Wn/cdo/2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gĭng-dáng gṳ̄-hèng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 18 h. Hók-ciŭ séng

2018 nièng Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk (福州高級中學) sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi
Cī piĕng sĭng-ùng gì liŏh-ĭng

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 3 diēng buáng cō̤-êu, Hók-ciŭ Gŏ̤-gék Dṳ̆ng-hŏk (福州高級中學, â-dā̤ gāng-chĭng Hók-gŏ̤) gṳ̄-hèng 2018 nièng sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi. Iā sâ̤ Hók-gŏ̤ hâu-iū dŭ lì gáu Hók-gŏ̤, chăng-gă cī huòi sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi. Chăng-gă cī huòi tuàng-bái-huôi gì nè̤ng, ô ĭ-mū ĭ-báh, iâ ô chĭng-nièng-gŏ̤, gó ô muōi siŏh gái gì sĭng-săng.

Cī huòi sĭng-chŭng tuàng-bái-huôi gṳ̄-hèng sì-găng duâi-kái ô 15 hŭng-cṳ̆ng cō̤-êu, iù Siéu Ĕng (肖鶯) sĭng-săng ciō-tì. Huôi dài-dŭng, gái-siêu lāu Hók-gŏ̤ 2017 nièng gì biéng-huá, tì gáu Hók-gŏ̤ gì sĭk-dòng gāi siàng dù-cṳ̆-guāng, gó-dā̤ gì sé̤ṳk-siá gāi siàng sĭng gì Hók-gŏ̤ duâi-muòng, nióng nē̤ng-gă-gáuk-nè̤ng lièu-gā̤ gáu Hók-gŏ̤ cī siŏh nièng gì huák-diēng. Có̤i-hâiu, gáuk ciáh sĭng-săng cà̤ lì bái-nièng, cé̤ṳk nē̤ng-gă dài-gă-nè̤ng sĭng-nièng hō̤.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.