Jump to content

Wp/cnr/Bugarski jezik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Bugarski jezik

Bugarski jezik (Български език, izgovor: Bălgarski jezik) jedan je od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procjenjuje na oko 6.8 miliona.[1]

Bugarska azbuka

[edit | edit source]

Bugarska azbuka

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ьь, Юю, Яя

Crnogorski izgovor

Aa, Bb, Vv, Gg, Dd, Ee, Žž, Zz, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ff, Hh, Cc, Čč, Šš, Št št, -, Jj, Ju ju, Ja ja

Reference

[edit | edit source]

  1. A language of Bulgaria