Wp/akz/Láhwa iⁿfakopli

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | akzWp > akz > Láhwa iⁿfakopli
Jump to navigation Jump to search
Iyyowwa aawikipàaθia hokfi Albaamo innaaɬiilka!
Anoimahaalo hastalli iⁿfakopli.

Bàtawiki: ooli ipaahossochi - ooli paahossochi - póʷtàli - sawwachi akkáhmi okíichòosiiko
Mìnta: màtá - Naaɬiilka iisapaatalka - Iⁿfakoplióyha - Statistics

Wikipàaθia iⁿfakopli
Oolakàwiⁿa.

Oolakàwiⁿa ooli kostini kàwiⁿa akki ooli iⁿchokka fanaani. Ooli ónkaláhwa kàwiⁿa. Ooli wòdanti akki faittimaɬahkóyha aaandas ónka ooli mooton fanokchóoba 3,000 lokbaha obàala inkàawochòobaɬopotli ooli iisatalli. Himáakayáhmiiyon ooli nokchóni chokkanàasiiyyióstàaka aauʷpà. Ooli pòkochiyiiba fapòmili káwìdaj mooton fakánus kàwiⁿa. Mìnta holchifa faoolakàwiⁿa ooli kájnìapík (fatatkinnaaɬiilka: guinea pig, kàwiⁿa ooli fatatkinnaaɬiilka cavy)

--> Hicha iⁿfakopli.

Alabama 359 Article
All pages

All categories


Mafíhna Abàalichókkòoli imililla íkso iischoba ooli ionasikóopa iischoba náksok ooli onka chokoolichi aapàjθin, aaθín aa1917. Himáakaníhtaya, ooli 2,500,000 naani aapoolihchóstàakaawahtáɬɬàapi ihaani mooton hánnàali choba ihaanosi.

--> Hicha iⁿfakopli.

sawwachi

Wikipàaθia iyahooni
Albaamaha
Ihaani
Apóota
Holisso sobayka faokchaliiya
Innaaɬiilka
Ponno
Yilinka
Wikipàaθiapìiɬka
sawwachi