Jump to content

Wn/glk/گت ولگ

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | glk
Wn > glk > گت ولگ
ویکی خبر
خوش بومویید

ویکی خبر ایته آزات جیگا ایسسه که هرکی، شیمه مورسؤن، تینه اونه مئن خبر سرأدی؛ خبر حتمن نوا ایته پیلله خبر کی دونیا مئن تفاق دکته ببی، بلکی شمه تینید شیمه دؤور ؤ بر چیزؤنی کی تفاق دکتنه ئره بنأید. خبر تینه شیمی شهر یا روستا جی ببی. اگر شمه ایته خبره اره سرأدید، همه کس تینن شیمه خبره بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه خبره دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه خبره بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی

اگر کی خأنید امی ویکی خبر سرأگیری، وا بشید ائره[۱] ؤ بزین "edit" سر کلیک بوکونید و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوان اینگیلیسی اؤره بنأین. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی بوکونید

آخرين خبرؤن:[edit | edit source]

خاخورؤن[edit | edit source]

گیله ویکی ویکی دانشگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی کیتاب ویکی خؤنی ویکی زیست ویکی خبر ویکی تیلمبار پیلله ویکی
گیله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی