Wp/cnr/Božo Božović general-pukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Božo Božović general-pukovnik

Rođen je 13. jula 1911. godine u selu Rogame kraj Podgorice u porodici Sima Božovića. Završio je Trgovačku akademiju i prije rata bio je državni činovnik. U trinaestojulskom ustanku 1941. godine je komandovao vodom. Godine 1941. pridružio se Komunističkoj partiji Jugoslavije i NOVJ. Tokom rata je bio komandant Druge proleterske brigade, Prve proleterske brigade i 26. divizije. Komandir je čete u Pljevaljskoj bici. Na istu dužnost je postavljen na dan formiranja Prve proleterske brigade. Komandovao je bataljonom u 4. i 5. neprijateljskoj ofanzivi. Jula 1943. godine imenovan je za komandanta Prve proleterske, a potom je načelnik štaba Šeste ličke divizije. Od marta 1944. godine pa do kraja rata je komandant 26. dalmatinske divizije. Iz rata je izašao u činu general-majora. Nakon rata završio je studije na Vojnoj akademiji Vorošilov u SSSR, bio načelnik Glavnog štaba pozadine, a obavljao je razne dužnosti u Generalštabu JNA. Jedno vrijeme bio je i načelnik štaba armijske oblasti. Penzionisan je 1965. godine u činu general-pukovnika. Umro je 1992. godine u Beogradu. Proglašen je za narodnog heroja 10. jula 1953. godine. Odlikovan je Ordenom za ratne zasluge i Ordenom partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem, Ordenom narodnog heroja idr.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

  • Martinovic, Srdja, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.