Jump to content

Wp/chn/qʰwex̣qʰwex̣

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | chn
Wp > chn > qʰwex̣qʰwex̣
ixt qhwəx̣qhwəx̣ ukuk, pi pchix̣ yaka latet.

qhwəx̣qhwəx̣ əbə x̣atx̣at ixt kəlakəla, pi łəqəł yaka nus pi yaka liphyi. qhwəx̣qhwəx̣ łaska miłait khapa khanawi iliʔi. qhwəx̣qhwəx̣ yaka miłait pi sichum łush khapa tsəqw. iləp tenas khapa ixt k'əlak'əlama ixt qhwəx̣qhwəx̣. qhwəx̣qhwəx̣ ixt nim pus khanawi kəlakəla khapa Anatidae, hilu Anser pi Branta (kəlakəlama) pi Cygnus (qhiloq). khanawi qhwəx̣qhwəx̣ łaska məkhmək inapu pi tsəqw-tipsu, pi wəx̣t hayu łaska məkhmək pish. hayu man-qhwəx̣qhwəx̣ t'uʔan hayu pheynt-ts'əm, pi blaun hayu łuchmən-qhwəx̣qhwəx̣. dilet łush qhwəx̣qhwəx̣ łaska iłwəli.

qhwəx̣qhwəx̣ yaka nuwis.