Wp/cnr/Ahmed Bajrović, general-major

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Ahmed Bajrović, general-major

Ahmed Bajrović, general-major. Rođen je 24. oktobra 1912. godine u Pljevljima u građanskoj porodici Adema Bajrovića. Nižu gimnaziju je završio u Pljevljima, a Veliku medresu u Skoplju. Pravni fakultet u Beogradu završio je 1939. godine. Na fakultetu je pripadao studentskom pokretu. Prije rata službovao je u Pljevljima, Peći, Bitolju i Skoplju. Kao sudski pripravnik radio je u Foči od avgusta do decembra 1941. godine. Učesnik je NOP od 1941. godine, a februara iste godine primljen je u članstvo KPJ. Bajrović decembra 1941. godine stupa u Kalinovički odred, a u januaru 1942. godine prelazi u pljevaljske partizanske jedinice. Na dan formiranja 3. proleterske sandžačke brigade postavljen je za zamjenika komesara čete. Bio je politički komesar Pljevaljskog odreda, zatim od jeseni 1943. godine sekretar gradskog, a od juna 1944. godine sekretar sreskog Narodnooslobodilačkog odbora Pljevalja. Potom je bio sekretar sreskog komiteta KPJ Srbije za Śenicu i Novi Pazar i član Okružnog komiteta KP Srbije za Novi Pazar. Nakon rata bio je predśenik Okružnog suda u Novom Pazaru, potom vojni tužilac armije, pa zamjenik i vojni tužilac JNA. Imao je čin general-majora u rezervi. Penzionisan je 1968. godine. General Bajrović je preminuo 1987. godine. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, Orden Narodne armije (ONA) sa zlatnom zvijezdom i dr.

Poveznice[edit | edit source]

Izvori[edit | edit source]

Martinovic, Srđa, Crnogorska vojna elita JNA ‎1943-1992, Matica, br. 70, Podgorica, 2017, str. 543-658.