Wn/vi/Chủ đề:Chính trị và xung đột/Tin chính 2

From Wikimedia Incubator
Bầu cử liên bang Canada, 2011
Bầu cử liên bang Canada

Bầu cử liên bang Canada năm 2011 là cuộc bầu cử dự kiến tổ chức ​​ngày 02 tháng 5 năm 2011. Thủ tướng Stephen Harper đã kiến nghị Toàn quyền Canada David Johnston ra chỉ thị bầu cử, chỉ thị này đã được ban hành vào ngày 26 tháng 3 năm 2011. [ ± ] - Bản quyền ảnh