Jump to content

Wb/se/Gáiddusoahpahusa vejolašvuohta čájehit/Sierraáigásaš gáiddusoahpahus

From Wikimedia Incubator

Gáiddusoahpahusa ollašuhttet dávjá sierraáigásaččat dahjege asynkronalaččat. Dalle hárjehusaid sáhttá addit ja ságastallat daid birra ovdamearkka dihte šleađgapoasttain, Wilma-ságain ja/dahje oahppanbirrasa bargoreaidduid bokte (omd. ságastallanlođá).

Dákkár gáiddusoahpahusa ritma lea hihtásut go videooktavuođas dahje chatas. Čállojuvvon ságat leat dávjá guhkibut, muhto mieldeorruma dovdu njiedjagoahtá johtilit. Gáiddusoahpahussii láve leat mihtilmas dat, ahte gorutgiella váilu, muhto ii-reálaáigásaš oahpahusas dat earenoamážit nanosmuvvá. Dán dihte du sánit soitet ipmirduvvot boastut. Ávžžuhitge lohkat sisdoalu moddii ovdalgo dan sádde dahje almmustahttá.

Sierraáigásaš gáiddusoahpahus ii álot leat teavstta hámis, muhto baicca okta hápmi sáhttá leat video. Videoid sáhttá ieš ráhkadit iešguđetlágan ulbmiliid várás (bagadallan, motiveren, oahpahus, máhcahat). Daid sáhttá ollašuhttit hui geahppasit ja dat sáhttet leat omd. dearvvahusat, mat leat govvejuvvon telefovnnain, dahje dasto ovdamearkka dihte powerpointiin ráhkaduvvon, sárgunvideot dahje screenshotat.

Vuostáiváldi ipmirda sisdoalu buorebut, juos geavahat bargoreiddot fállan beavttálmahttinvugiid. Dát leat bajilčállagiid olis teavstta kursiveren, buoidudeapmi, fonta, govat jnv.

Ii-reálaáigásaš dieđiheami ovcci guovddáš ášši, maid galgá muitit

 1. Muitte unnimustá dáid
 2. Vástit
 3. Vástit jođáneamos lági mielde
 4. Vástit buot áššiide
 5. Leage eakti ja rehálaš
 6. Leage válmmas dialogii ja ákkastallat iežat mearrádusaid
 7. Sihkkarastte oktasaš ipmárdusa
 8. Muhtumin lea buorre jearrat nuppi oaivila dahje oađđit ija
 9. Giitu ja ándagassii, leage buorre

Sága láidehusoassi: suokkardala dárkilit mot álggahat du sága[edit | edit source]

Smiehta mot du sáhka guoskkaha vuostáiváldi? Čálalaš ságas lea buorre álggahit dan positiivvalaččat: a) čále čuozihuvvon giitosiid; b) rámbbo oahppi; dahje c) arvvosmahte oahppi dás duohkoge doallat oktavuođa.

Sága gieđahallanoassi: vástit doarvái dárkilit ja ovdanbuvtte maiddái dovdduid[edit | edit source]

Vái vuorrováikkuhus doaibmá ii-reálaáigásaš oahpahusas, lea buorre viggat vástidit buot jearaldagaide. Juos it bastte vástidit, vikka aŋkke váldit vuhtii vástádusastat jerrojuvvon jearaldagaid: in dieđe miot vástidit, muhto čielggadan ášši.

Go vástidat oahppi jearaldagaide dahje čálát obalohkái oahppái sága, čále du sániid “rabas”. Dušše liŋkkat eai leat doaibmi vuohki vuorrováikkuhit ii-reálaáigásaš oahpahusas. Dasgo gorutgiella váilu ollásit dán lágan oahpahusas, livččii buorre, ahte reageret ságain maiddái dovdodásis.

Sihkkarastte oahppis/ohppiin, ahte ipmirdit sin sága riekta. Sáhtát jearrat áibbas njuolga: “ipmirdingo riekta, ahte”. Mojunjálmmiid geavaheapmi gullá dálá áigge gulahallamii, muhto dat gáibida dáiddu, daningo dat sisttisdollet olu mearkkašumiid. Mojunjálmmiid gánnáha geavahit, juos dat lea dutnje lunddolaš ja gulahallama eará oassebealit geavahit daid.

Dego juo ovdalis gávnnahuvvui, teavstta hápmi váikkuha sakka sisdollui. Dahjege geavat daid hábmemiid, maid du geavahan reaidduiguin sáhttá geavahit, lehkoset dat dasto bajilčálastiillat, teavstta buoidudeapmi dahje earát.

Sága loahpahusoassi: loahpat sága vugiin, mii dutnje heive ja vikka oažžut nuppi oassebeali joatkit ságastallama[edit | edit source]

Sága loahpahusoasis gánnáha jearrat oahppis, ahte oaččuigo son (dahje ohppiid joavku) vástádusa jerrojuvvon jearaldagaide. Dan oktavuođas gánnáha arvvosmahttit ságastallat maiddái dás duohko. Buohkaid dáfus lea buorre, ahte loahpahusoasis gieđahallojuvvo arvvosmahtti vuoiŋŋain mot dás ovddos joatkit.

Juos jerret oahppis juoidá, dákko buohta gánnáha ovdanbuktit čielgasit goas sávat vástádusa du jearran jearaldagaide.

Loahpat du sága ustitlaččat ja geavat loahppadearvvahusa, mii heive du stiilii. Sága gánnáha vuolláičállit nu eahpeformálat go vejolaš ja dan oktavuhtii gánnáha laktit álot oktavuođadieđuid (omd. telefonnummara ja eará dárbbašlaš oktavuođadieđuid).

Dárkilut tipsat

 • Guovttágaskasaš vuorrováikkuhussii
 • Vuorrováikkuhussii smávvajoavkkuin
 • Vuorrováikkuhussii stuorit joavkkuin / luohkáin