Wp/brh/Vikípeđíá Ráhşon (Ítgap panna ģák)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | brh
Wp > brh > Vikípeđíá Ráhşon (Ítgap panna ģák)
Sarlaoz   Radbadal   Berifing   Vikípeđíá gańđ ák   Avála itting   Ítgap panna ģák   Nivişt Ráhband   Pin Váxubí   Esarlaoz    


Ítgap ná panna ģák Vikípeđíá ná asi bház kadrí o xaslat ase o. Dáfk kárband áte asi elo ton niviştánk átá bábat salá soj aná vár ittira. Dáfte maşģulá, zátíát, yá bekacc o bekadr ítgap ná jága joŕ kanning juán aff.

Aga niviştánk ase vaddifing o juán kanning ná bábat just yá salá as mare to od niviştánk ná jind aŧí avár kappa, balki oná ítgap panna ŧí avár kar. Panna ná káŧum aŧí sáŕí "ítgap panna (discussion)" ná baŧŧańŕ e xalling aŧ dun kanning kesa. Aga gańđ xísun mare am to pareşán mafes; aga ítgap panna málav án joŕ aff to oná biná kanning marek.

Púskuno xiál yá bayán as mare to od ítgap panna ná şef aŧí avár kar. Así súrat aseŧí panna ná pen jága ģá am tená xiál yá bayán e avár kanning kesa ki, aga pen kasas e ná ítgap ná valdí tiningus; amo súrat aŧí tená bayán e oná ítgap ná keraģ aŧí avár kar. Lík aná avalsar aŧí duŧik (colon) (:) as avár kanning aŧ tená ítgap áte raíkajj (indent) kanning kesa.

Tená ítgap ton tená dazrand am avár kanning kin dá vaŕ kar

bíra tená báskpin (username) kin ~~~ likka
tená báskpin (username) o vaxt akin ~~~~ likka

Duní aŧ, vaxtas ki panna e atíko kares to ná dazrand tenámon avár marek. Na to, ná ítgap ák valdá am záhir marera, vale ná pin avár mafak iton tá. Báskpin (username) ton avár vaxt e avár kanning am juán e, dáŕán maxlúk e ítgap átá rand e alling aŧí aŕzání marek. Ná sahúlat kin radbadal ná darí (edit box) ná buŕz aŧí dazrand ná foŧú ton baŧŧańŕ as am sáŕí e ki od xalling aŧ "--~~~~" avár tammik.

pinváxubí (registration) kanning án pad tenkin báskpin (username) as dúí kanning kesa (dá 100% be bahá e). Aga ní pinváxubí kattanus, yá pinváxubí to are vale tená pin aŧ Vikípeđíá ŧí putrengtanus (not logged in), to ná kampúŧar ná darí IP address ná pin aná jága ģá záhir marek.

Kárband átá ítgap panna ģák

Ar baŕáhí tiroká e asi ítgap panna as am marek ki elo baŕáhí tirok ák oná jind akin kulav áte oná ítgap panna ŧí avár kara. Amofk ki pinváxubí (registration) kattano oftekin dá sahúlat are. Aga kasas nekin kulav as illáne to "You have new messages" ná nivişt as záhir maro o amo nivişt ná ítgap panna ton gańđok maro.

Ní irá vaŕ aŧ valdí itting kesa. Asi to dun ki amo bandaģ e ki valdí tiroí e oná ítgap panna ģá valdí e avár kar. Elo dun ki tená jind aná ítgap panna ŧí oná kulav ná keraģ án tená valdí e avár kar. Vikípeđíá ŧí aŕtomá tá riváj are; vale xiál karoí e ki tená jind aná ítgap panna ŧí valdí e avár kanning án nuvá ki amo kárband valdá ná ítgap panna e malp o ná valdí xuáningp. Aga andun karoí ass to tená ítgap panna ná káŧum aŧí paŕav as xaļ illi ki maxlúk e samá tammi ki ní oftá kulav átá valdí te tená jind aná ítgap panna ŧí ittisa.

Raíkajj kanning (Indenting)

Raíkajj kanning (Indenting) aŧ ítgap átá droşum zebá xaningik, o xuáning aŧí am aŕzán marek. Asi tálán o riváj as dáde ki sarí kulav án tená valdí e asi darja as raíkajj kar.

Vikípeđíá ŧí raikajj kanning ná kaí vaŕ arer:

Sábit raíkajj (plain indentations)

Kul án aŕzán ingá taríka dáde ki lík aná avalsar aŧí duŧik (colon) (:) as şá. Axxa ki duŧik avár kesa lík andáxas pen raíkajj marisá káik. Púskuná lík (EnterReturn e xalling) raíkajj maroká nivişt ná dang marek.

Dunki:

Dá caŧŧ capp aton liccok e.
: Dá zaras raíkajj e.
:: Dá zaras pen raíkajj e.

dá vaŕ záhir marek:

Dá caŧŧ capp aton liccok e.
Dá zaras raíkajj e.
Dá zaras pen raíkajj e.

Ŧikk nişání rid (Bullet points)

ŧikk nişán (bullets) áteaŧ am raíkajj kanning kesa, aráfk ki geştir rid (list) átekin istimál marera. Ŧikk nişán avár kanning kin asterisk (*) istimál kar. Raíkajj ámbár geştirí asterisks ák lík e geştir raíkajj kera.

Guanđo misál as:

* Rid aná avalíko giŕá
* Rid aná iraŧamíko giŕá
** Iraŧamíko giŕá ná şef aŧí şefrid aná giŕá
* Rid aná musiŧamíko giŕá

Dá vaŕ záhir marek:

 • Rid aná avalíko giŕá
 • Rid aná iraŧamíko giŕá
  • Iraŧamíko giŕá ná şef aŧí şefko rid aná giŕá
 • Rid aná musiŧamíko giŕá

Hisábí rid (Numbered items)

Ní hisábí rid am joŕ kanning kesa. Dáŕkin, number signoctothorpe (#) istimál kar. Dá geştir vaoŧ dáe kin istimál marek. Valdá, axxas ki # avár kes, lík amoxas raíkajj marek.

Dunki:

# Avalíko giŕá
# Iraŧamíko giŕá
## Iraŧamíko giŕá ná şef aŧí şefko rid aná gíŕá
# Musiŧamíko giŕá

Dá vaŕ xaningik:

 1. Avalíko giŕá
 2. Iraŧamíko giŕá
  1. Iraŧamíko giŕá ná şef aŧí şefko rid aná gíŕá
 3. Musiŧamíko giŕá

Ítgap ná misál as

Dá juán-berifoko ítgap asená misál as e:

Salámálek. Kane dá niviştánk ná bábat giŕás arrifoí ass. Kane yakín e ki vángaŕí á píl ák bíra Niú Yárk aŧí rahengira! JayRandumWikiUser 02:49, 10 Dec 2003 (UTC)

Vale, guđđíko rand á ki Í Niú Yárk á inásuŧ, to Í oŕe guanakkí o píl xanásuŧ. — try2BEEhelpful 17:28, 11 Dec 2003 (UTC)
Kaná xiál e ní tená dává ná bábat avála paŧŧa. Living × Skepticism 20:53, 11 Dec 2003 (UTC)
Juán, píl átá bábat dá kitáb ák amo ít e kera, arásiŧ ki Í páreŧa:
 • Píl tá Duniá
 • Niú Yárk ná Pílk
try2BEEhelpful 19:09, 12 Dec 2003 (UTC)
Í Ásŧrelíá ŧí rahengiva, aráŕe píl ák kaengarú tiánbár xaningira! Şefko xalkat kaná bayán e mannik: -DontGdayMateMe 17:28, 14 Dec 2003 (UTC)
 1. ElefantLuvr 01:22, 15 Dec 2003 (UTC)
 2. AisleVoteOnAnything 05:41, 15 Dec 2003 (UTC)
 3. alittlebehindthetimes 18:39, 27 Jan 2004 (UTC)

Tená ítgap aŧí rid as avár kanning xuáisus, to ar giŕá án must duŧik xalisá kes, dunki:

::: Juán, píl átá bábat dá kitáb ák amo ít e kera, arásiŧ ki Í páreŧa:
::: * ''Píl tá Duniá''
::: * ''Niú Yárk ná Pílk''
::: ~~~~

Tená kulav aŧí dazrand e dun avár kera:

 • Bíra pin akin ~~~ (try2BEEhelpful), yá
 • Pin o táríx kin ~~~~ (try2BEEhelpful 19:09, 12 Dec 2003 (UTC)), yá
 • Bíra táríx kin ~~~~~ (19:09, 12 Dec 2003 (UTC)).

Geştirí pin o táríx aŕtomáteton dazrand avár kar.

Ázmúda

Dá vár, rekxána ŧí radbadal ná jága ģá ítgap panna ŧí kulav as illi, o dáŕkin "Discuss this page" yá "Discussion" e xaļ. Tená báskpin aŧ dazrand e ust án dappes. Manning kek ki pen kasas ená kulav ná valdí e tining xuáis. Tená berifing áteián diljam manning kin "Show preview" e xalisá kes.

Dá panna ná Ítgap panna ŧí ítgap ná ázmúda e kar