predstavnik CSO-a, čine Upravni odbor ove institucije.

Oblasti[edit | edit source]

 1. Centar u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih:
 2. obavlja stručne poslove praćenja, analize i razvoja obrazovnog sistema;
 3. u saradnji sa ustanovom, radi na unapreĎivanju obrazovno-vaspitnog rada i utvrĎuje kvalitet realizacije standarda obrazovno-vaspitnog rada;
 4. obavlja pripremu stručnih zadataka o pitanjima o kojima odlučuju Nacionalni savjet za obrazovanje i Ministarstvo prosvjete;
 5. obavlja stručne poslove u pripremi: obrazovnih programa, kataloga i standarda znanja, standarda zanimanja, normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme;
 6. obavlja istraživanja;
 7. obavlja savjetodavni rad u ustanovama u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i institucijama povezanim sa vaspitanjem i obrazovanjem;
 8. priprema obrazovno-vaspitne i pedagoško-metodske standarde udţbenika i priručnika za stručne predmete u stručnom obrazovanju;
 9. priprema profesionalne standarde za nastavno i vaspitno osoblje;
 10. organizuje stručno usavršavanje nastavnika i obuku direktora;
 11. predlaţe mjere za razvoj i uvođenje novih nastavnih tehnologija i njihove primjene;
 12. prati eksperimente;
 13. izdaje licence za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama u skladu sa zakonom;
 14. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Centra.

Odjeljenja[edit | edit source]

Rad u JU Centar za stručno obrazovanje je organizovan po odjeljenjima: Odjeljenje za standarde zanimanja i kurikulume, Odjeljenje za obrazovanje odraslih, Odjeljenje za evaluaciju, Odjeljenje za udţbenike i Sluţba za opšte, pravne i računovodstvene poslove. CSO radi na razvoju i jačanju sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, stavljajući prije svega akcenat na prilagođavanje ovih obrazovnih sistema društvenim promjenama, tržišnoj privredi, tehničko-tehnološkom progresu i informacionim tehnologijama.

Izvor[edit | edit source]

https://web.archive.org/web/20180215174715/http://www.cso.gov.me/centar