Wn/ne/प्रवेशद्वार:विज्ञान

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | ne
Wn > ne > प्रवेशद्वार:विज्ञान

हामीले परिवतन लिअाउन सकिनछ|रेडियो टेलिभिजन कमपिउटर अरू धेरै सामानहरू वनाउदै जाउ इलेकटोनि सामानहरूवाट धेरै काम लागने समान वनाउ र देश र जनाताको हित र ठूलो नाम र दाम कमाउ है समपुणॅ नेपाली जनाताहरू अनि नया नेपाल वनछ|हामीहरू अगाडी वढछौ र देश र भविषयको वाटो वढाउछुम अनि मातरै सानति मिलछ|सुनदर र नया नेपाल वनछ हामी अगाडी वढनेछुम साथिहरू आ