Jump to content

Wn/cdo/Hĭ-ciŭ-guók Swaziland gāi-miàng, hô̤ „eSwatini“

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hĭ-ciŭ-guók Swaziland gāi-miàng, hô̤ „eSwatini“
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 4 ng. 21 h. séng

Mswati Săng-sé guók-uòng (cṳ̆-lâiu-dù)

Hĭ-ciŭ nàng-buô guók-gă Swaziland (斯威士蘭, Sṳ̆-ŭi-sê̤ṳ-làng) gāi-miàng lāu, sĭng gì guók-miàng hô̤ lā̤ „eSwatini“.

Bái-sé (19 hô̤), Swaziland gṳ̄-bâing dṳ̆k-lĭk gĭng-hĭ-nièng (金禧年, iâ cêu-sê 50 nièng) kéng-cé̤ṳk diēng-lā̤. Uăk-dông gì sì-hâiu, Mswati Săng-sé guók-uòng sŏng-buó gĕng-gāi guók-miàng.

„eSwatini“ sê dŏng-dê-uâ, é-sé̤ṳ sê „Sṳ̆-ŭi-sê̤ṳ-nè̤ng (斯威士儂) gì sū-câi“. Nguòng-lài gì miàng-cê „Swaziland“, cêu-sê buōng-dê-uâ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄ hông siŏh dŏi lāu. Nguòng-lài gó muôi gāi-miàng gì sì-hâiu, ô gì guók-mìng mâ̤ dṳ̆ng-é cī bĭh miàng-cê, huāng-dó̤i gì siăng iā duâi. Cī gūi nièng, guók-uòng ék-dĭk diŏh gŭng-kŭi diòng-hăk sāi-ê̤ṳng „eSwatini“ cī bĭh miàng-cê. 2015 nièng, ngiê-huôi iâ sīng-ngiê lāu gāi-miàng ông-tà̤. Gāi lāu miàng-cê, iâ ô nè̤ng huāng-dó̤i. Ĭ-gáuk-nè̤ng gōng, dó̤i sṳ̆-iéu guăng-cé̤ṳ gì guók-gă gĭng-cá̤ ông-tà̤, guók-uòng diŏh gó cé̤ṳ-é nék-giāng.

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]