Jump to content

Wn/cdo/Dĕ̤ng-hāi iù-sùng puâng-dùng, Dṳ̆ng-guók Guók-gă Hāi-iòng-guŏh: Sĕng-tái sê̤ṳ gáu īng-hiōng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Dĕ̤ng-hāi iù-sùng puâng-dùng, Dṳ̆ng-guók Guók-gă Hāi-iòng-guŏh: Sĕng-tái sê̤ṳ gáu īng-hiōng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 1 ng. 15 h. séng

Siŏh-màng (14 hô̤), Dṳ̆ng-guók Guók-gă Hāi-iòng-guŏh (中國國家海洋局) uōng-câng gì siĕu-sék gōng, Guók-gă Hāi-iòng-guŏh hāi-gīng-sùng (海警船) dĭk-dĭk găk 6 hô̤ Dĕ̤ng-hāi iù-sùng dâung siŏh dŏi gì sū-câi gáng-cháik (監測). Gŏng-gé̤ṳ uōng-câng siĕu-sék, cā-tàu 10 diēng cō̤-êu, sùng hàng-bók-cháuk lā̤ huōi-siĕu kó̤ làu. Huōi huōng-ùi cĭng duâi, siĕu iā gèng, â̤ gáu 200 mī. Sùng gà̤-dēng huōi-iĕng ŭ-tók-tók. Sùng-tā̤ (船體) iâ mâing-mâing sīng lŏk kó̤. Â-dáu 3 diēng cō̤-êu, iù-sùng gó̤-lòng ciáh sīng kó̤. Ĭng-ôi sùng siĕu kó̤, cĭng că̤ iù-ŭ (油污) găk hāi gà̤-dēng siĕu, sĕng-tái kuàng-gīng (生態環境) sê̤ṳ gáu ék-dêng īng-hiōng.

Dṳ̆ng-guók Guók-gă Hāi-iòng-guŏh gōng, â̤ gă-giòng (加強) gáng-cháik, hŭng-sék (分析) iù-ŭ cìng-kuóng, lì pàng-gū (評估) hāi-iòng kuàng-gīng.

6 hô̤ màng-buŏ 8 diēng cō̤-êu, Bă-nā-mā-gék (巴拿馬籍) „SANCHI“ iù-sùng gâe̤ng Hiŏng-gē̤ng-gék sáng-huó-lùng (散貨輪) „CF CRYSTAL“, giàng gáu liê Siông-hāi 300 gŭng-lī gì hāi-méng-siông, dŏk-iòng dâung siŏh dŏi. Iù-sùng „SANCHI“ diē-sié ô ngìng-sék-iù (凝析油), sùng cṳ̄-káik cêu huōi-siĕu kó̤.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: