Jump to content

Wn/vi/có một chế độ kết hợp vừa giống Tư Bản lại theo mô hình tự cũng tự cấp? Loài người đã thực sự tiến lên 1 cấp độ mới!

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | vi
Wn > vi > có một chế độ kết hợp vừa giống Tư Bản lại theo mô hình tự cũng tự cấp? Loài người đã thực sự tiến lên 1 cấp độ mới!