Jump to content

Wp/blc/Anuxum

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Anuxum

Anuxum[edit | edit source]

Wic wa anuxum wa amat snuxums wa qla. Tmcw-tum wa nulhkw' wa anuxum. Anuxuxwmi-tum wa qiqti wa anuxum.

Wa mnta ala kulhaaxutss wa anuxum ts alh Nuxalk.
Tan7apsulhaw wa Q'umk'utsmc ts ala kulhaaxutss wa anuxum ts iklhi ala sulut ts alh Nuxalk

alh7aytum spaaxim wa amats n wa ts'kta ala anuxum[edit | edit source]

Nuxums wa qla wiclha amat s7alhwlalhs ula tsimilt ts, ula nu7atsiwa ts, wiclh tu asiixws wa anuxum ts ula asuutss wa anuxum ts. Nuq's - nutlh - snuxums wa qla ala smsmtlh wa anuxum ts, kamalh nutsakw's wa anuxum ts. Axkuks alh7ays ala numyaaxuts ts, ala slawsulmc ts alh tu itskwanks tu smt t'axw, s7ayk'alhiis wa qla ts snuxums ula umats.

ka ixws ula qnks wa qla ts, wa asaqw's wa anuxum ts, tsutawkw' snup'aats wa qla ts. Ka axw ixws, tsutilh snutl'lhs.

Kulhuuts tum wa sxulmcayc wa amat ts ala kulhanks wa anuxum ts, tsutakw'tuu skulhaaxutss ka ilhmliwas, ka axw alh7ays syas ala satl'a. issutstucw ti satl'anu tc ula kulhuutss wa anuxum ts - ixq'mnu ala kulhaaxutss wa anuxum ts. Tsutakw'tuu s kwnikutsaycnu alhtxw - ixq'mnu ala kulhaaxuts ts. Kamalhk'ctst s7ixq'mnu ala kulhaaxutss wa anuxum ts, ka tsuts ti k'ctst tc, alh ti satl'as, s7alhinu ala uts'ikuss wa kulhaaxuts ts.

Nutskwlc wa lhalas ala kulhuutss Alhq'laxlhh

Ala matl'apii s7ays wa anuxum ts sqw'sms. kamalh kaycis swlalhs wa suncw ats (tsutakw' "xsalh s7alhwlalhs) tl'uk'uutsams wa anuxum ts. qw'sms wa kulhulmc ts. Sxulmcayc ts' wa qnkulmc ts, tasulmcaycs ca stn, ca iipts ts. Aytum tu sq'ts alhtxw, kwtl'usayc ts ala amat ts snu7ayk'liwas wa qla ts. Sts'ixikalhtum wa alh7ay wa amat ts ala anuxum, wa umataycs wa sts'ix, wa kulhulmc. Kamalh7ip'ayc ka kulhulmc ala kulhaaxuts ts, tsutilh sk'ipuuts alhtxw, ka inici7is ka lhqmaaxutss tc, sklhs wa kulhikutss wiclh tu uts'ikalhs wa ilhmuuts ts (wa amat s7ilhms ala kulhaaxuts ts), wa statputs ts (wa amat stapusliwas ala kulhaaxuts ts). Kamalhtsayliwas ti s7alhwlalhs, qnklcuuts wa anuxum ts, ula s'axwluu paaxulhlaliwas ala tl'msta.

Ayalh wa anuxum, alh7ays snuqwt, tsutakw' snuqwxwts, ula smawank ts, lip'aycs ula qw'lasank ts. S7ays yalqalhmis wa amat, nu7astcwikanlhtum ti kulhuuts tc ala astcwanks, nu7asqaykanlhtum ti alhi ala asqayank ts. ika kaycis syalqalhms, tsutakw' snukits's, s7anukits'ms (alh7ays paaxim tu apsulh txw ala asuuts ti Snukusikuulhtum ti smt tc.

Kamalh alh7ilhmnu ala smawanks wa anuxum ts, tsutakw' s tk'ilhaaxutsalhnu, alh7ilhmnu ala tk'ilhaaxuts ts. Tsutawkw'tuu stk'ilhankalhnu - alhinu a tk'ilhank ts. Kamalh nuklhmnu, ka txwnayaaxamnu ula tpyaax ts, ulh tu txwnayaax t'axw. Kamalh-mtiinu ala kulhuuts ts, tsutaw smtaaxutsaycnu - mtiinu ala kulhaaxutss wa anuxum ts.

sutkams, s7axw slaxs wa qla nuxums ula anuxum ts, nuyas wa qla - k'caynicicw ma ti asaqw'ss tc, k'caynictim tuu wa smlhk ts. Kamalh wlalhs wa suncw ats, kamalh xwalcs wa nucumiixw ts, ka nupits'liwas wa qla - axw k'caynictim wa smlhk ts alhts.

Alh7aynaw wa tl'msta ala anuxum ts[edit | edit source]

Wiclh tu ayk' txw s7tan7apsulhaw wa Nuxalkmc ts ala kulhuutss wa anuxum ats. Alh tu ayk' txw s lhwaaslxs wa amatapsulh ts ala anuxum ats. alh7ayuustum wa sulhaw ts ula qla ts. Aynaw tuu stsiixanaw, stammntanaw ula satl'anaw ts wiclhtu sulhuksaw txw ula nutlh wa qla. Tickwmas tu anuxum txw wa mntanaw wa nuxakmc ts, stuk'usmtmacwaw alhtxw, s7ayawtmacwaw ca sq'lhkwaw ts.


sininitsaw ala anuxum ts[edit | edit source]

pismanaw wa nu7asmus wa alha7yuuts ca p'wi. Alhi tuu ka qw'aqwina alh ti skiikwpinaw tc.
Musalxwaw wa Tslkutmc ts c ti tl'pta
ti ayk'mlh ti silhmak alh Nuxalk

Pismanaw wa Nuxalkmc ts ca ay tu s7ays wa smlhk ts. P'iixlanawlukw' sqts'amkanaw ca kw'puts. Sputc-tum wa qiqti wa smlhk ts putl'aw ula anuxum ts s7a7mlhanmis. Tutusluq'ilh c ts ssputcmlh ts'. Silhmak-tum wa alh7ay wa ts'kta, q'kwiitim ala anuxum ts siputl'aynictim wa smlhk ts sputl'aw ula anuxum ts. pismanaw, sputc, wa silhmak ts. Qalhayumnaw tuu ca tl'pa - alh7ilhmnaw ala kulhanks wa mntanaw wa smlhk ts, tl'patit. Aynaw tuu s musmusmnaw ala nup'aats wa qla ula smusaynicit ka smlhk, tsik'it ti smlhk, ksit tc utl'uk' ala qla ts. Alh7ayutsawkw' smusalxwaw s7aynaw c txw.

alh7aynaw s7ayalhaw ala anuxum ts[edit | edit source]

kamalh issutilh utl'uk' ala anuxum ts, tsutilh s7ulxlhilh, tl'apilh ulxlh, ka tl'apulh ulh ta aaxlh t'axw. Kamalh takannu ula umatalhnu ala aaxlh ts, tsutaw s txuuxlhnu ts'n. Kanalh lip'tsutilh uuxnk ala anuxum ts, tsutilhkw' stxuuxnkalhilh alh ts, slip'tsutilh ula aqw'lh ts, ula taqw'lh ts. Tsutaw tuu stcuq'aw. Tsutaw tuu s7uqw'snu. slip'aycnu, taqw'lhnu ts'n.

txuuxnkalhnu ula kulhuuts wa anuxum ts wiclha sulhnu ts. Kamalh lip'tsutnu utl'uk', tsutilh stl'apnu ulatl's, ula atl's. Tsutilh tuu "ula atl'sliwni" - axw iixw ala qla ts.

alh7aynaw s7alhkaltcwmit wa anuxum ts[edit | edit source]

Aymitkw wa amatalaaxtilh scwit tu snm txw, wa umataycs wa slaxaax wa p'uyaax wa stn ala nuqwxwt ts. Wicanakw wa Icwnaysa ts s7alh7aylhtutkw', si7axw ayawtsuts wa anuxums ala amataaxs, si7axw ayawis wa amatalhs snuxums. Icwnaysa tutim wa tl'msta, wa alhkaltcwmt ts ala anuxum ts. Aynakwlututs' alh ti suncwt.

Alh7ays wa anuxum ats alh tu ayk' txw[edit | edit source]

"7alh7ayskw c-txw swics kwalu awcwa ka sulut uulxlh. Wa suluts-kw awcwa alhtxw, suluts-kw awcwa alhtxw. Ays-ts’ c-txw. Sulut ala kwntas ti manlh t’ayc. Tl’apskwts’ ti qwaxw tc s-axw yanicis ska suluts awcwa uulxlh uulh Stuic. Alh7ays-ts’ c-txw sputl’s ska alhlxwis wa tsay kulhulmc ats alh ta aaxlh t’axw. Axw yanicis ska wics awcwa ka sulut alhtxw. Axw kwalu ka ilusaycs wa syup’alcw ats ala ats wiclhh ta aaxlh t’axw alhtxw, ka wics awcwa ka sulut alhtxw.

Putl’s-ts’ alhtxw ska lq’aylaycs alhtxw ska aytus-s c-txw ska nuxlq’iixwis awcwa. Nuxlq’iixwis-ts’ ka wics-ts tu unikw t’axw ka sulut. Anuxumanmtus-ts’ awcwa alhtxw. Wic kw’its’ika txw snacliwanicis.

Wic kwits’ik ats si smiks-s wa alhi yalhta alhtxw, alh stuic. Wics kwalu ska sulut-s ats si alhis wa smiks alh t’axw alh stuic.

Nacliwas kwts’ sxlq’iixwaynicis ti qwaxw tc. Nuxuums kwts’ awcwa. Anuxuum ats alhtxw. Lq’aylaycs-kwtuts’ t’ax alhtxw. Lq’aylaycs alhtxw, ska nu7almkmmis-tuts’ awcwa alhtxw. Yanyanklaycms-kwts’ alhtxw snu7almkmmis-ts’ awcwa, wa anuxuum ats, uulh ta aaxlh t’axw. Wics-kwts’ axw ka wilcaw ka stl’mstanalus alhtxw si7alh7ay c-txw. Yanyanklaycms alhtxw, alhlicmnklayctimuts alh ta skulukt-s tx. Nucwpiixwmnicis awcwa uulxlh. Putl’s-tuts’ ska uqw’s alhtxw. Uqw’s-ts’.

Nucwpaaxmnicis anuxuum ats. Tl’aptus-kwts’ t’ax ta skuluktlhs tx ska ikwlhamkis uulh ti smt ti taqw’lh t’ayc. Ikwlhamkis-kwts’ ta skulukt-s tx alhtxw. “Ka skulukta-mats’ ka aluuxalhilh alh t’ayc,” tsut kw’its’ik t’ax alhtxw. Kulhankiixws ti smt t’ayc. Alhpaaxsluts t’ayc ca skuluktlhh. Tickwts ta skulukts ta qwaxw tx ti kulhanks uulh tc. Lhmaycs uulh ti smt t’ayc. Way, Alh7ayutsawkw’ t’axw c-ats ala ayk’.

Way, cwplxs t’axw.[1]

wa anuxum ts ala kulhulmcaw wa Nuxalkmcuts ts[edit | edit source]

wa anuxuxwmi ts ala kulhulmcaw wa Nuxalkmcuts ts[edit | edit source]

References[edit | edit source]

  1. Axtsikayc