Wn/vi/Trang Chính/Chữ-nối/Tiến trình phát triển

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | vi‎ | Trang Chính

Các bước phát-triển Wikinews tiếng-Việt

  1. Tạo Wikinews tiếng-Việt trên Wikimedia Incubator
  2. Xây-dựng cấu-trúc cho Wikinews tiếng Việt, tạo các bài-viết và bản-mẫu
  3. Tạo Wikinews tiếng-Việt chữ-nối,không phải nối, tạo Trang-Chính trên Vườn ươm Incubator
  4. Mời thêm nhiều-người tham-gia
  5. Xin phép cấp phát tên-miền riêng, độc-lập (giống Wikipedia tiếng Việt)
  6. Phát-triển hoàn-thiện nội dung và phát-triển cộng-đồng

Xem cụ-thể những-việc mà bạn có-thể giúp tại-đây.