Wp/cnr/Borislav Božović, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Borislav Božović, general-major

Rođen je 9. aprila 1913. godine u Stijeni kod Podgorice u porodici činovnika Rista Božovića. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Podgorici. Upisao je Medicinski fakultet u Beogradu, koji je završio 1938. godine i radio na njemu kao asistent. Pripadao je revolucionarnom pokretu, a član KPJ je postao 1940. godine. Po slomu Kraljevine Jugoslavije vratio se iz Beograda u rodni kraj. Učesnik je trinaestojulskog ustanka 1941. godine, radio je na organizovanju saniteta. Na dužnosti rukovodioca saniteta bio je u jesen 1941. godine u štabu NO partizanskih odreda za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Učesnik je bitke na Pljevljima kao referent saniteta Crnogorskog odreda za dejstva u Sandžaku. Tokom rata bio je rukovodilac sanitetske službe Glavnog štaba Crne Gore. Potom je bio prvi referent saniteta u Prvoj proleterskoj brigadi, a onda upravnik Centralne bolnice proleterskih brigada. Učesnik je Konferencije rodoljuba na Tjentištu juna 1942. godine, a od novembra iste godine postao je načelnik saniteta Glavnog štaba Hrvatske. Šef je misije NOVJ-a u Italiji u periodu od maja do decembra 1944. godine. Bio je načelnik sanitetskog odjeljenja Glavnog štaba za Srbiju, a onda je postavljen za zamjenika načelnika Sanitetskog odjeljenja Vrhovnog štaba, a obavljao je i druge sanitetske dužnosti. Nakon rata kao general-major bio je na dužnosti u Sanitetskoj upravi JNA do aprila 1949. godine kada je preveden u rezervu. Nakon toga bio je profesor i dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu i dr. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa zlatnim vijencem, Ordenom partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem i drugima. Preminuo je 1987. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.