Jump to content

Wn/shn/ရတ်ႈသျႃးတႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇသိုၵ်ႈၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | shn
Wn > shn > ရတ်ႈသျႃးတႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇသိုၵ်ႈၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ မေႇ 22၊ 2024

ရူတ်ႉပွႆႇမိသ်ႉသၢႆး တီးလွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းရတ်ႈသျႃး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ရတ်ႈသျႃး လၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ လႆႈတႄႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸႂ်ႉ လႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတမ်းဝၢင်း ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈတွၼ်ႈၸဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝလႃႇၻီႇမီႇရ် ပူႇထိၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၶေႃႈပူင်မႃး ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းၼိူဝ် လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၾရၢင်ႇသဵၼ်ႈ ဢီႇမၼ်ႇၼိဝ်ႇယႄႇ မႅၵ်ႇၶရွၼ်ႇ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၸုမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်း ဢတ်ႉလၼ်းတိၵ်ႉႁွင်ႇ ၸုမ်းၼေႇတူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလီႈ တႅပ်းတတ်းမႃးဝႃႈ ၶဝ်တေ ဢမ်ႇတမ်းတပ်ႉၶဝ်တီႈ ယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆသေ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ ၻေးဝိတ်ႉ ၶႅမ်ႇမရွၼ်း ၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ လွင်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇမိသ်ႉသၢႆး ဢၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉသေ တေယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃးလိၼ် ရတ်ႈသျႃး ႁိုဝ် ဢမ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ယူႇၶရဵၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ဢိူမ်ႈၵၼ်တင်း ယူႇၶရဵၼ်း သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ရတ်ႈသျႃးၶဝ် သိမ်းဢဝ်ပႃး တီႈ တိူင်းသိုၵ်းရတ်ႈသျႃးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉရတ်ႈသျႃးၶဝ် ဢဝ်တင်း ၶိူၵ်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းသေ ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇ။ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်တႄႉ လႆႈမၢပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပူႇထိၼ်ႇၼႆႉ ၼႄႁၢင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶိူၵ်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃး ဢၼ်းဢမ်ႇႁႅင်းယႂ်ႇထၢၼ်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး မႁႃႇပျူႇႁႃႇသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းမီးႁႅင်းယႃႉလႅဝ် ယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်ႈဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

[edit | edit source]