Jump to content

Wp/blc/Smicmixwts

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Smicmixwts
ti smicmixwts tc - ayutsakwtuu spaaxim ca sTsutsulit

Tic ti smicmixwts ti nuyamlh ti tsitstsipii alh ti alhqulhuus t'ayc.[1] Wic tuu Tsutsulit wa skwatstas tc.[1] Mukwaqw'sliwas wa spuxulhikaw ts, was ts'xwliwats wa spuxulhank ts - lituxulhankim kuks ts ca lhalyaqw's.

wa skwatstas tc[edit | edit source]

ti smicmixwts tc

Ayutsaw wa lhkw'lcamlh ts swics smicmixwts wa skwatstas ti "thrush". Ayuts tuu Hank Nater swics "Nusuptaqw'snm" wa skwatstas ti "swamp robin".[2] paaxtim kuks wa acwlh wa "thrush"-tum wa tsitstsipii c tu skwatsta t'ax. Ayuts tuu Nater n Ross Saunders swics smicmixwts wa skwatstas ti "thrush"tum ti tsitstsipii. Tsuts tuu David Moody stics ti smicmixaxlhs ti "qiqti ti lhalyaqw's ti "thrush"."[3] Ayutsaw wa lhkw'lcamlh ts - Captain Schooner - sk'am7ayliwas ti micmixwts c ti tsutsulit tc.[4] Alhnapilh s7alh7ays ti tsutsulit tc, s7axw mas walis Nuxalk sutkams. Aynaw kuks wa "thrush" ats, walit awcwa sutkams - samwis wa amlh ts skalaaqw'mtim ts ala awcwa. Wic its'ik si7nutsutikts swics "nusuptaqw'snm" wa skwatstanaw wa lhnus wa alh7ay wa "thrush" ats, axkuks "micmixwts".[5] Wicanaw wa smicmixwts n wa smicmixaxlhs wa qw'las wa lhalyaqw'sliits wa nuyamlh wa tsitstsipii - was alhitimutaw ts ala ats ala sutk ts, aynaw tuu ala amlh ts. Lhnus tsk wa alh7ay wa tsitstsipii - ti "song sparrow" tc in ti "sooty fox sparrow". Samwiis ti "song sparrow" tc syanicis ska alhitimuts ala iklhii ala amats wa qla - alh7ays c tu s7alats'amkim ti tsutsulit tc. Wic its'ik sinutsutikts sticstsk "smicmixwts" wa skwatstas ti alh7ayutsmim ca s"song sparrow". Ayuts-tuu Captain Schooner kamalhk'cis ti alhqulhuus ti "song sparrow" stics ti "lis-lis-lis-matskin-lit tc" - was sk'am7ayliwas tc alh ti micmixwts tc.[1]

ti s7alh7aynaw ala ts'ktanaw ts[edit | edit source]

Wics wa tsakwliwa ts n wa nut'xtiitk ts wa sininitsaw wa smicmixwts ts. Icyaasnmnaw ca snknicaw ts ala kulhulmc ts, wa stntnii ts, n wa nutl'lh wa qla ts. Tutu7imantanaw ts ala stntnii ts was ala ipuim wa amat ts ala kulhulmc ts. anukaliktmacwilhams s7asimltaw wa cnaaslh ts ala 3-5 wa q'panaw ts. Ts'klaktlancwam sninitsaw wa acwlh ts. Alhkaltcwmtit wa qiqipinaw ts alh Nuxalk - axw wal

Yanicit ska tanapsulhaw ts ala qalxlayaax wa amats ala iklhi ts ala nut'sliwa wa qla ts - wa alh7ay wa amat ca saaxwan ts.

wa syutaw ts[edit | edit source]

kusi7acwsan ti micmixwts alh ti snuyamlh. Acwsalctimuts ca wayclh wa syut ala smatmcuks, wa tanapsulh ts ala iklhiis. Ayuts Captain Schooner snuyamlhamkit ti alh7ay ti syut cats: "lis-lis-lis-lis-lis-matskin".

Wa alats'ilh ts[edit | edit source]

Tsutsutilh kw' skamalh7acwsnictilh wa tsutsulit ts snuyamlhaw sSi7aqw'ms, lhulhamktinilh s7aqw'mnaw wa klkl ts.

smsmayuustulhs Captain Schooner stics ti micmixw ts, ti lis-lis-matskin-lit tc, alh ti smsmas ti tsitstsipii snuyamlhs siputl'aw wa smlhk ts ula anuxum ts. Alats'itumulhs tc sts'ktas alh tu ayk' txw sputl'aw wa tl'msta ulh tu tsutsulit tc - alats'itut s7axw yanicit alh7ays snuyamlhs - s7axw mas ayawis ti syuts. Way sclcliktnms ti tsitstsipii tc - ayawis kuks ti syuts, was axw putl'aw wa smlhk ts ula anuxum ts. ya tu ti slq's ti tsitstsipii t'ayc ala smlhk ts. kamalhxilhs snuyamlhs tc, putl'aw wa slax wa smlhk ts. kamalh7axw tscwis snuyamlhs tc, axw tuu putl'aw wa tscwi wa smlhk.[1]

k'am7ayliwas ti smsma t'ayc alh ti smsmas ti t'iclhala tc.

ti smicmixaxlhs tc[edit | edit source]

Ti smicmixaxlhs

Tic ti smicmixaxlhs tc ti qiqti ti lhalyaqw's ti tsitstsipii, alh7ays c ti smicmixwts.[6] Wic tsk "sooty fox sparrow" wa itts'xlhiixw wa skwatstas ti tsitstsipii t'ayc.[5] K'am7ayuulhliwas tc c ti micmixwts tc - muus kuks s7ixwamiis ala qla ts. Axkuks alh7ays s7acwsans tc alh ti snuyamlh. Alh7ay tuu ti tsitstsipii t'ayc c ti tsutsulit tc, s7axw walis awcwa sutkams.

wa qw'las wa alh7ay wa tsitstsipii[edit | edit source]

Ayuts Captain Schooner s7inicmawiixw wa skwatstas ti alh7ay ti tsitstsipii - Smicmixuulh. Alhnapilh sputl'aw wa slax wa tsitstsipii, alh7ay c ti smicmixwts tc, ala amlh ts. Alh7ayuulhliwanaw ts c tc, axkuks alh7ays ti syutaw ts. Nutsutikts swics wa skwatsta ats - smicmixuulh - wa ya wa skwatsta ala alh7ay wa tsitstsipii. Alh7ayuulhs ti smicmixuulh c ti smicmixwts tc.[7]

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Captain Schooner
  2. Hank Nater
  3. David Moody
  4. Captain Schooner
  5. 5.0 5.1 Dale McCreery
  6. David Moody
  7. Dale McCreery