Wn/vi/Chủ đề:Chính trị và xung đột/Tin chính 1

From Wikimedia Incubator
Biểu tình chống cắt giảm chi tiêu ở Luân Đôn 2011
Biểu tình chống cắt giảm chi tiêu ở Luân Đôn 2011

Các cuộc biểu tình năm 2011 chống cắt giảm chi tiêu của chính phủ tại London, cũng được gọi là Tuần hành vì giải pháp thay thế, là một cuộc biểu tình được tổ chức tại trung tâm London vào ngày 26 tháng ba năm 2011 [ ± ] - Bản quyền ảnh