Jump to content

Wp/arn/Vñvm

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | arn
Wp > arn > Vñvm
Kiñe puh miyawkeci vñvm: pekeñ
Kiñe xeqvl

Vñvm ta nieci picun ñi kalvl mew ka fey ñi lipag ta mvpv. Fenxen vñvm mvpvyawkey piwcij mew. Mvley pu antv vñvm, ilotufe vñvmgey, ñamku reke. Ka mvley puh miyawkeci vñvm, ciwvz reke. Tvfaci puh vñvm, zugupale wente ruka "¡Mvha wesa zugu! mvlepeay kuxan, bapeay ta ce" pikey pu ce.

Ka mvley vñvm, ayfiñgen ñi vlkantun egvn meñkutoki reke; kakelu re mvxvmkey mvten.

Ruka mew niegekey abvn kakewme acawaj, alka egu. Ñi kuram mew niegekey. Ka mvlekey fijke vñvm acawaj femazgekey, fvzv erke. Kiñeke xokiñ tvfaci vñvm fvxa hamuhgey, ñi pepi miyawam kulpaz mew, xawaxawa erke; kakelu re ko mew mogelekey, fey mew weyelkey ka rvlukey, fey lapafhamuhgey, paxanka reke.

Mvley ka mvpvlakeci vñvm, coyke reke.

Ixokom tvfaci vñvm kuramkey. Rupan kuramlu egvn kvlake, kecuke, zoy ka, fey mew jepañigvn, zañe mew ka cawvmkeygvn. Cawvmlu, faci zomo vñvm kintulkey iyal ñi pu pvñeñ; femgeci xemvmkefi. Kuretun mew alka kuramkey zomo vñvm, ka fey tvfaci kuram mvten kvmey cawvvgen mew; alkatunoci vñvm antvkuramkey. Feyci antvkuram niekelay picike vñvm.

Wiktionary[edit | edit source]

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Wikicommons niey zugu Wp/arn/Vñvm mew