Jump to content

Wp/bas/Mànɔ̀ŋ ma makedêl ma hɔp (u) ɓasàa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | bas
Wp > bas > Mànɔ̀ŋ ma makedêl ma hɔp (u) ɓasàa

Mànɔ̀ŋ ma makedêl ma hɔp (u) ɓasàa

[edit | edit source]
 • àt
 • kàp
 • là
 • bìlìm
 • b
 • ɓòm
 • kàdɓà
 • cèl
 • cèl
 • dìlèlè
 • dà
 • sind
 • èt
 • kèbèl
 • lìkè
 • ɛ̀ɛ̀
 • ɛ̀gɛ̀p
 • làglɛ̀
 • fɛt
 • fǎnjèe
 • f
 • ɓɛ̀gɛ̀ɛ̀
 • gi
 • pàŋg
 • hàbì
 • h
 • nìŋ
 • nìt
 • him
 • jàm
 • jɛk
 • kàgà
 • kàk
 • kɛ̀k
 • lìm
 • lès
 • ɓòl
 • mùt
 • pam
 • m
 • nùn
 • nùnì
 • n
 • ŋgàn
 • seŋɓà
 • ŋ
 • òt
 • ɓòdòl
 • òlò
 • ɔ̀k
 • sɔ̀p
 • pɔt
 • pà
 • pàn
 • p
 • oro
 • ur (jàm)
 • sà
 • sɛsɛp
 • tɔ̀s
 • tamb
 • tìŋ
 • ɓàt
 • ùbɛ̀
 • tùk
 • tùù
 • vàŋyà
 • và
 • wàà
 • wɔ
 • yèn
 • yàp
 • y
 • zàzu
 • zɛ̀gɛ̀


Si pèba hɔ̄p ɓasàa

Mìntɔlɔ̂k mi Biɓàŋga nì Mìnlòŋ mi Litìlà Lìpubi

Dr. Pierre Emmanuel NJOCK