Wb/yue/法文/課堂/介紹

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | yue‎ | 法文

法文係一種羅曼語,全球有大概一億三百六十萬人以佢為母語。如果計埋非母語者嘅話,全球就有成五億人識講法文。仲有,大概有二億人將法文當成一門外語噉去學。法文社群遍佈五十六個國家或地區,大多數法文嘅母語者住喺法國,其餘嘅就住喺加拿大(尤其係魁北克省)、比利時、瑞士、摩納哥、盧森堡,同埋美國嘅路易斯安那州同緬因州;大多數用法文做第二語言嘅人就住喺非州,呢啲人可以話仲多過法文母語者。法文係二十九個國家嘅官方語言之一,呢啲國家構成咗一個法語圈(La Francophonie);佢亦都係聯合國同好多國際組織嘅其中一種官方語言。喺歐盟入面,有一億二百九十萬人(歐盟人口嘅百分之26)識講法文,當中有6500萬人係母語者,6900萬人將法文當成外語或者第二語言,令到佢成為歐盟第三多人講嘅語言(僅次於英文同德文)。

法文同意大利文、葡萄牙文、西班牙文、羅馬尼亞文同加泰羅尼亞文呢啲語言一樣,係由羅馬帝國嘅通用語言——拉丁文衍生出嚟嘅。

我應該學咗啲咩先?[edit | edit source]