Jump to content

Wp/blc/Tkata

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Tkata
ti tkata

Tkata-tum ti sq’lhkwaak, yustamkim sitkayamkim ti nulhpikta ula umats. Yustamkim ts alh tis kalhnmnmk’ tc.

alh7ays spaaxim wa ts’kta ts alh ti tkata[edit | edit source]

Tic ti kulhaaks ti tkata ti ip’amas tc, ka tkayanu, aytucw ti kulhaak tc ulh ti skulhiixwalstnu tc. xuplqsakmnu ula amats ti qat’ta tc. ka qat’icw tc, tkayayctimuts ti tkata tc. Ala patsalh ts ska aytucw ti tkata tc, ka nulhpikicw tc. Alh tu ayk’ txw, nulhpikim ti tkata ca scwmta, alh7ayutsmimtuu snuscwmikta, was nutsuptsikim ti yalquulhii ulh ti t’umuulits tc c ti tsuptsaaxutsta. Kamalh axw tkayanu, alhq’awim ti tkatanu tc alh ti quxuulhtas ti tkata – tics ti ts’ktanu sixapaticw ti tkata, ka tics ti paqi7yala tc ala sulhnu, wa umats nukwtl’ikicw ti tkatanu si7axw kannimuts ti wal.

wa ays7ays wa qw’las wa tkata[edit | edit source]

Ti tkata – tic ti tkata ti tsakwaaxuts ti tkata, alhlikw’is ti nulhpikta.

ti tkakayii

Ti tkakayii – ti ktl’atl’kutsii ti tkata.

Ti nutsayawiik

Ti nutsayawiik – ti tkata, yustamkim alh ti skalhnaxnx tc, was sipaaxwalctulh ti nmnmk’, silixwms ti nmnmk’. Tsutakw’tuu snutsatsa7yawiks tc. tkayamkis wa tsatsa7yayu ts, wa xits’lh wa yalquulhii, nulhpikim ulh ti nulhpikta.

Ka tmsmawii ti t’umuulitss ti tkata, paaxim ca smawaaxuts. Ka lhnus wa alh7ay, paaxim ca lhnlhnusaaxuts.

s7alh7ayutsilh ala tkata[edit | edit source]

Lhxanm ta Dr. Bayfield alh Stuic

Tic t’ayc ti tkatats tc. Ip’its tc ala sucats, aytuts ulh ti skulhiixwalstts tc, qat’its ti qat’ta tc, tkatits ti anaykmits. Ka aytuts kwtl’its ti nulhpikta tc ulh ti tkatats tc, tsutts s7anulhpiks tc. Ka tkats ula sk’acws wa nulhpikta, tsutts snuqwalayks tc. Tsutts snuqwalayktuts ti tkatats tc.

Ka tlhliwas ti tkatanu tc, ka ts’xnaaxms tc ka tkanu – ka sp’tst alh ti skulhiixwalstnu tc. Kamalh axw nulhliikicw ti tkatanu ts ala ts’ikm ts, alhkaltcwmitsutnumas si7axw tkayayctimuts kamalh musicw tc, kamalh tsimtucw tc. Aystuu, ka axw alhkaltcwmim ti tkatanu tc, ka nutsuptsikaycs tc – alh7ayutsmilh ka axw usqayaycs ti nulhpikta tc alh ti t’umuulits tc. Axw tkayalaycs tc ka alh7ays tc, nutsuptsikaycs. Wic its’ik ats si7aytsmas nutspiikits ti tkatats tc ala patsalh ts ska q’awits tc alh ti quxuulhta tc. tspliitsits tuu, siyayaasis ti kulhaaks tc. Q’awilh alh txw wics axw anaykilh ska ipaynicim ti tkata c ti qiqti. Ama7itsk ka nuqwalayks tc, aymis paaxulh ka anulhpiks tc, wic its’ik si axwmas alhitulh ti tkata ula ka amat ka alhis ka nulhpikta alhtc – wic it’sik si7axwmas anulhpiktulh tc.

wa acwlh wa smsma[edit | edit source]

ti smsmas Tsukwa s7alatktimuts[edit | edit source]

Smsmayamktsuts Tsukwa alh tu s7ays, tl’aps ula atl’s, sikalhscwpanilhs. K’caynicis its’ik ti scwpanilh. Tsuts tc: “Ip’ats alh ti tkatats ka tkatits. Ayts tkatits-alu ti scwpanilh, axw tsikwmtimuts. Kaycis ixwliwas Iklhlciitimutiits ulh tc. Ayts-tuts’, tkatits. Axwtuts’ tsikwmtimuts ti scwpanilh. Axw lixwmtimuts. Aytstuts’, iklhlciitimuttssuts’ ka tkatits, wic its’ik stiixwnicits ala asaaxikans. Ay its’ik sklhs alhtxw.” [1]

Peter Snow stkayulhaaxnicis ti scwpanilh[edit | edit source]

Alh ta matl’ap txw s ays Peter (tu Qwaxwtum tx. tu manlhs Snuxyaltwa), s7alhis alh ti puut. K’cis ti scwpanilh ala kulhuuts. Ip’is ti tkatas, tsakw’lctus tc ula alhk’cis ka tkatis. Kayci s7ixws tc. Tl’aps ka umtimuts alh ti puut, tl’aps ka alh7awlhis ti scwpanilh tc. Alh7ays q’lums ti scwpanilh tc. Tkatis alu alh ti t’nxws. Kaycis stl’uk’liwas wa aluuxs alhtxw, axw its’ik tuulus ka tl’yalhtimut ska alh7awlhis ula kulhuuts– iklhlcnuulis its’ik alhtxw s tkatis alu ala kulhaaxs. Axw its’ik tuulus ka tkatis, samwiis ti uts’aaxs sk’caynicis, stcutl’uk’timuts ti scwpanilh alh ti smt tc. K’cis ts’n ti t’nxws, tkayiixwis alu. Alatknicis its’ik wa umatstus ti nulhpikta ula umatstus ka tkatis… Kayci its’ik qnkutsakliwas. Tiixwnicis ula uts’aaxs. tkayulhaaxnicis kuks. Yanulis ka tl’uk’utsaktimuts tc, ka alatktimuts. (Ts’x)mayc s7axw yaliwas alh7ays, tkayulhaaxis tc.[1]

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 Amos Tallio