Wp/cnr/Aleksandar-Aco Vukotić, general-potpukovnik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnrWp > cnr > Aleksandar-Aco Vukotić, general-potpukovnik

Rođen je 20. oktobra 1920. godine u Nikšiću. Preminuo je iznenada u Puli 30. jula 1976. godine.

Biografija[edit | edit source]

Sin je oficira Jovana-Joša Petrova Vukotića sa Čeva i majke Ljubice kćerke Voja Boškovića. Pred rat bio je đak gimnazije, za revolucionarni rad se oprediojelio u ranoj mladosti. Član je SKOJ-a, a od 1937., a KPJ od 1941. godine Jedan je od organizatora ustanka na Čevu u Lovćenskom odredu je postao komesar čete, a od 17. juna 1942. godine u 2. bataljonu 4. proleterske brigade bio borac, zatim komesar čete i zamjenik komesara bataljona od juna-decembra 1943. godine. Sa ove dužnosti postavljen je za člana politodjela 3. udarne divizije. U Primorskoj operativnoj grupi Drugog korpusa član je i rukovodilac Politodjela i zamjenik komesara i komesar 52. kosmetske divizije. Nakon rata završio je VVA i Kurs operatike JNA. Potom je bio političkim komesar divizije, načelnik odjeljenja i glavni inspektor u Političkoj upravi JNA, pomoćnik komandanta MVP i pravne poslove korpusa, zamjenik načelnika uprave u SSNO i dr. U čin general-potpukovnik JNA proizveden je 1972. godine. Interesantno je da se naročito zanimao za filmsku umjetnost. General Vukotić je bio oženjen Vjerom iz Splita. Preminuo je iznenada u Puli 30. jula 1976. godine na dužnosti višeg savjetnika Sektora za civilnu odbranu SSNO-a. Po sopstvenoj želji je sahranjen na Čevu zajedno sa suprugom. Imao je braću Pera, Mihaila koji je poginuo 1943. godine i Vukala i sestru Joku.

Odličje[edit | edit source]

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine, a odlikovan je OBJ sa zlatnim vijencem (1946), Ordenom ratne zastave sa srebrnim vijencem (12. januara 1945), Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima (1947), Ordenom narodne armije sa zlatnom zvijezdom (1955), Ordenom za vojne zasluge sa velikom zvijezdom (1955), a Ordenom narodne armije sa lovorovim vijencem odlikovan je 1975. godine.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

Martinovic, Srđa, Crnogorska vojna elita JNA ?1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.