Wn/cdo/Ĭng-siĕng-cô̤ lìu-sĭng-ṳ̄ bô lì, 13 hô̤ tiĕng-guŏng-cā có̤i-duâi-dĭk

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Ĭng-siĕng-cô̤ lìu-sĭng-ṳ̄ bô lì, 13 hô̤ tiĕng-guŏng-cā có̤i-duâi-dĭk
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 8 ng. 12 h. séng

Bô gáu 8 nguŏk, siŏh-nièng siŏh-huòi gì Ĭng-siĕng-cô̤ (英仙座) lìu-sĭng-ṳ̄ gĭk-duâi-dĭk cék-ciŏng găk gūi diēng-cṳ̆ng cĭ-hâiu găk iâ-kŭng siông-iēng. Gĭng-dáng (12 hô̤), mìng-dáng 2 nĭk, ciáng-ciáng-hō̤ sê nùng-lĭk nguŏk-chŭ, mò̤ nguŏk sê guăng-cháik liù-sĭng-ṳ̄ dék hō̤ gì dèu-giông. Tiĕng-ké cìng-lōng gì hâ-buáng-iâ, găk mò̤ guŏng-ŭ-niēng gì gău-nguôi, dŭ kō̤-ī káng-giéng sĭng-buăng-chió. Dáng-sê gĭng-mìng 2 nĭk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k duâi-buô-hông dê-kṳ̆ hùng bī-gáu gâiu, mò̤ bâing-huák káng-gáu.

Gĭng-dáng tiĕng-guŏng-cā, ô tiĕng-ùng ái-hō̤-ciā găk Hók-gióng Hà-puō Lṳ̀-hiĕk ché̤ṳ diŏh liù-sĭng. Lài-cê̤ṳ é-uâng guŏng-nièng nguôi gì liù-sĭng hĕk guó iâ-kŭng, iā sâ̤ nè̤ng ngiăk-kī tàu, hṳ̄-giâ mī-hō̤ nguông-uông.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.