Wn/cdo/Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Ùng-huá Mì-sāng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Ùng-huá Mì-sāng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 13 h. séng

Lò̤-mā dŏng-dê sì-găng 2 nguŏk 5 hô̤ màng-buŏ, Lièng-hăk-guók Liòng-nùng Cū-cék (聯合國糧農組織) gié-piĕ ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Nùng-ngiĕk-buô (中華人民共和國農業部), káuk-nêng lāu „Dṳ̆ng-guók Nàng-huŏng Dô̤-cáuk Tăi-dièng Hiê-tūng“ (中國南方稻作梯田系統) ĭk-sōng Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Nùng-ngiĕk Ùng-huá Mì-sāng (全球重要農業文化遺產). Iù-kă̤ Lièng-hăk Tăi-dièng (尤溪聯合梯田) cêu găk ĭk-sōng hâung-mŭk diē-sié. Ciáng-sék sêu-bà̤ ngì-sék ê̤ṳ-gé găk 4 nguŏk gì Dâ̤-ngô-ché̤ṳ Ciòng-giù Dáe̤ng-iéu Nùng-ngiĕk Ùng-huá Mì-sāng Guók-cié Lâung-dàng (第五次全球重要農業文化遺產國際論壇) gṳ̄-hèng.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]