Wn/shn/ၶႄႇ လႄႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဵင်ႇၸီးၸွႆးၵၼ် လွင်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၽိတ်း

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၶႄႇ လႄႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဵင်ႇၸီးၸွႆးၵၼ် လွင်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၽိတ်း

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1၊ 2023

ၸွမ်ပိဝ် ၶႄႇ လႄႈ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လႆႈၸီးၸွႆးဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမႄႇရိၵႃးၼႆႉ "ပဵၼ်မိူင်းဝူင်ႉ ဢၼ်ၵႂၢမ်းလႅၼ် ပေႃးတဵမ်လူင်ဝႆႉ" ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ၸီးၸွႆးဝႆႉ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း တေႃႇလႃႇ ႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉမၼ်းသေၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇတင်းလူၵ်ႈ ၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၸီးၸွႆးၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇတင်းလူၵ်ႈ Global Engagement Center (GEC) ဢၼ်မီးၽၢႆႇတႂ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၸီးၸွႆးဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ၼႆႉ ၶႅမ်ႉသေ ဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း တတ်းသႅၼ်ႇသႃႇ လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢမ်း၊ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇတ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉငိုၼ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈၼႆ ၶၢဝ်းယၢဝ်းမႃး တေမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ၵႃႈၶၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼႆ ၽူႈယႂ်ႇ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် GEC လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈတႄႉ လိၵ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႆႉ ဢိင်ဝႆႉၼိူဝ် ၶၢဝ်ႇၽိတ်း၊ ၶေႃႈမုၼ်းၽိတ်းၼႆသေ၊ ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၺ်း ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းလူၵ်ႈသေ ၸႂ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈဝႆႉၼႆ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈၸီးၸွႆးလၢတ်ႈ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ သိၼ်ႇႁႂႃႇ (Xinhua) ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၸီးၸွႆးဝႃႈ ၶႄႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုၵ်းယၼ်ၶဝ်ႈ လႄႈသင် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် တိုၼ်းတဵၵ်းတဵင်တႃႇသေၼႆ ဢဝ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တီႈၼႃႈလိၼ်သျိၼ်ႈၵျၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၶႄႇတႄႉ လႆႈထဵင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၸီးၸွႆးၼႆႉသေ ၶဝ်တွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ဢဝ်ၵႂၢမ်းလႅၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် ပေႃႇလသီႇ ၶႄႇလႄႈ ၼႃႈလိၼ်သျိၼ်ႈၵျၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ[edit | edit source]